Радно време шалтер сала филијала Фонда ПИО - од 8 до 15 часова, изузев Београдске и Крагујевачке филијале, које понедељком раде продужено до 18 часова.                                                                                                                                                                                                     
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава кориснике војних пензија да ће, у складу са Закључком Владе Републике Србије од 30. октобра 2015. године, ускладити пензије професионалних војних лица остварене до 31.12.2007. године. Детаљније...
Закључком Владе Републике Србије од 18. јуна 2015. године обезбедиће се повезивање стажа осигурања запосленима и бившим запосленима којима послодавац није уплатио доприносе за пензијско и инвалидско осигурање за све године рада. Право на повезивање стажа осигурања имају запослени и бивши запослени у предузећима над којима је покренут стечајни поступак у 2015. години, запослени у субјектима приватизације, као и запослени у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.
На 17. седници Управног одбора РФ ПИО, одржаној 28. октобра 2015, разматране су информације о финансијском пословању Фонда у првих шест месеци ове године. Укупни приходи и примања Фонда у овом периоду остварени су у износу од 278,76 милијарди динара, а расходи и издаци 281,90 милијарди динара. Остварени приходи од доприноса већи су за 6,85 одсто у односу на исти период прошле године. Фонд је у односу на план повлачио мање средстава из буџета, што тренутно износи око 9,4 милијарде динара мање него што су одобрене квоте Министарства финансија. Чланови УО на седници су усвојили одлуку о покретању иницијативе за именовање директора Покрајинског фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
У испостави Фонда ПИО у Неготину 8. септембра отворена је ординација за медицинско вештачење осигураника и корисника са подручја општина Неготин, Кладово и Мајданпек. Детаљније...
Сва лица која су у периоду од 1. јануара 2008. до 30. септембра 2013. године наплатила новчане накнаде за погребне трошкове по основу смрти пољопривредних пензионера, имају право на наплату разлике новчане накнаде. Детаљније...
Споразум о међусобној размени електронских података пензијских фондова Србије и Црне Горе потписан је 23. јула у Подгорици. Споразум су потписали директорка Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Драгана Калиновић и директор Фонда ПИО Црне Горе Душан Перовић. Потписивању су присуствовали министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Александар Вулин и министарка рада и социјалног старања Црне Горе Зорица Ковачевић. Споразум о електронској размени података између два фонда убрзаће размену података, смањити трошкове и олакшати остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања корисника и осигураника који имају стаж у две државе.
Фонд ПИО је омогућио грађанима да електронски поднесу захтев за добијање потврда или уверења која издаје РФ ПИО. Web-апликација е-Захтеви служи за електронско подношење захтева за издавање потврда и уверења, путем интернета. Захтеви се подносе матичној филијали Фонда у месту у којем корисник или осигураник борави. Детаљније упутство за употребу web апликације е-Захтеви за потврде/уверења може се погледати на сајту РФ ПИО а за сва евентуална питања заинтересовани могу да се обрате и Контакт центру на бројеве телефона 0700/017-017 или 011/3060-680, сваким радним даном од 8 до 15 часова.
М-4 пријаве за 2014. годину, примале су се током маја месеца. Ове године пријаве се предају уз попуњен образац захтева за предају пријава М-4 који се може одштампати са сајта Фонда ПИО или преузети на шалтерима матичне евиденције у најближој филијали Фонда.
Потврде и уверења о подацима унетим у матичну евиденцију осигураника и матичну евиденцију корисника РФ ПИО могу подићи и друга лица, уколико за подносиоца захтева доставе попуњену и потписану Изјаву о сагласности осигураника, односно Изјаву о сагласности корисника и личну карту.

Исплатa пензија

 Категорија пензионера   Пензија за  Датум исплате 
 Запослени  II део за октобар 
 25. новембар - преко текућих рачуна 
 24. новембар - на кућне адресе 
 24. новембар - на шалтерима пошта 
 Самосталне делатности  октобар  3. новембар
 Пољопривредни  октобар  5. новембар
 Војни  октобар  5. новембар
 Са пребивалиштем  у републикама бивше СФРЈ  октобар  25. новембар
Контакт центар РФ ПИО

Glas Osiguranika

recnik CIRj