Радно време шалтер сала филијала Фонда ПИО - од 8 до 15 часова, изузев Београдске и Крагујевачке филијале, које понедељком раде продужено до 18 часова. 
На 24. седници Управног одбора РФ ПИО, одржаној 19. марта 2014. године, усвојен је предлог Правилника о располагању непокретностима Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима током 2014. године, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чија је пензија за јануар, односно фебруар нижа од износа просечне пензије у Фонду, односно од 24.170,00 динара. Детаљније...
Исплата једнократне помоћи пензионерима који имају пребивалиште у Србији и којима је пензија до 15.684,03 динара, по Закључку Владе Републике Србије, почела 28. децембра. Детаљније …
Пензије и новчане накнаде из пензијског и инвалидског осигурања исплаћују се на један од следећих начина: на кућну адресу корисника /примаоца/ путем налога за исплату, при чему трошкове доставе на кућну адресу сноси корисник;  на текући рачун корисника /примаоца/ отворен код пословне банке, уз трошкове које сноси корисник, а у складу са пословном политиком банке; на рачун установе у којој је корисник пензије или новчане накнаде смештен; на девизни рачун корисника /примаоца/ отворен у држави у којој корисник има пребивалиште, уз трошкове које сноси корисник, а у складу са пословном политиком банке.
Фонд је омогућио осигураницима електронски увид у податке матичне евиденције преко сајта. За ову услугу неопходно је обезбедити пин код, који се издаје одмах по захтеву у било којој филијали Фонда и трајно се користи.
Послодавци могу преко сајта Фонда да провере исправност и изврше прелиминарну контролу података уписаних у М-4 и М-4К пријаве, који се односе на зараде запослених и доприносе за пензијско и инвалидско осигурање.
Претражите базу покренутих поступака за прерачун по Споразуму о социјалном осигурању са Словенијом користећи електронски сервис Фонда ПИО, на насловној страни сајта, уз идентификацију преко ЈМБГ. Ако се не налазите на списку покренутих поступака, а сматрате да испуњавате услове,  обратите се надлежној филијали Фонда.

Исплатa пензија

 Категорија пензионера   Пензија за  Датум исплате 
 Запослени  II део за март   25. април
 Самосталне делатности  март  3. април
 Пољопривредни  март  5. април
 Војни  март  5. април

banje-cir

Говорни аутомат

Glas Osiguranika

recnik CIRj

brosurenCIR