Радно време шалтер сала филијала Фонда ПИО - од 8 до 15 часова, изузев Београдске и Крагујевачке филијале, које понедељком раде продужено до 18 часова.                                                                                                                       Испостава Филијале за град Београд у Обреновцу привремено је затворена. Грађани Обреновца који имају потребе за неком услугом Фонда ПИО могу се обратити било којој организационој јединици Фонда, а у граду Београду је отворена посебна канцеларија за рад по предметима примљеним у Обреновцу.
Од исплате за новембар ове године почела је примена Закона о привременом уређивању начина исплате пензија у Србији који је донела Влада Републике Србије а усвојила Народна скупштина. Према одредбама овог закона, пензије више од 25.000 динара биће умањене 22, односно 25 одсто. Детаљније...
Испоставе Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање – Филијале Бор, у Мајданпеку и Доњем Милановцу, због проблема у снабдевању електричном енергијом неће радити до даљњег.                                                                                                                                                                      Осигураници и корисници за све послове могу се обратити Филијали Бор,  Моше Пијаде 16 или  телефоном на број 030/427-270 , сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.
На 6. седници Управног одбора РФ ПИО, одржаној 28. новембра 2014. године, усвојен је Финансијски план Фонда за 2015. годину. У укупним приходима од 579,6 милијарди динара, учешће од социјалних доприноса планирано је у износу од 348,98 милијарди, што је 60,21 одсто покривености уплатама доприноса. Планирани укупни расходи износе 569,1 милијарду динара.  
Обавештавамо све кориснике права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица који то право остварују у складу са Законом о ПИО, као и кориснике права на пензију који живе сами и чији месечни износ пензије није виши од најнижег износа пензије утврђеног у осигурању запослених (13.288,01 динар), да према Уредби Владе РС о утврђивању мера подршке и ближих услова у погледу критеријума за одређивање угрожених потрошача при набавци опреме за пријем сигнала дигиталне телевизије, могу да поднесу пријаву за доделу СТБ уређаја. Детаљније...
Фонд је омогућио нови начин готовинске исплате пензија и новчаних накнада на територији Републике Србије на шалтеру испоручне поште, у целости и без трошкова за кориснике. Детаљније...
Пензионери који желе да део пензије донирају у хуманитарне сврхе за помоћ страдалима у поплављеним подручјима, могу се обратити филијалама, службама и испоставама Фонда у целој Србији. На шалтерима свих организационих јединица налази се образац Изјаве на којој би пензионери требало да унесу износ који желе да донирају, потпишу је и на тај начин овласте Фонд да им спроведе једнократну административну забрану на део пензије.
Због елементарних непогода привремено је био обустављен рад у појединим организационим јединицама Фонда, филијалама и испоставама, а тренутно су сви шалтери отворени за кориснике и осигуранике, изузев испоставе Филијале за град Београд у Обреновцу. Сви послови из надлежности испоставе Обреновац привремено ће се обављати у пословној згради Филијале за град Београд, Немањина 30, на шалтерима 14 и 15. Радно време шалтера је уобичајено. Детаљније...
Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима током 2014. године, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чија је пензија за јануар, односно фебруар нижа од износа просечне пензије у Фонду, односно од 24.170,00 динара.
Фонд је омогућио осигураницима електронски увид у податке матичне евиденције преко сајта. За ову услугу неопходно је обезбедити пин код, који се издаје одмах по захтеву у било којој филијали Фонда и трајно се користи.

Исплатa пензија

 Категорија пензионера   Пензија за  Датум исплате 
 Запослени  II део за новембар   25. децембар
 Самосталне делатности  новембар  3. децембар
 Пољопривредни  новембар  5. децембар
 Војни  новембар  5. децембар

Pomozite Srbiji

Говорни аутомат

Glas Osiguranika

recnik CIRj

brosurenCIR