Радно време шалтер сала филијала Фонда ПИО - од 8 до 15 часова, изузев Београдске и Крагујевачке филијале, које понедељком раде продужено до 18 часова.  Шалтер сала Одељења за ПИО по међународним уговорима, Дирекција Фонда у Београду, Др Александра Костића  9,  ради од 8 до 15 часова, а  канцеларија за правну помоћ - од 8 до 13 часова. У складу са Законом о државним и другим празницима, Фонд ПИО неће радити 1. и 2. маја 2018. године.
На основу Закључка  Владе од 19. априла 2018. године и Одлуке Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање од 16.03.2018. године објављује се оглас ради отуђења непокретности бањског комплекса „Жубор“ у Куршумлијској бањи путем прикупљања писмених понуда. Детаљније...
На 58. седници Управног одбора РФ ПИО, одржаној 25. априла, усвојен је Завршни рачун Републичког фонда ПИО за период 1. јануар – 31. децембар 2017. године, као и извештај о извршењу Финансијског плана РФ ПИО за 2017. години. Седници је присуствовао и министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, са сарадницима.
Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима током 2018. године, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чија је пензија нижа до износа од 24.980,00 динара. Детаљније...
Пензионерске картице су одштампане за Нови Београд, Земун, Сурчин и Чукарицу и пензионерi ових општина могу их преузети у Служби Филијале у Булевару уметности 10 /Нови Београд, Земун и Сурчин/ и у испостави Филијале у Стругарској 1а /Чукарица/, сваког радног дана од 8 до 15 часова.  Детаљније ...
Закључком Владе Републике Србије од 22. фебруара 2018. године, до краја 2018. године обезбеђено повезивање стажа осигурања запосленима и бившим запосленима којима послодавац није уплатио доприносе за пензијско и инвалидско осигурање за све године рада.Детаљније...
Законом о изменама и допунама Закона о раду, који је ступио на снагу 25. децембра 2017. године, прописано је да је послодавац дужан да јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање поднесе Централном регистру обавезног социјалног осигурања, најкасније пре ступања запосленог или другог радно ангажованог лица на рад. Детаљније...
Фонд ПИО бесплатно оверава потврде о животу корисницима који имају пребивалиште у Србији, а примају инострану пензију. Овера потврда о животу може се обавити у свим филијалама Фонда, службама филијала и испоставама, а кориснику је потребна само лична карта ради идентификације. Детаљније …
Фонд ПИО је омогућио грађанима да електронски поднесу захтев за добијање потврда или уверења која издаје РФ ПИО. Web-апликација е-Захтеви служи за електронско подношење захтева за издавање потврда и уверења, путем интернета. Захтеви се подносе матичној филијали Фонда у месту у којем корисник или осигураник борави. Детаљније упутство за употребу web апликације е-Захтеви за потврде/уверења може се погледати на сајту РФ ПИО а за сва евентуална питања заинтересовани могу да се обрате и Контакт центру на бројеве телефона 0700/017-017 или 011/3060-680, сваким радним даном од 8 до 15 часова.
Потврде и уверења о подацима унетим у матичну евиденцију осигураника и матичну евиденцију корисника РФ ПИО могу подићи и друга лица, уколико за подносиоца захтева доставе попуњену и потписану Изјаву о сагласности осигураника, односно Изјаву о сагласности корисника и личну карту.

Исплатa пензија

 Категорија пензионера   Пензија за  Датум исплате 
 Запослени  II део за април 
 25. мај - преко текућих рачуна 
 25. мај - на кућне адресе 
 25. мај - на шалтерима пошта 
 Самосталне делатности  април  4. мај
 Пољопривредни  април  5. мај
 Војни  април  5. мај
 Републике бивше СФРЈ  април  24. мај

Електронски сервиси

Техничко упутство за електронску предају пријава M4 Вер.1.5 (08.09.2016)

Овлашћење за достављање електронског обрасца M4

Уколико нисте у могућности да генеришете PDF фајл пријаве М-4, можете преузети обрасце са следећих линкова:

Пријава M-4 (PDF)
Пријава M-4K (PDF)
Пријава M-4/СП (PDF)
Пријава M-4K (MS Word)

ПЕНЗИОНЕРСКЕ КАРТИЦЕ
ХИМНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Контакт центар РФ ПИО

banje-cir

Baner
 
 

Glas Osiguranika

recnik CIRj

brosurenCIR