Дани разговора

ДРЖАВА МЕСТО ОДРЖАВАЊА ДАТУМ ОДРЖАВАЊА
Аустрија Крагујевац 4. април 2017.
Београд 5. април 2017.
Грац 3. октобар 2017.
Беч 5. октобар 2017.
Македонија
Накнадно ће бити утврђени тачни термини и места одржавања мај 20017. (Србија)
новембар 2017. (Македонија)
Црна Гора Накнадно ће бити утврђени тачни термини и места одржавања јун 2017. (Србија)
октобар 2017. (ЦГ)
Немачка Хамбург 22. и 23. март 2017.
Ниш 19. септембар 2017.
Београд 20. и 21. септембар 2017.
Хрватска
Загреб 9. мај 2017.
Осијек 10. мај 2017.
Бор 3. октобар 2017.
Београд 4. октобар 2017.
Босна и Херцеговина Накнадно ће бити утврђени тачни термини и места одржавања
април 2017. (БиХ)
октобар 2017. (Србија)
Мађарска Сегедин 9. мај 2017.
Нови Сад 9. новембар 2017.