Радно време шалтер сала филијала Фонда ПИО - од 8 до 15 часова, изузев Београдске и Крагујевачке филијале, које понедељком раде продужено до 18 часова.  Шалтер сала Одељења за ПИО по међународним уговорима, Дирекција Фонда у Београду, Др Александра Костића  9,  ради од 8 до 15 часова, а  канцеларија за правну помоћ - од 8 до 13 часова.
На 45. седници Управног одбора РФ ПИО, одржаној 20. септембра у Филијали Крушевац, представљена је, поред осталог, Информација о финансијском пословању РФ ПИО за период јануар – јун 2017. године. Укупни приходи и примања Фонда у овом периоду остварени су у износу од 283,80 милијарди динара, што је номинално више за 1,16% у односу на исти период 2016. Учешће трансфера из републичког буџета износило је 31,38% што представља смањење учешћа у финансирању Фонда у односу на исти период претходне године (35,67%). Укупни расходи и издаци Фонда у првих шест месеци 2017. износили су 288,91 милијарду динара. На седници је представљен Извештај о реализацији Плана јавних набавки РФ ПИО за период 1. април – 30. јун 2017, као и Годишњи План контроле јавних набавки.
Приступ електронским сервисима Фонда је безбедан за коришћење. Обавештење, односно упозорење које се приказује у интернет претраживачима приликом приступа овим сервисима је из разлога што је регистрација ССЛ сертификата у току.
Фонд ПИО бесплатно оверава потврде о животу корисницима који имају пребивалиште у Србији, а примају инострану пензију. Овера потврда о животу може се обавити у свим филијалама Фонда, службама филијала и испоставама, а кориснику је потребна само лична карта ради идентификације. Детаљније …
Због реконструкције старе пословне зграде, део Филијале Фонда ПИО у Сремској Митровици привремено је измештен на нову локацију, у Светог Димитрија број 2.
Закључком Владе Републике Србије од 3. фебруара 2017. године, до краја 2017. године обезбеђено повезивање стажа осигурања запосленима и бившим запосленима којима послодавац није уплатио доприносе за пензијско и инвалидско осигурање за све године рада.Детаљније...
Фонд ПИО је омогућио грађанима да електронски поднесу захтев за добијање потврда или уверења која издаје РФ ПИО. Web-апликација е-Захтеви служи за електронско подношење захтева за издавање потврда и уверења, путем интернета. Захтеви се подносе матичној филијали Фонда у месту у којем корисник или осигураник борави. Детаљније упутство за употребу web апликације е-Захтеви за потврде/уверења може се погледати на сајту РФ ПИО а за сва евентуална питања заинтересовани могу да се обрате и Контакт центру на бројеве телефона 0700/017-017 или 011/3060-680, сваким радним даном од 8 до 15 часова.
Потврде и уверења о подацима унетим у матичну евиденцију осигураника и матичну евиденцију корисника РФ ПИО могу подићи и друга лица, уколико за подносиоца захтева доставе попуњену и потписану Изјаву о сагласности осигураника, односно Изјаву о сагласности корисника и личну карту.

Исплатa пензија

 Категорија пензионера   Пензија за  Датум исплате 
 Запослени  II део за септембар 
 25. октобар - преко текућих рачуна 
 25. oktoбар - на кућне адресе 
 25. oktoбар - на шалтерима пошта 
 Самосталне делатности  септембар  3. октобар
 Пољопривредни  септембар  5. октобар
 Војни  септембар  5. октобар
 Републике бивше СФРЈ  август  23. септембар

Електронски сервиси

Техничко упутство за електронску предају пријава M4 Вер.1.5 (08.09.2016)

Овлашћење за достављање електронског обрасца M4

Уколико нисте у могућности да генеришете PDF фајл пријаве М-4, можете преузети обрасце са следећих линкова:

Пријава M-4 (PDF)
Пријава M-4K (PDF)
Пријава M-4/СП (PDF)
Пријава M-4K (MS Word)

Контакт центар РФ ПИО
Baner
 
Међународни дани разговора
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
BanerDaniRazgovoraBiHNS2017 BanerDaniRazgovoraBiHBGD2017
Нови Сад Београд
  

Glas Osiguranika

recnik CIRj

brosurenCIR