Радно време шалтер сала филијала Фонда ПИО - од 8 до 15 часова, изузев Београдске и Крагујевачке филијале, које понедељком раде продужено до 18 часова.  Шалтер сала у Дирекцији Фонда у Београду, Др Александра Костића  9,  отворена је за грађане од 8 до 15 часова сваког радног дана. 
На основу Закључка Владе 05 Број:464-8525/2019 од 29.августа 2019. године и Одлуке Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Број: 022.1-1/51 од 17. септембра 2019. године, објављујe се оглас ради отуђења непокретности бањског комплекса „Златар” у Новој Вароши. Детаљније...
Због реконструкције пословне зграде, Филијалa Фонда ПИО у Ћуприји привремено је измештена на нову локацију у улици Цара Лазара број 2.
На основу Закључка  Владе 05 Број:464-7285/2019 од 18. јула 2019. године и Одлуке Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 08/2  број 022.1-1/33  од 24.јула 2019. године. Детаљније...
На основу Закључка  Владе 05 Број:464-7294/2019 од 18. јула 2019. године и Одлуке Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 08/2 број 022.1-1/34 од 24. јула 2019. године. Детаљније...
Због радова на санацији  поплављеног простора у Служби Филијале I, на Новом Београду, сва вештачења обављају се у Дирекцији Фонда, Др Александра Костића 9. Захваљујемо се на разумевању.
Од 1. јануара 2019. године укинута је обавеза послодаваца да Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање подносе пријаве података за матичну евиденцију.
У складу са наведеним, послодавци не подносе пријаве М-4 за 2018. и касније године и пријаве М-УН за 2019. и касније године. Детаљније...
Корисници и осигураници који имају питања у вези примене Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности, који се примењује почев од 1. марта 2019. године, могу се обратити Контакт центру Фонда ПИО на телефоне 0700/017-017 и 011/3060-680 или на мејл kontakt3
Примена Закона о финансијској подршци породици са децом почела је 1. јула 2018. године. Чланом 38. ст. 2-4. овог закона утврђено је да министар надлежан за социјална питања прописује ближе услове одсуства са рада или рада са половином пуног радног времена родитеља, односно усвојитеља, хранитеља или старатеља детета млађег од пет година коме је потребна посебна нега. Детаљније...
Фонд ПИО је омогућио грађанима да електронски поднесу захтев за добијање потврда или уверења која издаје РФ ПИО. Web-апликација е-Захтеви служи за електронско подношење захтева за издавање потврда и уверења, путем интернета. Захтеви се подносе матичној филијали Фонда у месту у којем корисник или осигураник борави. Детаљније упутство за употребу web апликације е-Захтеви за потврде/уверења може се погледати на сајту РФ ПИО а за сва евентуална питања заинтересовани могу да се обрате и Контакт центру на бројеве телефона 0700/017-017 или 011/3060-680, сваким радним даном од 8 до 15 часова.

Исплатa пензија

Citaj mi
 Категорија пензионера   Пензија за  Датум исплате 
 Запослени  I део за новембар 
 10. децембар - преко текућих рачуна 
 11. децембар - на кућне адресе и на шалтерима пошта 
 Самосталне делатности  новембар
 3. децембар - преко текућих рачуна
 3. децембар - на кућне адресе и на шалтерима пошта 
 Пољопривредни  новембар
 5. децембар - преко текућих рачуна
 5. децембар - на кућне адресе и на шалтерима пошта
 Војни  новембар
 5. децембар - преко текућих рачуна
 5. децембар - на кућне адресе и на шалтерима пошта
 Републике бивше СФРЈ  октобар  25. новембар

Електронски сервиси

Citaj mi

Техничко упутство за електронску предају пријава M4 Вер.1.5 (08.09.2016)

Овлашћење за достављање електронског обрасца M4

Уколико нисте у могућности да генеришете PDF фајл пријаве М-4, можете преузети обрасце са следећих линкова:

Пријава M-4 (PDF)
Пријава M-4K (PDF)
Пријава M-4/СП (PDF)
Пријава M-4K (MS Word)

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi
ПЕНЗИОНЕРСКЕ КАРТИЦЕ
ХИМНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Контакт центар РФ ПИО
Baner
 
ЦРНА ГОРА
BanerDaniRazgovoraC.GoraNIS2019 BanerDaniRazgovoraC.GoraBGD2019
Ниш Београд
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
BanerDaniRazgovoraBiHUzice2019 BanerDaniRazgovoraBiHBGD2019
Ужице Београд
  

Glas Osiguranika

recnik CIRj

brosurenCIR