Радно време шалтер сала филијала Фонда ПИО - од 8 до 15 часова, изузев Београдске и Крагујевачке филијале, које понедељком раде продужено до 18 часова.
На Сајму пензионера, 26. и 27. маја на Новосадском сајму,  представиће се и Републички фонда ПИО на свом штанду, на коме ће посетиоци моћи  да добију информације и савете из области права из ПИО, листинг – уверење о подацима уписаним у матичну евиденцију и пин код за електронску проверу података, као и да се упознају са електронским сервисима који су у понуди на сајту РФ ПИО.
Фонд ПИО бесплатно оверава потврде о животу корисницима који имају пребивалиште у Србији, а примају целу или делимичну пензију из иностранства. Овера потврда о животу може се обавити у свим филијалама Фонда, службама филијала и испоставама, а кориснику је потребно само лична карта ради идентификације. Детаљније …
На 41. седници Управног одбора РФ ПИО, одржаној 18. маја, чланови УО, поред осталог, усвојили су Извештај о раду РФ ПИО за 2016. годину. Планирано је да учешће дотација из буџета у 2016. износи 37,19%, док је година завршена са 35,18% учешћа буџетских дотација, а Фонд је повукао за 10,15 милијарди динара средстава мање од планираног. Чланови УО усвојили су и Извештај о финансијском пословању РФ ПИО за 2016. годину. Кориговани буџетски дефицит у износу од 1,5 милијарди динара покривен је  нераспоређеним вишком прихода и примања из ранијих година тако да је укупан резултат пословања Фонда у 2016. години на нули, док укупна пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година износе 3,2 милијарде динара. Учешће нето пензија у БДП у 2016. износило је 11,8%.
Због реконструкције старе пословне зграде, део Филијале Фонда ПИО у Сремској Митровици привремено је измештен на нову локацију, у Светог Димитрија број 2.
Закључком Владе Републике Србије од 3. фебруара 2017. године, до краја 2017. године обезбеђено повезивање стажа осигурања запосленима и бившим запосленима којима послодавац није уплатио доприносе за пензијско и инвалидско осигурање за све године рада.Детаљније...
Фонд ПИО је омогућио грађанима да електронски поднесу захтев за добијање потврда или уверења која издаје РФ ПИО. Web-апликација е-Захтеви служи за електронско подношење захтева за издавање потврда и уверења, путем интернета. Захтеви се подносе матичној филијали Фонда у месту у којем корисник или осигураник борави. Детаљније упутство за употребу web апликације е-Захтеви за потврде/уверења може се погледати на сајту РФ ПИО а за сва евентуална питања заинтересовани могу да се обрате и Контакт центру на бројеве телефона 0700/017-017 или 011/3060-680, сваким радним даном од 8 до 15 часова.
Потврде и уверења о подацима унетим у матичну евиденцију осигураника и матичну евиденцију корисника РФ ПИО могу подићи и друга лица, уколико за подносиоца захтева доставе попуњену и потписану Изјаву о сагласности осигураника, односно Изјаву о сагласности корисника и личну карту.

Исплатa пензија

 Категорија пензионера   Пензија за  Датум исплате 
 Запослени  II део за април 
 25. мај - преко текућих рачуна 
 25. мај - на кућне адресе 
 25. мај - на шалтерима пошта 
 Самосталне делатности  април  4. мај
 Пољопривредни  април  6. мај
 Војни  април  6. мај
 Републике бивше СФРЈ  април  24. мај
Контакт центар РФ ПИО
Baner

Glas Osiguranika

recnik CIRj

brosurenCIR