СРЕЋНИ УСКРШЊИ И ПРВОМАЈСКИ ПРАЗНИЦИ

 Радно време шалтер сала филијала Фонда ПИО - од 8 до 15 часова, изузев Београдске и Крагујевачке филијале, које понедељком раде продужено до 18 часова. У складу са Законом о државним и другим празницима, Фонд ПИО неће радити у петак, 29. априла и у понедељак и уторак, 2. и 3. маја 2016. године.
Поштовани корисници, обавештавамо вас да, због ускршњих и првомајских празника, линк ка Контакт центру неће бити у функцији од 28. априла у 15 часова до 4. маја у 8 часова.
На 26. седници Управног одбора РФ ПИО, одржаној 27. априла, усвојен је Извештај о извршењу Финансијског плана РФ ПИО за 2015. годину, као и Завршни рачун Фонда за период 1. јануар – 31. децембар 2015. године. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине Фонда износе 573,9 милијарди динара, а укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину 569,6 милијарди динара. Фонд ПИО је пословну 2015. годину завршио са коригованим буџетским суфицитом, односно укупним резултатом пословања у износу од 4,072 милијарде динара.
Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима током 2016. године, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чија је пензија за фебруар нижа од износа просечне пензије у Фонду, односно од 23.463,00 динара. Детаљније...
Електронски сервис за пријем пријава М4 доступан је 24 сата 7 дана у недељи. Све пријаве примљене закључно са истеком последњег дана априла сматраће се да су достављене  у законском року.
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, од 15. марта 2016. године, омогућује послодавцима услугу електронског подношења захтева и предају пријаве М-4 за 2015. годину, преко веб сервиса ЕЛЕКТРОНСКА ПРЕДАЈА ПРИЈАВА М-4 (Е-М4) на сајту Фонда (www.pio.rs). По успешно предатом захтеву и пријави М-4 послодавац ће добијати системски генерисану поруку Фонда да су захтев и пријава примљени. Датум подношења захтева третира се као датум подношења пријаве М-4. Детаљније...
Закључком Владе Републике Србије од 3. марта 2016. године обезбедиће се повезивање стажа осигурања запосленима и бившим запосленима којима послодавац није уплатио доприносе за пензијско и инвалидско осигурање за све године рада. Детаљније...
Због великог интересовања војних пензионера да се продужи рок за закључивање уговора о вансудском поравнању, Влада Републике Србије је донела Закључак  од 27. фебруара 2016. године којим је продужено закључивање уговора о вансудском поравнању по захтевима поднетим до 31. децембра 2016. године.
Фонд ПИО је омогућио грађанима да електронски поднесу захтев за добијање потврда или уверења која издаје РФ ПИО. Web-апликација е-Захтеви служи за електронско подношење захтева за издавање потврда и уверења, путем интернета. Захтеви се подносе матичној филијали Фонда у месту у којем корисник или осигураник борави. Детаљније упутство за употребу web апликације е-Захтеви за потврде/уверења може се погледати на сајту РФ ПИО а за сва евентуална питања заинтересовани могу да се обрате и Контакт центру на бројеве телефона 0700/017-017 или 011/3060-680, сваким радним даном од 8 до 15 часова.
Потврде и уверења о подацима унетим у матичну евиденцију осигураника и матичну евиденцију корисника РФ ПИО могу подићи и друга лица, уколико за подносиоца захтева доставе попуњену и потписану Изјаву о сагласности осигураника, односно Изјаву о сагласности корисника и личну карту.

Исплатa пензија

 Категорија пензионера   Пензија за  Датум исплате 
 Запослени  II део за март 
  23. април - преко текућих рачуна 
 22. април - на кућне адресе 
 22. април - на шалтерима пошта 
 Самосталне делатности  април  5. мај
 Пољопривредни  април  6. мај
 Војни  април  6. мај
 Републике бивше СФРЈ  март  21. април