Радно време шалтер сала филијала Фонда ПИО - од 8 до 15 часова, изузев Београдске и Крагујевачке филијале, које понедељком раде продужено до 18 часова.  У складу са Законом о државним и другим празницима, Фонд ПИО неће радити у петак, 18. априла и у понедељак, 21. априла 2014. године.
На 24. седници Управног одбора РФ ПИО, одржаној 19. марта 2014. године, усвојен је предлог Правилника о располагању непокретностима Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима током 2014. године, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чија је пензија за јануар, односно фебруар нижа од износа просечне пензије у Фонду, односно од 24.170,00 динара. Детаљније...
Исплата једнократне помоћи пензионерима који имају пребивалиште у Србији и којима је пензија до 15.684,03 динара, по Закључку Владе Републике Србије, почела 28. децембра. Детаљније …
Пензије и новчане накнаде из пензијског и инвалидског осигурања исплаћују се на један од следећих начина: на кућну адресу корисника /примаоца/ путем налога за исплату, при чему трошкове доставе на кућну адресу сноси корисник;  на текући рачун корисника /примаоца/ отворен код пословне банке, уз трошкове које сноси корисник, а у складу са пословном политиком банке; на рачун установе у којој је корисник пензије или новчане накнаде смештен; на девизни рачун корисника /примаоца/ отворен у држави у којој корисник има пребивалиште, уз трошкове које сноси корисник, а у складу са пословном политиком банке.
Фонд је омогућио осигураницима електронски увид у податке матичне евиденције преко сајта. За ову услугу неопходно је обезбедити пин код, који се издаје одмах по захтеву у било којој филијали Фонда и трајно се користи.
Послодавци могу преко сајта Фонда да провере исправност и изврше прелиминарну контролу података уписаних у М-4 и М-4К пријаве, који се односе на зараде запослених и доприносе за пензијско и инвалидско осигурање.
Претражите базу покренутих поступака за прерачун по Споразуму о социјалном осигурању са Словенијом користећи електронски сервис Фонда ПИО, на насловној страни сајта, уз идентификацију преко ЈМБГ. Ако се не налазите на списку покренутих поступака, а сматрате да испуњавате услове,  обратите се надлежној филијали Фонда.

Исплатa пензија

 Категорија пензионера   Пензија за  Датум исплате 
 Запослени  I део за март   10. април
 Самосталне делатности  март  3. април
 Пољопривредни  март  5. април
 Војни  март  5. април

banje-cir

Говорни аутомат

Glas Osiguranika

recnik CIRj

brosurenCIR