Саопштења

23. 4. 2018. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава пензионере из београдских општина Барајево, Вождовац, Сопот, Врачар, Палилула, Савски венац, Звездара, Стари град, Раковица, да су им картице одштампане и да ће од сутра, 24. априла моћи да их преузимају у Филијали за град Београд, Немањина 30, сваког радног дана од 8 до 15 часова, на следећи начин: понедељком ће пензионерске картице преузимати корисници чија презимена почињу на словa од А до Д; уторком од Ђ до К; средом од Л до Н; четвртком од Њ до С, док ће петком картице моћи да преузму пензионери чија презимена почињу од слова Т до Ш, као и они чија презимена почињу на W, X, Y, Z и Q.
У случају да је неко од корисника из објективних разлога спречен да подигне своју картицу у складу са утврђеним распоредом, то ће моћи да учини накнадно, у данима одређеним према почетном слову презимена.
Породични пензионери, родитељи, старатељи и хранитељи приликом доласка по Пензионерску картицу требало би да понесу последњи чек од пензије, односно извештај корисника из банке.
Свим корисницима неопходан је идентификациони документ /лична карта или пасош/ да би преузели картицу.
Након израде и расподеле Пензионерских картица затеченим корисницима пензија, приступиће се изради Пензионерских картица за нове кориснике, који су укључени у исплату после 26. фебруара 2018. године.
Уколико се картице буду преузимале у складу са утврђеним распоредом, сви корисници ће моћи у најкраћем року да их подигну.
Подсећамо да пензионери осталих београдских општина већ подижу своје картице на следећим адресама: Нови Београд, Земун и Сурчин – у Булевару уметности 10 на Новом Београду, Чукарица – у Испостави Стругарска 1а, Лазаревац – у Испостави Карађорђева 17, Младеновац – у Испостави Николе Пашића 27, Обреновац – у Испостави Шеста 10ц, Гроцка – у Испостави Народних хероја 3а.
 
10. 4. 2018. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа осигуранике који имају стаж осигурања навршен у Србији и Аустрији и кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања остварених применом билатералног споразума о социјалном осигурању, да се међународни дани разговора са Аустријом одржавају 17. априла 2018. године у Новом Саду, од 9 до 17.00 часова (просторије РФ ПИО Филијале Нови Сад, Житни трг 3), и 18. априла 2018. године у Београду, од 9 до 17.00 часова (просторије Службе I Филијале за град Београд на Новом Београду, Булевар уметности 10).
На овим разговорима ће саветодавци из аустријског Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и РФ ПИО Србије пружити бесплатну правну помоћ лицима која остварују права из пензијског и инвалидског осигурања применом споразума из области социјалног осигурања закљученог између наше земље и Аустрије.
Сви заинтересовани обавезно треба да пријаве учешће и да закажу термин доласка на број телефона 011/2030-745.
Приликом доласка треба понети сву документацију у вези са осигурањем и лична документа.
 
10. 4. 2018. Накнада погребних трошкова која се исплаћује фамилијама преминулих пензионера (или ономе ко је платио сахрану) у априлу, мају и јуну 2018. године износиће 37.469 динара за кориснике пензија свих категорија.
 
5. 4. 2018. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава пензионере Младеновца, Лазаревца, Обреновца и Гроцке, да ће се расподела Пензионерских картица организовати у Испоставама Фонда ПИО, од 8 до 15 часова, почев од уторка 10. априла и то на следећим адресама:
Младеновац - ул. Николе Пашића бр. 27;
Лазаревац - ул. Карађорђева бр. 17;
Обреновац – ул. Шеста бр. 10ц;
Гроцка - ул. Народних хероја бр. 3а.
Породични пензионери, родитељи, старатељи и хранитељи приликом доласка по Пензионерску картицу требало би да понесу последњи чек од пензије, односно извештај корисника из банке.
Свим корисницима неопходан је идентификациони документ /лична карта или пасош/ да би преузели картицу.
Након израде и расподеле Пензионерских картица затеченим корисницима пензија, приступиће се изради Пензионерских картица за нове кориснике, који су укључени у исплату после 26. фебруара 2018. године.
 
29. 3. 2018. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је 28. марта расписао оглас којим позива пензионере да се јаве за одлазак на бесплатану десетодневну рехабилитацију у једној од 25 бања.
Право да се јаве на конкурс имају пензионери из категорије запослених, самосталних делатности и пољопривредника, чија пензија износи до 24.980,00 динара. Право да се јаве на оглас имају и пензионери који су то право остварили применом домаћих прописа и на основу међународних уговора (прерачунато по средњем курсу НБС за 31. 1. 2018. године, 1 евро = 118,7428 динара) под условом да збир тих пензија не прелази 24.980,00 динара. Уз ово, услов је да немају друга лична примања и да нису користили бесплатан боравак о трошку Фонда у последњих пет година. Уз пријаву прилаже се и последњи пензијски чек или Пензионерска картица (уколико је корисник већ примио), доказ о висини пензије остварене по међународним уговорима (извод банке или потврда иностраног носиоца социјалног осигурања), расположивa медицинскa документацијa и изјава где желе да користе рехабилитацију.
У бесплатану рехабилитацију укључени су трошкови превоза у висини цене аутобуске, односно возне карте другог разреда. Фонд ће сносити трошкове за пратиоца детета које користи породичну пензију по основу неспособности за самосталан живот и рад, док ће и слепи пензионери који добију рехабилитацију о трошку Фонда имати и пратиоца коме ће боравак такође бити бесплатан.
Пријаве се подносе организацијама корисника пензија, према месту пребивалишта, а корисници са територије АП Косово и Метохија са пребивалиштем, односно боравиштем ван територије АП Косово и Метохија, пријаве подносе најближој филијали Фонда према месту пребивалишта, односно боравишта.
Ранг листа прави се посебно за пензионере из категорије запослених, самосталних делатности и пољопривредника, у оквиру тога ће постојати листе за старосне, инвалидске и породичне пензионере.
На редослед на ранг листи утицаће висина пензије, дужина стажа осигурања, дужина коришћења пензије, док ће корисници права на туђу негу и помоћ добијати додатних 10 бодова, а корисници породичне пензије (који су то право остварили као дете које није способно за самостални живот и рад) добијати додатних 5 бодова. Под једнаким условима, предност ће имати старији корисник пензије. Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права.
Пријаве на оглас се подносе закључно са 13. априлом 2018. године.
 
16. 3. 2018. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава пензионере Новог Београда, Земуна и Сурчина, којима су картице одштампане, да ће се њихова расподеле у Служби 1 Филијале за град Београд, Булевар уметности 10, од 8 до 15 часова,организовати на следећи начин: понедељком ће пензионерске картице преузимати корисници чија презимена почињу на словa од А до Д; уторком од Ђ до К; средом од Л до Н; четвртком од Њ до С, док ће петком картице моћи да преузму пензионери чија презимена почињу од слова Т до Ш, као и они чија презимена почињу на W, X, Y, Z и Q.
У случају да је неко од корисника из објективних разлога спречен да подигне своју картицу у складу са утврђеним распоредом, то ће моћи да учини накнадно,у данима одређеним према почетном слову презимена.
Породични пензионери, родитељи, старатељи и хранитељи приликом доласка по Пензионерску картицу требало би да понесу последњи чек од пензије, односно извештај корисника из банке.
Свим корисницима неопходан је идентификациони документ /лична карта или пасош/ да би преузели картицу.
Након израде и расподеле Пензионерских картица затеченим корисницима пензија, приступиће се изради Пензионерских картица за нове кориснике, који су укључени у исплату после 26. фебруара 2018. године.
Уколико се картице буду преузимале у складу са утврђеним распоредом, сви корисници ће моћи у најкраћем року да их подигну.
 
7. 2. 2018. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа грађане који сами плаћају допринос за пензије да од уплате за јануар 2018. важе нове основице осигурања које су у односу на претходни период ниже за 0,1 одсто (због усклађивања са кретањем зарада у претходној години).
Грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају. По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица износи 35 одсто просечне републичке зараде за претходних 12 месеци почев од месеца новембра у години која претходи години за коју се утврђују и плаћају доприноси, што је 23,053 динара, а највиша пет просечних плата, односно 329,330 динара.
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање је 26 одсто, што значи да ће се месечни издатак кретати у распону од 5,993.78 до 85,625.80 динара. Први пут од ове године уплате доприноса ће се примењивати од 1. јануара 2018. и важиће целе године.