Радно време шалтер сала филијала Фонда ПИО - од 8 до 15 часова, изузев Београдске и Крагујевачке филијале, које понедељком раде продужено до 18 часова.
Потврде и уверења о подацима унетим у матичну евиденцију осигураника и матичну евиденцију корисника РФ ПИО могу подићи и друга лица, уколико за подносиоца захтева доставе попуњену и потписану Изјаву о сагласности осигураника, односно Изјаву о сагласности корисника и личну карту.
Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима током 2015. године, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чија је пензија за јануар, односно фебруар нижа од износа просечне пензије у Фонду, односно од 23.159,00 динара.                                                                                                                                                                                                                     Због ускршњих празника рок за пријаве на оглас је продужен до 20. априла 2015. године.Детаљније...
На 12. седници Управног одбора РФ ПИО, одржаној 31. марта 2015. године, усвојени су: Предлог одлуке о утврђивању накнаде трошкова вештачења по захтеву иностраног носиоца осигурања и Извештај о редовном попису имовине и обавеза Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање са стањем на дан 31. 12. 2014. године, као и Извештај о извршењу Плана набавки РФ ПИО за 2014. годину. Чланови Управног одбора усвојили су и одлуку о закључивању уговора о закупу пословног простора у Нишу и о продужењу уговора о коришћењу пословног простора за потребе Геронтолошког центра у Вршцу.  
До краја априла је законски рок за подношење пријава М-4 за 2014. годину. Ове године пријаве се предају уз попуњен образац захтева за предају пријава М-4 који се може одштампати са сајта Фонда ПИО или преузети на шалтерима матичне евиденције у најближој филијали Фонда. Детаљније... 
Испостава Филијале за град Београд у Обреновцу почела са радом на адреси Булевар Војводе Мишића 192, на II спрату.
Од исплате за новембар 2014. године почела је примена Закона о привременом уређивању начина исплате пензија у Србији који је донела Влада Републике Србије а усвојила Народна скупштина. Према одредбама овог закона, пензије више од 25.000 динара биће умањене 22, односно 25 одсто.
Фонд је омогућио нови начин готовинске исплате пензија и новчаних накнада на територији Републике Србије на шалтеру испоручне поште, у целости и без трошкова за кориснике.
Фонд је омогућио осигураницима електронски увид у податке матичне евиденције преко сајта. За ову услугу неопходно је обезбедити пин код, који се издаје одмах по захтеву у било којој филијали Фонда и трајно се користи.
Послодавци могу преко сајта Фонда да провере исправност и изврше прелиминарну контролу података уписаних у М-4 и М-4К пријаве, који се односе на зараде запослених и доприносе за пензијско и инвалидско осигурање.

Исплатa пензија

 Категорија пензионера   Пензија за  Датум исплате 
 Запослени  II део за март   25. април
 Самосталне делатности  март  3. април
 Пољопривредни  март  7. април
 Војни  март  7. април