Радно време шалтер сала филијала Фонда ПИО - од 8 до 15 часова, изузев Београдске и Крагујевачке филијале, које понедељком раде продужено до 18 часова.
Споразум о међусобној размени електронских података пензијских фондова Србије и Словеније потписан је 25. маја у Београду. Споразум су потписали директорка Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Драгана Калиновић, и директор Завода за пензијско и инвалидско осигурање Словеније, Маријан Папеж. Потписивању је присуствовао и министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Александар Вулин. Тај докуменат ће поједноставити живот грађана Србије који су право на пензију стекли у Словенији, као и грађана Словеније који су право на пензију стекли у нашој земљи.
На 15. седници Управног одбора РФ ПИО, одржаној 26. маја 2015. године усвојени су Извештај о раду и Извештај о финансијском пословању Фонда. На седници је речено да је прошле године Фонду ПИО поднето више од пола милиона захтева, решено је 93 одсто, од чега 87 одсто у законском року. Укупни приходи и примања у 2014. години износили су 598,10 милијарди динара. Приходи од доприноса су 341,89 милијарди, што је око осам одсто више него у истом периоду претходне године, а учешће доприноса у укупним приходима износи 57,16 одсто.
М-4 пријаве за 2014. годину, примаће се и током маја месеца. Ове године пријаве се предају уз попуњен образац захтева за предају пријава М-4 који се може одштампати са сајта Фонда ПИО или преузети на шалтерима матичне евиденције у најближој филијали Фонда. Детаљније... 
Потврде и уверења о подацима унетим у матичну евиденцију осигураника и матичну евиденцију корисника РФ ПИО могу подићи и друга лица, уколико за подносиоца захтева доставе попуњену и потписану Изјаву о сагласности осигураника, односно Изјаву о сагласности корисника и личну карту.
Испостава Филијале за град Београд у Обреновцу почела са радом на адреси Булевар Војводе Мишића 192, на II спрату.
Од исплате за новембар 2014. године почела је примена Закона о привременом уређивању начина исплате пензија у Србији који је донела Влада Републике Србије а усвојила Народна скупштина. Према одредбама овог закона, пензије више од 25.000 динара биће умањене 22, односно 25 одсто.
Фонд је омогућио нови начин готовинске исплате пензија и новчаних накнада на територији Републике Србије на шалтеру испоручне поште, у целости и без трошкова за кориснике.
Фонд је омогућио осигураницима електронски увид у податке матичне евиденције преко сајта. За ову услугу неопходно је обезбедити пин код, који се издаје одмах по захтеву у било којој филијали Фонда и трајно се користи.
Послодавци могу преко сајта Фонда да провере исправност и изврше прелиминарну контролу података уписаних у М-4 и М-4К пријаве, који се односе на зараде запослених и доприносе за пензијско и инвалидско осигурање.

Исплатa пензија

 Категорија пензионера   Пензија за  Датум исплате 
 Запослени  II део за април   26. мај
 Самосталне делатности  април  5. мај
 Пољопривредни  април  7. мај
 Војни  април  7. мај
Контакт центар РФ ПИО

Pomozite Srbiji

Glas Osiguranika

recnik CIRj