Радно време шалтер сала филијала Фонда ПИО - од 8 до 15 часова, изузев Београдске и Крагујевачке филијале, које понедељком раде продужено до 18 часова. 
На 27. седници Управног одбора Републичког фонда ПИО усвојен је Извештај о раду Фонда за 2015. годину, као и Извештај о финансијском пословању Фонда у 2015. години. Резултати показују да је рад Фонда успешнији у односу на претходну годину по многим критеријумима, а један од важних показатеља је ажурност у доношењу решења у законском року, која је у односу на 2014. годину повећана са 87 на 90 процената. У 2015. години у односу на план, из буџета је повучено 10 милијарди динара мање, а дотације из буџета износе 36,6 одсто укупних прихода.
Обавештавамо кориснике хрватске пензије с пребивалиштем у Србији да је између Републичког фондаза пензијско и инвалидско осигурање и Хрватског завода за мировинско осигурање успостављена електронска размена података потребних за редовну исплату пензија ради спречавања неприпадајуће исплате због смрти корисника пензија. Детаљније...
             
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, од 15. марта 2016. године, омогућује послодавцима услугу електронског подношења захтева и предају пријаве М-4 за 2015. годину, преко веб сервиса ЕЛЕКТРОНСКА ПРЕДАЈА ПРИЈАВА М-4 (Е-М4) на сајту Фонда (www.pio.rs). Eлектронски сервис за пријем пријава М4 доступан је 24 сата 7 дана у недељи. Све пријаве примљене закључно са истеком последњег дана априла сматраће се да су достављене  у законском року. Детаљније...
Закључком Владе Републике Србије од 3. марта 2016. године обезбедиће се повезивање стажа осигурања запосленима и бившим запосленима којима послодавац није уплатио доприносе за пензијско и инвалидско осигурање за све године рада. Детаљније...
Због великог интересовања војних пензионера да се продужи рок за закључивање уговора о вансудском поравнању, Влада Републике Србије је донела Закључак  од 27. фебруара 2016. године којим је продужено закључивање уговора о вансудском поравнању по захтевима поднетим до 31. децембра 2016. године.
Фонд ПИО је омогућио грађанима да електронски поднесу захтев за добијање потврда или уверења која издаје РФ ПИО. Web-апликација е-Захтеви служи за електронско подношење захтева за издавање потврда и уверења, путем интернета. Захтеви се подносе матичној филијали Фонда у месту у којем корисник или осигураник борави. Детаљније упутство за употребу web апликације е-Захтеви за потврде/уверења може се погледати на сајту РФ ПИО а за сва евентуална питања заинтересовани могу да се обрате и Контакт центру на бројеве телефона 0700/017-017 или 011/3060-680, сваким радним даном од 8 до 15 часова.
Потврде и уверења о подацима унетим у матичну евиденцију осигураника и матичну евиденцију корисника РФ ПИО могу подићи и друга лица, уколико за подносиоца захтева доставе попуњену и потписану Изјаву о сагласности осигураника, односно Изјаву о сагласности корисника и личну карту.

Исплатa пензија

 Категорија пензионера   Пензија за  Датум исплате 
 Запослени  II део за мај 
 25. јун - преко текућих рачуна 
 24. јун - на кућне адресе 
 24. јун - на шалтерима пошта 
 Самосталне делатности  мај  3. јун
 Пољопривредни  мај  7. јун
 Војни  мај  7. јун
 Републике бивше СФРЈ  мај  24. јун
Контакт центар РФ ПИО

Glas Osiguranika

recnik CIRj