Радно време шалтер сала филијала Фонда ПИО - од 8 до 15 часова, изузев Београдске и Крагујевачке филијале, које понедељком раде продужено до 18 часова.  Шалтер сала Одељења за ПИО по међународним уговорима, Дирекција Фонда у Београду, Др Александра Костића  9,  ради од 8 до 15 часова, а  канцеларија за правну помоћ - од 8 до 13 часова.
На 49. седници Управног одбора РФ ПИО, одржаној 15. новембра, усвојен је Финансијски план Републичког фонда ПИО за 2018. годину, који је прослеђен Министарству финансија на даљу надлежност.  На седници је представљена и Информација о финансијском пословању РФ ПИО у периоду јануар – септембар 2017. године. У наведеном периоду остварени приходи од доприноса чинили су 67,58% укупних прихода и примања Фонда, док су дотације из републичког буџета смањене на 30,88 одсто.
Приступ електронским сервисима Фонда је безбедан за коришћење. Обавештење, односно упозорење које се приказује у интернет претраживачима приликом приступа овим сервисима је из разлога што је регистрација ССЛ сертификата у току.
Фонд ПИО бесплатно оверава потврде о животу корисницима који имају пребивалиште у Србији, а примају инострану пензију. Овера потврда о животу може се обавити у свим филијалама Фонда, службама филијала и испоставама, а кориснику је потребна само лична карта ради идентификације. Детаљније …
Због реконструкције старе пословне зграде, део Филијале Фонда ПИО у Сремској Митровици привремено је измештен на нову локацију, у Светог Димитрија број 2.
Закључком Владе Републике Србије од 3. фебруара 2017. године, до краја 2017. године обезбеђено повезивање стажа осигурања запосленима и бившим запосленима којима послодавац није уплатио доприносе за пензијско и инвалидско осигурање за све године рада.Детаљније...
Фонд ПИО је омогућио грађанима да електронски поднесу захтев за добијање потврда или уверења која издаје РФ ПИО. Web-апликација е-Захтеви служи за електронско подношење захтева за издавање потврда и уверења, путем интернета. Захтеви се подносе матичној филијали Фонда у месту у којем корисник или осигураник борави. Детаљније упутство за употребу web апликације е-Захтеви за потврде/уверења може се погледати на сајту РФ ПИО а за сва евентуална питања заинтересовани могу да се обрате и Контакт центру на бројеве телефона 0700/017-017 или 011/3060-680, сваким радним даном од 8 до 15 часова.
Потврде и уверења о подацима унетим у матичну евиденцију осигураника и матичну евиденцију корисника РФ ПИО могу подићи и друга лица, уколико за подносиоца захтева доставе попуњену и потписану Изјаву о сагласности осигураника, односно Изјаву о сагласности корисника и личну карту.

Исплатa пензија

 Категорија пензионера   Пензија за  Датум исплате 
 Запослени  II део за новембар 
 23. децембар - преко текућих рачуна 
 22. децембар - на кућне адресе 
 22. децембар - на шалтерима пошта 
 Самосталне делатности  новембар  2. децембар
 Пољопривредни  новембар  5. децембар
 Војни  новембар  5. децембар
 Републике бивше СФРЈ  октобар  24. новембар

Електронски сервиси

Техничко упутство за електронску предају пријава M4 Вер.1.5 (08.09.2016)

Овлашћење за достављање електронског обрасца M4

Уколико нисте у могућности да генеришете PDF фајл пријаве М-4, можете преузети обрасце са следећих линкова:

Пријава M-4 (PDF)
Пријава M-4K (PDF)
Пријава M-4/СП (PDF)
Пријава M-4K (MS Word)

ХИМНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Контакт центар РФ ПИО
Baner
 
 

Glas Osiguranika

recnik CIRj

brosurenCIR