Дани разговора

ДРЖАВА МЕСТО ОДРЖАВАЊА ДАТУМ ОДРЖАВАЊА
Аустрија Нови Сад 17. април 2018. године 
Београд 18. април 2018. године 
Беч 2. октобар 2018. године 
Санкт Пелтен 3. октобар 2018. године
Македонија
Врање 12. јун 2018. године
Скопље у новембру 
Црна Гора
Бијело Поље 23. октобра
Подгорица 24. октобра 
Немачка Минхен 20. и 21. март 2018. године 
Нови Сад 18. и 19. септембар 2018. године 
Београд 20. септембар 2018. године 
Хрватска
Загреб 8. мај 2018. године 
Сплит 10. мај 2018. године 
Бачка Паланка 2. октобар 2018. године 
Београд 3. октобар 2018. године 
Босна и Херцеговина Београд 4. децембар 2018. године
Бијељина  22. мај 2018. године 
Мађарска Сегедин 8. мај 2018. године 
Суботица 6. новембар 2018. године