Радно време шалтер сала филијала Фонда ПИО - од 8 до 15 часова, изузев Београдске и Крагујевачке филијале, које понедељком раде продужено до 18 часова.                                                                                                                       Испостава Филијале за град Београд у Обреновцу привремено је затворена. Грађани Обреновца који имају потребе за неком услугом Фонда ПИО могу се обратити било којој организационој јединици Фонда, а у граду Београду је отворена посебна канцеларија за рад по предметима примљеним у Обреновцу.
  На  седници Управног одбора РФ ПИО, одржаној 17. октобра 2014. године, усвојен је Предлог одлуке о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2014. годину.  
Дани саветовања представника Фонда ПИО и Националног завода за пензијско осигурање Мађарске одржаће се у Суботици (Трг слободе 3), 4. новембра 2014. године (уторак) од 9 до 17 часова и 5. новембра 2014. године (среда) од 9 до 15 часова. Дани саветовања организују се ради пружања бесплатне правне помоћи осигураницима и корисницима у вези са остваривањем и коришћењем права по међународном уговору о социјалном осигурању закљученом између Србије и Мађарске. Заказивање термина на бројеве телефона: 024/645-317 и 024/580-200, сваког радног дана од 8 до 15.00 часова.
Фонд је омогућио нови начин готовинске исплате пензија и новчаних накнада на територији Републике Србије на шалтеру испоручне поште, у целости и без трошкова за кориснике. Детаљније...
Пензионери који желе да део пензије донирају у хуманитарне сврхе за помоћ страдалима у поплављеним подручјима, могу се обратити филијалама, службама и испоставама Фонда у целој Србији. На шалтерима свих организационих јединица налази се образац Изјаве на којој би пензионери требало да унесу износ који желе да донирају, потпишу је и на тај начин овласте Фонд да им спроведе једнократну административну забрану на део пензије.
Због елементарних непогода привремено је био обустављен рад у појединим организационим јединицама Фонда, филијалама и испоставама, а тренутно су сви шалтери отворени за кориснике и осигуранике, изузев испоставе Филијале за град Београд у Обреновцу. Сви послови из надлежности испоставе Обреновац привремено ће се обављати у пословној згради Филијале за град Београд, Немањина 30, на шалтерима 14 и 15. Радно време шалтера је уобичајено. Детаљније...
Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима током 2014. године, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чија је пензија за јануар, односно фебруар нижа од износа просечне пензије у Фонду, односно од 24.170,00 динара.
Фонд је омогућио осигураницима електронски увид у податке матичне евиденције преко сајта. За ову услугу неопходно је обезбедити пин код, који се издаје одмах по захтеву у било којој филијали Фонда и трајно се користи.
Послодавци могу преко сајта Фонда да провере исправност и изврше прелиминарну контролу података уписаних у М-4 и М-4К пријаве, који се односе на зараде запослених и доприносе за пензијско и инвалидско осигурање.
Претражите базу покренутих поступака за прерачун по Споразуму о социјалном осигурању са Словенијом користећи електронски сервис Фонда ПИО, на насловној страни сајта, уз идентификацију преко ЈМБГ. Ако се не налазите на списку покренутих поступака, а сматрате да испуњавате услове,  обратите се надлежној филијали Фонда.

Исплатa пензија

 Категорија пензионера   Пензија за  Датум исплате 
 Запослени  II део за септембар   25. октобар
 Самосталне делатности  септембар  2. октобар
 Пољопривредни  септембар  4. октобар
 Војни  септембар  4. октобар

BanerDaniRazgovoraMadjarska SU 2014.-cirilica

Pomozite Srbiji

Говорни аутомат

Glas Osiguranika

recnik CIRj

brosurenCIR