Радно време шалтер сала филијала Фонда ПИО - од 8 до 15 часова, изузев Београдске и Крагујевачке филијале, које понедељком раде продужено до 18 часова.
Сва лица која су у периоду од 1. јануара 2008. до 30. септембра 2013. године наплатила новчане накнаде за погребне трошкове по основу смрти пољопривредних пензионера, имају право на наплату разлике новчане накнаде. Детаљније...
Споразум о међусобној размени електронских података пензијских фондова Србије и Црне Горе потписан је 23. јула у Подгорици. Споразум су потписали директорка Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Драгана Калиновић и директор Фонда ПИО Црне Горе Душан Перовић. Потписивању су присуствовали министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Александар Вулин и министарка рада и социјалног старања Црне Горе Зорица Ковачевић. Споразум о електронској размени података између два фонда убрзаће размену података, смањити трошкове и олакшати остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања корисника и осигураника који имају стаж у две државе.
Фонд ПИО је омогућио грађанима да електронски поднесу захтев за добијање потврда или уверења која издаје РФ ПИО. Web-апликација е-Захтеви служи за електронско подношење захтева за издавање потврда и уверења, путем интернета. Захтеви се подносе матичној филијали Фонда у месту у којем корисник или осигураник борави. Детаљније упутство за употребу web апликације е-Захтеви за потврде/уверења може се погледати на сајту РФ ПИО а за сва евентуална питања заинтересовани могу да се обрате и Контакт центру на бројеве телефона 0700/017-017 или 011/3060-680, сваким радним даном од 8 до 15 часова.
На 16. седници Управног одбора РФ ПИО, одржаној 24. јуна 2015, усвојен је Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о располагању непокретностима Фонда. Чланови УО усвојили су и предлоге одлука о закључивању Уговора о пословној сарадњи са Туристичко-спортским центром „Златар”, Нова Варош,и о покретању поступка за давање у закуп Специјалне болнице за рехабилитацију „Жубор” из Куршумлијске бање са припадајућим земљиштем.
М-4 пријаве за 2014. годину, примаће се и током маја месеца. Ове године пријаве се предају уз попуњен образац захтева за предају пријава М-4 који се може одштампати са сајта Фонда ПИО или преузети на шалтерима матичне евиденције у најближој филијали Фонда. Детаљније... 
Потврде и уверења о подацима унетим у матичну евиденцију осигураника и матичну евиденцију корисника РФ ПИО могу подићи и друга лица, уколико за подносиоца захтева доставе попуњену и потписану Изјаву о сагласности осигураника, односно Изјаву о сагласности корисника и личну карту.
Испостава Филијале за град Београд у Обреновцу почела са радом на адреси Булевар Војводе Мишића 192, на II спрату.
Од исплате за новембар 2014. године почела је примена Закона о привременом уређивању начина исплате пензија у Србији који је донела Влада Републике Србије а усвојила Народна скупштина. Према одредбама овог закона, пензије више од 25.000 динара биће умањене 22, односно 25 одсто.
Фонд је омогућио нови начин готовинске исплате пензија и новчаних накнада на територији Републике Србије на шалтеру испоручне поште, у целости и без трошкова за кориснике.

Исплатa пензија

 Категорија пензионера   Пензија за  Датум исплате 
 Запослени  II део за јул 
 25. август - преко текућих рачуна 
 25. август - на кућне адресе 
 25. август - на шалтерима пошта 
 Самосталне делатности  јул  4. август
 Пољопривредни  јул  6. август
 Војни  јул  6. август

Електронски сервиси


- За коришћење Eлектронских сервиса препоручујемо да користите Гугл Хром или Интернет Експлорер.

Контакт центар РФ ПИО

Pomozite Srbiji

Glas Osiguranika

recnik CIRj