Радно време шалтер сала филијала Фонда ПИО - од 8 до 15 часова, изузев Београдске и Крагујевачке филијале, које понедељком раде продужено до 18 часова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
На 10. седници Управног одбора РФ ПИО, одржаној 30. јануара 2015. године, за директора Фонда ПИО у наредном четворогодишњем мандату именована је Драгана Калиновић, на основу сагласности Владе Републике Србије. На седници су усвојени Програм рада и План јавних набавки РФ ПИО за 2015. годину.  
Од исплате за новембар 2014. године почела је примена Закона о привременом уређивању начина исплате пензија у Србији који је донела Влада Републике Србије а усвојила Народна скупштина. Према одредбама овог закона, пензије више од 25.000 динара биће умањене 22, односно 25 одсто. Детаљније...
Обавештавамо све кориснике права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица који то право остварују у складу са Законом о ПИО, као и кориснике права на пензију који живе сами и чији месечни износ пензије није виши од најнижег износа пензије утврђеног у осигурању запослених (13.288,01 динар), да према Уредби Владе РС о утврђивању мера подршке и ближих услова у погледу критеријума за одређивање угрожених потрошача при набавци опреме за пријем сигнала дигиталне телевизије, могу да поднесу пријаву за доделу СТБ уређаја.
Фонд је омогућио нови начин готовинске исплате пензија и новчаних накнада на територији Републике Србије на шалтеру испоручне поште, у целости и без трошкова за кориснике.
Послови из надлежности испоставе Обреновац привремено ће се обављати у пословној згради Филијале за град Београд, Немањина 30, на шалтерима 14 и 15. Радно време шалтера је уобичајено.
Фонд је омогућио осигураницима електронски увид у податке матичне евиденције преко сајта. За ову услугу неопходно је обезбедити пин код, који се издаје одмах по захтеву у било којој филијали Фонда и трајно се користи.
Послодавци могу преко сајта Фонда да провере исправност и изврше прелиминарну контролу података уписаних у М-4 и М-4К пријаве, који се односе на зараде запослених и доприносе за пензијско и инвалидско осигурање.
Претражите базу покренутих поступака за прерачун по Споразуму о социјалном осигурању са Словенијом користећи електронски сервис Фонда ПИО, на насловној страни сајта, уз идентификацију преко ЈМБГ. Ако се не налазите на списку покренутих поступака, а сматрате да испуњавате услове,  обратите се надлежној филијали Фонда.

Исплатa пензија

 Категорија пензионера   Пензија за  Датум исплате 
 Запослени  I део за фебруар   10. март
 Самосталне делатности  фебруар  4. март
 Пољопривредни  фебруар  6. март
 Војни  фебруар  6. март

Pomozite Srbiji

Контакт центар РФ ПИО

Glas Osiguranika

recnik CIRj