Радно време шалтер сала филијала Фонда ПИО - од 8 до 15 часова, изузев Београдске и Крагујевачке филијале, које понедељком раде продужено до 18 часова.                                                                                                                       Испостава Филијале за град Београд у Обреновцу привремено је затворена. Грађани Обреновца који имају потребе за неком услугом Фонда ПИО могу се обратити било којој организационој јединици Фонда, а у граду Београду је отворена посебна канцеларија за рад по предметима примљеним у Обреновцу.
  На  седници Управног одбора РФ ПИО одржаној 28. октобра 2014. године за вршиоца дужности директора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање именована је досадашња директорка Драгана Калиновић, до завршетка конкурсне процедуре.  
На Сајму књига (хала 1а) у оквиру штанда Министарства за рад, запошљавањe, борачка и социјална питања налази се и штанд Фонда ПИО, где сви заинтересовани посетиоци могу добити информације и савете из области права из ПИО, ЛИСТИНГ - уверење о подацима уписаним у матичну евиденцију и ПИН код - лични број за електронску проверу података уписаних у матичну евиденцију Фонда ПИО.  
Дани саветовања представника Фонда ПИО и Националног завода за пензијско осигурање Мађарске одржаће се у Суботици (Трг слободе 3), 4. новембра 2014. године (уторак) од 9 до 17 часова и 5. новембра 2014. године (среда) од 9 до 15 часова. Дани саветовања организују се ради пружања бесплатне правне помоћи осигураницима и корисницима у вези са остваривањем и коришћењем права по међународном уговору о социјалном осигурању закљученом између Србије и Мађарске. Заказивање термина на бројеве телефона: 024/645-317 и 024/580-200, сваког радног дана од 8 до 15.00 часова.
Фонд је омогућио нови начин готовинске исплате пензија и новчаних накнада на територији Републике Србије на шалтеру испоручне поште, у целости и без трошкова за кориснике. Детаљније...
Пензионери који желе да део пензије донирају у хуманитарне сврхе за помоћ страдалима у поплављеним подручјима, могу се обратити филијалама, службама и испоставама Фонда у целој Србији. На шалтерима свих организационих јединица налази се образац Изјаве на којој би пензионери требало да унесу износ који желе да донирају, потпишу је и на тај начин овласте Фонд да им спроведе једнократну административну забрану на део пензије.
Због елементарних непогода привремено је био обустављен рад у појединим организационим јединицама Фонда, филијалама и испоставама, а тренутно су сви шалтери отворени за кориснике и осигуранике, изузев испоставе Филијале за град Београд у Обреновцу. Сви послови из надлежности испоставе Обреновац привремено ће се обављати у пословној згради Филијале за град Београд, Немањина 30, на шалтерима 14 и 15. Радно време шалтера је уобичајено. Детаљније...
Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима током 2014. године, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чија је пензија за јануар, односно фебруар нижа од износа просечне пензије у Фонду, односно од 24.170,00 динара.
Фонд је омогућио осигураницима електронски увид у податке матичне евиденције преко сајта. За ову услугу неопходно је обезбедити пин код, који се издаје одмах по захтеву у било којој филијали Фонда и трајно се користи.
Послодавци могу преко сајта Фонда да провере исправност и изврше прелиминарну контролу података уписаних у М-4 и М-4К пријаве, који се односе на зараде запослених и доприносе за пензијско и инвалидско осигурање.

Исплатa пензија

 Категорија пензионера   Пензија за  Датум исплате 
 Запослени  I део за октобар   8. новембар
 Самосталне делатности  октобар  4. новембар
 Пољопривредни  октобар  6. новембар
 Војни  октобар  6. новембар

BanerDaniRazgovoraMadjarska SU 2014.-cirilica

Pomozite Srbiji

Говорни аутомат

Glas Osiguranika

recnik CIRj

brosurenCIR