Радно време шалтер сала филијала Фонда ПИО - од 8 до 15 часова, изузев Београдске и Крагујевачке филијале, које понедељком раде продужено до 18 часова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима током 2015. године, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чија је пензија за јануар, односно фебруар нижа од износа просечне пензије у Фонду, односно од 23.159,00 динара. Детаљније...
На 12. седници Управног одбора РФ ПИО, одржаној 31. марта 2015. године, усвојени су: Предлог одлуке о утврђивању накнаде трошкова вештачења по захтеву иностраног носиоца осигурања и Извештај о редовном попису имовине и обавеза Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање са стањем на дан 31. 12. 2014. године, као и Извештај о извршењу Плана набавки РФ ПИО за 2014. годину. Чланови Управног одбора усвојили су и одлуку о закључивању уговора о закупу пословног простора у Нишу и о продужењу уговора о коришћењу пословног простора за потребе Геронтолошког центра у Вршцу.  
До краја априла је законски рок за подношење пријава М-4 за 2014. годину. Ове године пријаве се предају уз попуњен образац захтева за предају пријава М-4 који се може одштампати са сајта Фонда ПИО или преузети на шалтерима матичне евиденције у најближој филијали Фонда. Детаљније... 
Од исплате за новембар 2014. године почела је примена Закона о привременом уређивању начина исплате пензија у Србији који је донела Влада Републике Србије а усвојила Народна скупштина. Према одредбама овог закона, пензије више од 25.000 динара биће умањене 22, односно 25 одсто. Детаљније...
Обавештавамо све кориснике права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица који то право остварују у складу са Законом о ПИО, као и кориснике права на пензију који живе сами и чији месечни износ пензије није виши од најнижег износа пензије утврђеног у осигурању запослених (13.288,01 динар), да према Уредби Владе РС о утврђивању мера подршке и ближих услова у погледу критеријума за одређивање угрожених потрошача при набавци опреме за пријем сигнала дигиталне телевизије, могу да поднесу пријаву за доделу СТБ уређаја.
Фонд је омогућио нови начин готовинске исплате пензија и новчаних накнада на територији Републике Србије на шалтеру испоручне поште, у целости и без трошкова за кориснике.
Фонд је омогућио осигураницима електронски увид у податке матичне евиденције преко сајта. За ову услугу неопходно је обезбедити пин код, који се издаје одмах по захтеву у било којој филијали Фонда и трајно се користи.
Послодавци могу преко сајта Фонда да провере исправност и изврше прелиминарну контролу података уписаних у М-4 и М-4К пријаве, који се односе на зараде запослених и доприносе за пензијско и инвалидско осигурање.
Претражите базу покренутих поступака за прерачун по Споразуму о социјалном осигурању са Словенијом користећи електронски сервис Фонда ПИО, на насловној страни сајта, уз идентификацију преко ЈМБГ. Ако се не налазите на списку покренутих поступака, а сматрате да испуњавате услове,  обратите се надлежној филијали Фонда.

Исплатa пензија

 Категорија пензионера   Пензија за  Датум исплате 
 Запослени  II део за фебруар   25. март
 Самосталне делатности  март  3. април
 Пољопривредни  фебруар  6. март
 Војни  фебруар  6. март