Дани разговора

ДРЖАВА МЕСТО ОДРЖАВАЊА ДАТУМ ОДРЖАВАЊА
Аустрија Нови Сад 17. април 2018. године 
Београд 18. април 2018. године 
Беч 2. октобар 2018. године 
Санкт Пелтен 3. октобар 2018. године
Македонија
Београд у мају
Скопље у новембру 
Црна Гора
Београд у јуну
Подгорица у октобру 
Немачка Минхен 20. и 21. март 2018. године 
Нови Сад 18. и 19. септембар 2018. године 
Београд 20. септембар 2018. године 
Хрватска
Загреб 8. мај 2018. године 
Сплит 10. мај 2018. године 
Бачка Паланка 2. октобар 2018. године 
Београд 3. октобар 2018. године 
Босна и Херцеговина Београд у октобру
 / у новембру 
Мађарска Сегедин 8. мај 2018. године 
Суботица 6. новембар 2018. године