Дани разговора

ДРЖАВА МЕСТО ОДРЖАВАЊА ДАТУМ ОДРЖАВАЊА
Аустрија Крагујевац
Београд
Грац
Беч
Македонија
Београд
Врање
Скопље
Црна Гора
Нови Сад
Београд
Немачка Хамбург
Ниш
Београд
Хрватска
Загреб
Осијек
Бор
Београд
Босна и Херцеговина Тузла
Нови Сад
Београд
Мађарска Сегедин
Нови Сад