Поштовани корисници, oбавештавамо вас да ће у наредном периоду, због техничких проблема, бити отежана телефонска комуникација са Контакт центром.   Напомињемо да мејл комуникација несметано функционише. Хвала на разумевању.  
Радно време шалтер сала филијала Фонда ПИО - од 8 до 15 часова, изузев Београдске и Крагујевачке филијале, које понедељком раде продужено до 18 часова.                                                                                                                         
На 37. седници Управног одбора РФ ПИО, одржаној 23. фебруара, усвојен је Програм рада РФ ПИО за 2017. годину и одлука о издвајању средстава за рехабилитацију корисника пензија и утврђивању трошкова рехабилитације за 2017. годину. За рехабилитацију корисника пензија у 2017. години издвојено је око 367 милиона динара. На седници су такође усвојене одлуке о покретању поступка давања у закуп непосредном погодбом непокретности РФ ПИО – пословних простора у Врању, као и одлука о одобравању закључења Уговора о давању на коришћење непокретности РФ ПИО у Врању са Удружењем пензионера града Врања.
Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему, усвојеном децембра 2016. године, увећава се износ пензија и осталих права која исплаћује Фонд ПИО, као и општег бода, за 1,5%  почев од исплате за децембар.   По том основу, износ пензија  исказан у решењу свим пензионера увећан је  за 1,5%  за децембарске пензије и на тако увећан износ примењен је  Закон о привременом уређивању начина исплате пензија. Детаљније...
Закључком Владе Републике Србије од 3. фебруара 2017. године, до краја 2017. године обезбеђено повезивање стажа осигурања запосленима и бившим запосленима којима послодавац није уплатио доприносе за пензијско и инвалидско осигурање за све године рада.Детаљније...
Фонд ПИО је омогућио грађанима да електронски поднесу захтев за добијање потврда или уверења која издаје РФ ПИО. Web-апликација е-Захтеви служи за електронско подношење захтева за издавање потврда и уверења, путем интернета. Захтеви се подносе матичној филијали Фонда у месту у којем корисник или осигураник борави. Детаљније упутство за употребу web апликације е-Захтеви за потврде/уверења може се погледати на сајту РФ ПИО а за сва евентуална питања заинтересовани могу да се обрате и Контакт центру на бројеве телефона 0700/017-017 или 011/3060-680, сваким радним даном од 8 до 15 часова.
Потврде и уверења о подацима унетим у матичну евиденцију осигураника и матичну евиденцију корисника РФ ПИО могу подићи и друга лица, уколико за подносиоца захтева доставе попуњену и потписану Изјаву о сагласности осигураника, односно Изјаву о сагласности корисника и личну карту.

Исплатa пензија

 Категорија пензионера   Пензија за  Датум исплате 
 Запослени  I део за фебруар 
 10. март - преко текућих рачуна 
   13. март - на кућне адресе 
   13. март - на шалтерима пошта 
 Самосталне делатности  фебруар  2. март
 Пољопривредни  фебруар  4. март
 Војни  фебруар  4. март
 Републике бивше СФРЈ  jaнуар  22. фебруар
Контакт центар РФ ПИО

Glas Osiguranika

recnik CIRj