Пензионери који желе да део пензије донирају у хуманитарне сврхе за помоћ страдалима у поплављеним подручјима, могу се обратити филијалама, службама и испоставама Фонда у целој Србији. На шалтерима свих организационих јединица налази се образац Изјаве на којој би пензионери требало да унесу износ који желе да донирају, потпишу је и на тај начин овласте Фонд да им спроведе једнократну административну забрану на део пензије. Детаљније...
Радно време шалтер сала филијала Фонда ПИО - од 8 до 15 часова, изузев Београдске и Крагујевачке филијале, које понедељком раде продужено до 18 часова.                                                                                                                       Испостава Филијале за град Београд у Обреновцу привремено је затворена. Грађани Обреновца који имају потребе за неком услугом Фонда ПИО могу се обратити било којој организационој јединици Фонда, а у граду Београду је отворена посебна канцеларија за рад по предметима примљеним у Обреновцу.
Због елементарних непогода привремено је био обустављен рад у појединим организационим јединицама Фонда, филијалама и испоставама, а тренутно су сви шалтери отворени за кориснике и осигуранике, изузев испоставе Филијале за град Београд у Обреновцу. Сви послови из надлежности испоставе Обреновац привремено ће се обављати у пословној згради Филијале за град Београд, Немањина 30, на шалтерима 14 и 15. Радно време шалтера је уобичајено. Детаљније...
На 29. седници Управног одбора РФ ПИО, одржаној 27. маја 2014. године, усвојен је Извештај о раду РФ ПИО за 2013. годину, Извештај о финансијском пословању РФ ПИО за 2013. годину и Извештај о реализацији Плана јавних набавки РФ ПИО за први квартал 2014. године.
Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима током 2014. године, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чија је пензија за јануар, односно фебруар нижа од износа просечне пензије у Фонду, односно од 24.170,00 динара. Детаљније...
Пензије и новчане накнаде из пензијског и инвалидског осигурања исплаћују се на један од следећих начина: на кућну адресу корисника /примаоца/ путем налога за исплату, при чему трошкове доставе на кућну адресу сноси корисник;  на текући рачун корисника /примаоца/ отворен код пословне банке, уз трошкове које сноси корисник, а у складу са пословном политиком банке; на рачун установе у којој је корисник пензије или новчане накнаде смештен; на девизни рачун корисника /примаоца/ отворен у држави у којој корисник има пребивалиште, уз трошкове које сноси корисник, а у складу са пословном политиком банке.
Фонд је омогућио осигураницима електронски увид у податке матичне евиденције преко сајта. За ову услугу неопходно је обезбедити пин код, који се издаје одмах по захтеву у било којој филијали Фонда и трајно се користи.
Послодавци могу преко сајта Фонда да провере исправност и изврше прелиминарну контролу података уписаних у М-4 и М-4К пријаве, који се односе на зараде запослених и доприносе за пензијско и инвалидско осигурање.
Претражите базу покренутих поступака за прерачун по Споразуму о социјалном осигурању са Словенијом користећи електронски сервис Фонда ПИО, на насловној страни сајта, уз идентификацију преко ЈМБГ. Ако се не налазите на списку покренутих поступака, а сматрате да испуњавате услове,  обратите се надлежној филијали Фонда.

Исплатa пензија

 Категорија пензионера   Пензија за  Датум исплате 
 Запослени  II део за јун   25. јул
 Самосталне делатности  јун  3. јул
 Пољопривредни  јун  5. јул
 Војни  јун  5. јул

Pomozite Srbiji

Говорни аутомат

Glas Osiguranika

recnik CIRj

brosurenCIR