Саопштења

7. 9. 2018. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа осигуранике који имају стаж осигурања навршен у Србији и Немачкој и кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања остварених применом билатералног споразума о социјалном осигурању, да се међународни дани разговора са Немачком одржавају 18. и 19. септембра 2018. године у Новом Саду, од 9 до 17.00 часова (просторије РФ ПИО Филијале Нови Сад, Житни трг 3), и 20. септембра 2018. године у Београду, од 9 до 17.00 часова (просторије Службе I Филијале за град Београд на Новом Београду, Булевар уметности 10).
На овим разговорима ће саветодавци из немачког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и РФ ПИО Србије пружити бесплатну правну помоћ лицима која остварују права из пензијског и инвалидског осигурања применом споразума из области социјалног осигурања закљученог између наше земље и Немачке.
Сви заинтересовани обавезно треба да пријаве учешће и да закажу термин доласка на број телефона 011/2030-745.
Приликом доласка треба понети сву документацију у вези са осигурањем и лична документа.
 
4. 9. 2018. - Зрењанин: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава пензионере Средњобанатског управног округа да ће од сутра, 5. септембра, моћи да преузимају своје пензионерске картице. Пензионери Зрењанина могу преузети пензионерске картице сваког радног дана, од 8 до 15 часова, у Филијали РФ ПИО Зрењанин, Краља А. I Карађорђевића 2a, у малој сали на другом спрату.
Пензионери Нове Црње, Сечња и Житишта моћи ће да преузму своје картице уторком и петком, од 8 до 15 часова. Своје картице пензионери Нове Црње ће преузимати у Испостави Филијале Зрењанин у Новој Црњи, на адреси ЈНА бр. 113. Пензионери Сечња могу да преузму пензионерске картице у Испостави Филијале Зрењанин у Сечњу, Вожда Карађорђа 51, док ће пензионери Житишта добијати своје картице Испостави Филијале Зрењанин у Житишту, Цара Душана 15.
Такође од 8 до 15 часова,пензионери Новог Бечеја могу преузети картице понедељком и четвртком, у Испостави Филијале Зрењанин у Новом Бечеју, Маршала Тита 17.
Свим корисницима неопходан је идентификациони документ /лична карта или пасош/ да би преузели картицу. Породични пензионери, родитељи, старатељи и хранитељи приликом доласка по пензионерску картицу требало би да понесу последњи чек од пензије, односно извештај корисника из банке.
 
4. 9. 2018. - Крушевац: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава пензионере Расинског управног округа да ће од сутра, 5. септембра, моћи да преузимају своје пензионерске картице. Пензионери Крушевца, Александровца, Бруса и Трстеника могу преузети пензионерске картице сваког радног дана, од 8 до 15 часова. Пензионери Крушевца преузимају картице у Филијали РФ ПИО Крушевац, у канцеларији бр.14, на адреси Видовданска 28. Пензионери Александровца могу преузети своје картице у Испостави Филијале Крушевац у Александровцу, Трг ослобођења б.б. Корисници из Бруса преузимају своје пензионерске картице у Испостави Филијале Крушевац у Брусу, Мике Ђорђевића 7, а пензионери из Трстеника могу добити своје картице у Испостави Филијале Крушевац у Трстенику, Вука Караџића 21.
Пензионерима Варварина картице су доступне за преузимање од уторка до четвртка, од 8 до 15 часова, у Испостави Филијале Крушевац у Варварину, Слободе б.б. Пензионери Ћићевца могу преузети своје картице понедељком и петком, од 8 до 15 часова, у Испостави Филијале Крушевац у Ћићевцу, Карађорђева б.б.
Свим корисницима неопходан је идентификациони документ /лична карта или пасош/ да би преузели картицу. Породични пензионери, родитељи, старатељи и хранитељи приликом доласка по пензионерску картицу требало би да понесу последњи чек од пензије, односно извештај корисника из банке.
 
21. 8. 2018. - Пирот: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава пензионере из Пирота, као и пензионере из Бабушнице, Беле Паланке и Димитровграда да ће од среде 22. августамоћи да преузимају своје пензионерске картице.
Пензионери са пребивалиштем у Пироту, преузимаће своје пензионерске картице, сваког радног дана од 8 до 15 часова, у Филијали РФ ПИО Пирот, Српских владара 94, у канцеларији бр. 6.
Пензионери са пребивалиштем у Бабушници преузимаће своје пензионерске картице, сваког радног дана од 8 до 15 часова,  у Испостави Филијале Пирот у Бабушници, Саше Ивковића 22.
Пензионери Беле Паланкепреузимаћепензионерске картице, сваког радног дана од 8 до 15 часова, у Испостави Филијале Пирот у Белој Паланци, Српских владара б.б., док ће пензионери са пребивалиштем у Димитровграду своје пензионерске картице преузимати понедељком, уторком и средом, од 8 до 15 часова, у Испостави Филијале Пирот у Димитровграду, Балканска б.б.
Свим корисницима неопходан је идентификациони документ /лична карта или пасош/ да би преузели картицу. Након израде и расподелепензионерских картица затеченим корисницима пензија, приступиће се изради пензионерских картица за нове кориснике, који су укључени у исплату после 26. фебруара2018. године. Породични пензионери, родитељи, старатељи и хранитељи приликом доласка по пензионерску картицу требало би да понесу последњи чек од пензије, односно извештај корисника из банке.
 
10. 8. 2018. - Нови Пазар: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава пензионере из Новог Пазара, као и пензионере из Сјенице и Тутина да ће од 13. августа моћи да преузимају своје пензионерске картице.
Пензионери са пребивалиштем у Новом Пазару, преузимаће своје пензионерске картице сваког радног дана, од 8 до 15 часова у Филијали РФ ПИО Нови Пазар, 28. новембра б.б.
Пензионери са пребивалиштем у Сјеници преузимаће своје пензионерске картице сваког радног дана, од 8 до 15 часова у Испостави Филијале Нови Пазар у Сјеници, Милорада Јовановића 28, док ће пензионери Тутина своје пензионерске картице преузимати четвртком, од 8 до 15 часова у Испостави Филијале Нови Пазар у Тутину, Пештерска б.б.
Свим корисницима неопходан је идентификациони документ /лична карта или пасош/ да би преузели картицу. Након израде и расподеле пензионерских картица затеченим корисницима пензија, приступиће се изради пензионерских картица за нове кориснике, који су укључени у исплату после 26. фебруара 2018. године. Породични пензионери, родитељи, старатељи и хранитељи приликом доласка по пензионерску картицу требало би да понесу последњи чек од пензије, односно извештај корисника из банке.
 
10. 8. 2018. - Бор: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава пензионере из Бора, као и пензионере из Кладова, Неготина и Мајданпека да ће од 13. августа моћи да преузимају своје пензионерске картице, сваког радног дана од 8 до 15 часова.
Пензионери са пребивалиштем у Бору, преузимаће своје пензионерске картице у Филијали РФ ПИО Бор, Моше Пијаде 16.
Пензионери са пребивалиштем у Кладову преузимаће своје пензионерске картице у Испостави Филијале Бор у Кладову, 22. септембра 48.
Пензионери Неготина преузимаће пензионерске картице у Испостави Филијале Бор у Неготину, Бадњевска 3, док ће пензионери са пребивалиштем у Мајданпеку своје пензионерске картице преузимати у Испостави Филијале Бор у Мајданпеку, Пролетерска 35.
Свим корисницима неопходан је идентификациони документ /лична карта или пасош/ да би преузели картицу. Након израде и расподеле пензионерских картица затеченим корисницима пензија, приступиће се изради пензионерских картица за нове кориснике, који су укључени у исплату после 26. фебруара 2018. године. Породични пензионери, родитељи, старатељи и хранитељи приликом доласка по пензионерску картицу требало би да понесу последњи чек од пензије, односно извештај корисника из банке.
 
10. 8. 2018. - Ужице: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава пензионере из града Ужица, као и пензионере из Ариља, Пожеге, Косјерића, Бајине Баште, Чајетине, Нове Вароши, Прибоја и Пријепоља да ће од 13. августа моћи да преузимају своје пензионерске картице, сваког радног дана од 8 до 15 часова.
Пензионери са пребивалиштем у Ужицу, преузимаће своје пензионерске картице у Филијали РФ ПИО Ужице, Омладинска 22.
Пензионери са пребивалиштем у Пожеги преузимаће своје пензионерске картице у Испостави Филијале Ужице у Пожеги, Војводе Мишића 12, док ће пензионери из Ариља своје пензионерске картице преузимати у Испостави Филијале Ужице у Ариљу, Војводе Степе 4.
Пензионери Косјерића преузимаће пензионерске картице у Испостави Филијале Ужице у Косјерићу, Олге Грбић 5, док ће пензионери са пребивалиштем у Бајиној Башти своје пензионерске картице преузимати у Испостави Филијале Ужице у Бајиној Башти, Рајка Тадића 20.
Пензионери са пребивалиштем у Чајетини преузимаће своје пензионерске картице у Испостави Филијале Ужице у Чајетини, Омладинска б.б., док ће пензионери из Нове Вароши своје пензионерске картице преузимати у Испостави Филијале Ужице у Новој Вароши, Карађорђева 32.
Пензионери Прибоја преузимаће своје пензионерске картице у Испостави Филијале Ужице у Прибоју, Драгољуба Савића 39, док ће пензионери са пребивалиштем у Пријепољу своје пензионерске картице преузимати у Испостави Филијале Ужице у Пријепољу, Валтерова 44.
Свим корисницима неопходан је идентификациони документ /лична карта или пасош/ да би преузели картицу. Након израде и расподеле пензионерских картица затеченим корисницима пензија, приступиће се изради пензионерских картица за нове кориснике, који су укључени у исплату после 26. фебруара 2018. године. Породични пензионери, родитељи, старатељи и хранитељи приликом доласка по пензионерску картицу требало би да понесу последњи чек од пензије, односно извештај корисника из банке.
 
 3. 8. 2018. - Ниш: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава пензионере из града Ниша, као и пензионере из Алексинца, Дољевца, Гаџин Хана, Мерошине, Ражња и Сврљига да ће од 6. августа моћи да преузимају своје пензионерске картице, сваког радног дана од 8 до 15 часова.
Пензионери са пребивалиштем у Нишу преузимаће картице у Филијали РФ ПИО Ниш, Пријездина 1, на 2. спрату у канцеларији 32.
Пензионери Алексинца преузимаће пензионерске картице у Служби Филијале Ниш у Алексинцу, Дракчета Миловановића 4, док ће пензионери са пребивалиштем у Дољевцу своје пензионерске картице преузимати у Испостави Филијале Ниш у Дољевцу, Николе Тесле б.б.
Пензионери Гаџин Хана ће преузимати своје пензионерске картице у Испостави Филијале Ниш у Гаџин Хану, Милоша Обилића б.б., док ће пензионери са пребивалиштем у Мерошини своје пензионерске картице преузимати у Испостави Филијале Ниш у Мерошини, Цара Лазара б.б.
Пензионери Ражња моћи ће да преузимају пензионерске картице у Испостави Филијале Ниш у Ражњу, Новоразањска 67, док ће пензионери Сврљига своје пензионерске картице преузимати у Испостави Филијале Ниш у Сврљигу, Боре Прице 1.
Свим корисницима неопходан је идентификациони документ /лична карта или пасош/ да би преузели картицу. Након израде и расподеле пензионерских картица затеченим корисницима пензија, приступиће се изради пензионерских картица за нове кориснике, који су укључени у исплату после 26. фебруара 2018. године. Породични пензионери, родитељи, старатељи и хранитељи приликом доласка по пензионерску картицу требало би да понесу последњи чек од пензије, односно извештај корисника из банке.
 
31. 7. 2018. - Краљево: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава пензионере из града Краљева, као и пензионере из Рашке и Врњачке Бање да ће од 1. августа моћи да преузимају своје пензионерске картице, сваког радног дана од 8 до 15 часова.
Пензионерима са пребивалиштем у Краљеву, пензионерске картице ће уручивати запослени Филијале РФ ПИО Краљево, у просторијама Општинске организације пензионера Краљево, Хероја Маричића 77.
Пензионери Рашке преузимаће пензионерске картице у Испостави Филијале Краљево у Рашкој, Ибарска 3/2, док ће пензионери са пребивалиштем у Врњачкој Бањи своје пензионерске картице преузимати у Испостави Филијале Краљево у Врњачкој Бањи, Краљевачка 3.
Свим корисницима неопходан је идентификациони документ /лична карта или пасош/ да би преузели картицу. Након израде и расподеле пензионерских картица затеченим корисницима пензија, приступиће се изради пензионерских картица за нове кориснике, који су укључени у исплату после 26. фебруара 2018. године. Породични пензионери, родитељи, старатељи и хранитељи приликом доласка по пензионерску картицу требало би да понесу последњи чек од пензије, односно извештај корисника из банке.
 
27. 7. 2018. - Врање: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава пензионере из града Врања, као и пензионере из општина Владичин Хан, Сурдулица, Трговиште, Бујановац и Прешево да ће од 30. јула моћи да преузимају своје пензионерске картице, сваког радног дана од 8 до 15 часова, док ће пензионери са територије Босилеграда своје пензионерске картице моћи да преузму од 20. августа, такође сваког радног дана од 8 до 15 часова.
Пензионери са пребивалиштем у Врању преузимаће своје пензионерске картице у Филијали РФ ПИО Врање, Трг Републике 3.
Пензионери Владичиног Хана преузимаће пензионерске картице у Испостави Филијале Врање у Владичином Хану, Николе Тесле б.б., док ће пензионери са пребивалиштем у Сурдулици своје пензионерске картице преузимати у Испостави Филијале Врање у Сурдулици, Милоша Обилића 1.
Пензионери Трговишта ће преузимати своје пензионерске картице у Испостави Филијале Врање у Трговишту, Лењинова 2, док ће пензионери са пребивалиштем у Бујановцу своје пензионерске картице преузимати у Испостави Филијале Врање у Бујановцу, Карађорђа Петровића лам. Ц.
Пензионери Прешева ће преузимати своје пензионерске картице у Испостави Филијале Врање у Прешеву, Васе Смајевића б.б.
Пензионери на територији општине Босилеград моћи ће да преузимају пензионерске картице у Испостави Филијале Врање у Босилеграду, Георги Димитрова б.б., али од 20. августа.
Свим корисницима неопходан је идентификациони документ /лична карта или пасош/ да би преузели картицу. Након израде и расподеле пензионерских картица затеченим корисницима пензија, приступиће се изради пензионерских картица за нове кориснике, који су укључени у исплату после 26. фебруара 2018. године. Породични пензионери, родитељи, старатељи и хранитељи приликом доласка по пензионерску картицу требало би да понесу последњи чек од пензије, односно извештај корисника из банке.
 
20. 7. 2018. - Чачак: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава пензионере из града Чачка, као и пензионере из општина Ивањице, Горњег Милановца и Лучана да ће од 23. јула моћи да преузимају своје пензионерске картице, сваког радног дана од 8 до 15 часова.
Пензионери са пребивалиштем у Чачку преузимаће картице у Филијали РФ ПИО Чачак, Градско шеталиште 85.
Пензионери Горњег Милановца преузимаће пензионерске картице у Испостави Филијале Чачак у Горњем Милановцу, Тихомира Матијевића 3, док ће пензионери са пребивалиштем у Ивањици своје пензионерске картице преузимати у Испостави Филијале Чачак у Ивањици, Мркочевац б.б.
Пензионери са пребивалиштем у Лучанима, своје пензионерске картице ће преузимати у Испостави Филијале Чачак у Лучанима, Југословенске армије 20.
Свим корисницима неопходан је идентификациони документ /лична карта или пасош/ да би преузели картицу. Након израде и расподеле пензионерских картица затеченим корисницима пензија, приступиће се изради пензионерских картица за нове кориснике, који су укључени у исплату после 26. фебруара 2018. године. Породични пензионери, родитељи, старатељи и хранитељи приликом доласка по пензионерску картицу требало би да понесу последњи чек од пензије, односно извештај корисника из банке.
 
20. 7. 2018. - Сремска Митровица: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава пензионере из града Сремске Митровице, као и пензионере из општина Старe Пазовe, Инђијe, Румe и Шида да ће од 23. јуламоћи да преузимају своје пензионерске картице, сваког радног дана од 8 до 15 часова.
Пензионери са пребивалиштем у Сремској Митровици преузимаће картице у Филијали РФ ПИО Сремска Митровица, Светог Димитрија 2.
Пензионери Старе Пазовепреузимаћепензионерске картице у Служби Филијале Сремска Митровица у Старој Пазови, Ћирила и Методија 18, док ће пензионери са пребивалиштем у Инђији своје пензионерске картице преузимати у просторији Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у Инђији, Војводе Степе 16.
Пензионери Шида ће преузимати своје пензионерске картице у Испостави Филијале Сремска Митровица у Шиду, Светог Саве 40, док ће пензионери са пребивалиштем у Руми своје пензионерске картице преузимати у Испостави Филијале Сремска Митровица у Руми, ЈНА 164.
Пензионери на територији општине Пећинци моћи ће да преузимају пензионерске картице у Удружењу пензионера у Пећинцима, Јове Негушевића 6, од 9 до 15 часова, у периоду од: 23. 7. 2018. до 27. 7. 2018.године, док ће након тога, пензионерксе картице преузимати у Испостави Филијале Сремска Митровица у Руми, ЈНА 164.
Пензионери на територији општине Ириг моћи ће да преузимају пензионерске картице у Удружењу пензионера Ириг, Војводе Путника 39, од 9 до 15 часова, у периоду од: 30. 7. 2018. до 3. 8. 2018.године, док ће након тога, пензионерксе картице преузимати у Испостави Филијале Сремска Митровица у Руми, ЈНА 164.
 
18. 7. 2018. - Шабац: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава пензионере из Шапца и Лознице, као и пензионере из општина Богатић, Владимирци, Коцељева, Мали Зворник, Крупањ и Љубовије да ће од сутра 19. јула моћи да преузимају своје пензионерске картице. 
Пензионери са пребивалиштем у Шапцу моћи ће да преузму пензионерске картице у Филијали РФ ПИО Шабац, Војводе Мишића 9, на 4. спрату на шалтерима број 1 и 2, сваког радног дана од 8 до 15 часова.
Пензионери Лознице ће своје пензионерске картице преузимати у Служби Филијале Шабац у Лозници,Владе Зечевића 4, на 2. спрату у канцеларији број 11, такође сваког радног дана, али од 8 до 12 часова.
Пензионери Богатића ће преузимати своје пензионерске картице у Испостави Филијале Шабац у Богатићу, Мике Митровића 4, средом и четвртком, од 8 до 13 часова.
Пензионери Владимираца ће преузимати своје пензионерске картице у Испостави Филијале Шабац у Владимирцима, Светог Саве б.б., средом и четвртком, од 8 до 13 часова.
Пензионери Малог Зворника ће преузимати своје пензионерске картице у Испостави Филијале Шабац у Малом Зворнику, Дринска б.б., понедељком и четвртком, од 8 до 13 часова.
Пензионери Љубовије ће своје пензионерске картице преузимати у Испостави Филијале Шабац у Љубовији, Војводе Мишића 55, понедељком и петком, од 8 до 13 часова.
Пензионери Коцељеве ће преузимати своје пензионерске картице у Испостави Филијале Шабац у Коцељеви, Омладинска 12., средом и петком, од 8 до 13 часова.
Пензионери Крупња ће преузимати своје пензионерске картице у Испостави Филијале Шабац у Крупњу, Маршала Тита 59, сваког радног дана, од 8 до 15 часова.
 
17. 7. 2018. Накнада погребних трошкова која се исплаћује фамилијама преминулих пензионера (или ономе ко је платио сахрану) у јулу, августу и септембру 2018. године износиће 37.496 динара за кориснике пензија свих категорија.
 
11. 7. 2018. - Панчево: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава пензионере из града Панчева и панчевачких општина да ће од 12. јула моћи да преузимају своје пензионерске картице. Пензионери са пребивалиштем у Панчеву моћи ће да преузму пензионерске картице у Филијали РФ ПИО Панчево, Трг мученика 6а ,сваког радног дана од 8 до 15 часова.
Пензионери Алибунара ће своје пензионерске картице преузимати у Испостави Филијале Панчево у Алибунару, Трг слободе 4, уторком и четвртком, од 8 до 14 часова.
Пензионери Ковачице моћи ће преузети своје пензионерске картице у Испостави Филијале Панчево у Ковачици, Чапловичова 13, понедељком и средом, од 8 до 14 часова, док ће пензионери Ковина своје пензионерске картице преузимати у Испостави Филијале Панчево у Ковину, Цара Лазара 85, уторком и петком, од 8 до 14 часова.
Свим корисницима неопходан је идентификациони документ /лична карта или пасош/ да би преузели картицу. Након израде и расподелепензионерских картица затеченим корисницима пензија, приступиће се изради пензионерских картица за нове кориснике, који су укључени у исплату после 26. фебруара2018. године. Породични пензионери, родитељи, старатељи и хранитељи приликом доласка по пензионерску картицу требало би да понесу последњи чек од пензије, односно извештај корисника из банке.
11. 7. 2018. - Ваљево: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава пензионере из града Ваљева и ваљевских општина да ће од 12. јула моћи да преузимају своје пензионерске картице. Пензионери са пребивалиштем у Ваљеву могу преузети пензионерске картице у Филијали РФ ПИО Ваљево, Проте Матеје 4 ,сваког радног дана од 8 до 15 часова.
Пензионери Уба, Лајковца и Љига моћи ће да преузму своје картице сваког радног дана, од 8 до 15 часова. Корисници из Убамогу преузети пензионерске картице у Испостави Филијале Ваљево у Убу, Краља Петра I 31. Своје картице пензионери Лајковца ће преузимати у Испостави Филијале Ваљево у Лајковцу,Кнеза Милоша 3. Пензионери Љига могу да преузму пензионерске картице у Испостави Филијале Ваљево у Љигу, Светог Деспота Стефана 1.
Пензионери Мионице ће своје картице преузимати средом од 8 до 15 часова у Испостави Филијале Ваљево у Мионици, Мите Ракића 1, док ће пензионери Осечине своје картице моћи да преузму четвртком од 8 до 15 часова у Испостави Филијале Ваљево у Осечини, Браће Недића 20.
Свим корисницима неопходан је идентификациони документ /лична карта или пасош/ да би преузели картицу. Након израде и расподелепензионерских картица затеченим корисницима пензија, приступиће се изради пензионерских картица за нове кориснике, који су укључени у исплату после 26. фебруара2018. године. Породични пензионери, родитељи, старатељи и хранитељи приликом доласка по пензионерску картицу требало би да понесу последњи чек од пензије, односно извештај корисника из банке.
 
3. 7. 2018. - Крагујевац: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава пензионере Шумадијског округа да ће од данас, 3. јула, моћи да преузимају своје пензионерске картице. Пензионери Крагујевца, Аранђеловца, Баточине, Кнића, Лапова, Раче и Тополе моћи ће да преузму своје картице сваког радног дана, од 8 до 15 часова. 
Пензионери са пребивалиштем у Крагујевцу моћи ће да преузму пензионерске картице у Филијали РФ ПИО Крагујевац, Лепенички булевар 9a, у великој сали на 4. спрату. Своје картице пензионери Аранђеловца ће преузимати у Испостави Филијале Крагујевац у Аранђеловцу, на адреси Књаза Милоша 163. Корисници пензија из Баточине моћи ће да преузимају пензионерске картице у Испостави Филијале Крагујевац у Баточини, Карађорђев трг 5, а корисници из Kнића у Испостави Филијале Крагујевац у Книћу. Пензионери Лапова добијаће своје картице у Испостави Филијале Крагујевац у Лапову, Иве Андрића 9, док пензионери Раче могу преузети своје картице у Испостави Филијале Крагујевац у Рачи, на адреси Слободана Маузера б.б. Корисници пензија са пребивалиштем у Тополи добијаће своје пензионерске картице у Испостави Филијале Крагујевац у Тополи, Принца Томислава Карађорђевића б.б.
Свим корисницима неопходан је идентификациони документ /лична карта или пасош/ да би преузели картицу. Након израде и расподеле пензионерских картица затеченим корисницима пензија, приступиће се изради пензионерских картица за нове кориснике, који су укључени у исплату после 26. фебруара 2018. године. Породични пензионери, родитељи, старатељи и хранитељи приликом доласка по пензионерску картицу требало би да понесу последњи чек од пензије, односно извештај корисника из банке.
 
25. 6. 2018. - Прокупље: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава пензионере из општина Прокупље, Житорађа, Блаце и Куршумлија да ћеод данас, 25. јуна, моћи да преузимају своје пензионерске картице.
Пензионери са пребивалиштем у Прокупљу преузимаће пензионерске картице сваког радног дана, од 8 до 15 часова, у Филијали РФ ПИО Прокупље, на адреси XXI српске дивизије 49, у канцеларији број 7. Корисници из Житорађе своје пензионерске картице могу преузимати у истом режиму рада у Испостави Филијале Прокупље у Житорађи, Топличких хероја 10. Пензионери из Блаца могу добити своје пензионерске картице такође сваког радног дана, од 8 до 15 часова, у Испостави Филијале Прокупље у Блацу, Светог Саве б.б. Корисницима на територији општине Куршумлија картице су доступне за преузимањепонедељком и четвртком, од 8 до 15 часова, у Испостави Филијале Прокупље у Куршумлији, Косте Војиновића 6а.
Свим корисницима неопходан је идентификациони документ /лична карта или пасош/ да би преузели картицу. Након израде и расподелепензионерских картица затеченим корисницима пензија, приступиће се изради пензионерских картица за нове кориснике, који су укључени у исплату после 26. фебруара2018. године. Породични пензионери, родитељи, старатељи и хранитељи приликом доласка по пензионерску картицу требало би да понесу последњи чек од пензије, односно извештај корисника из банке.
 
25. 6. 2018. - Смедерево: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава пензионере из Смедерева и општина Смедеревска Паланка и Велика Плана да ћеод данас, 25. јуна, моћи да преузимају своје пензионерске картице сваког радног дана, од 8 до 15 часова.
Пензионери са пребивалиштем у Смедереву преузимаће картицеу Дому пензионера у Смедереву, Ивана Гундулића 3. Корисницима на територији општине Смедеревска Паланка картице су доступне за преузимањеу Испостави Филијале Смедерево у Смедеревској Паланци, Трг хероја 6, док ће своје картице корисници са пребивалиштем у Великој Плани преузимати у Испостави Филијале Смедерево у Великој Плани, Николе Пашића 1.
Свим корисницима неопходан је идентификациони документ /лична карта или пасош/ да би преузели картицу. Након израде и расподелепензионерских картица затеченим корисницима пензија, приступиће се изради пензионерских картица за нове кориснике, који су укључени у исплату после 26. фебруара2018. године. Породични пензионери, родитељи, старатељи и хранитељи приликом доласка по пензионерску картицу требало би да понесу последњи чек од пензије, односно извештај корисника из банке.
 
11. 6. 2018. - Бачка Паланка: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава пензионере општина Бачка Паланка и Бач да ће од понедељка, 11. јуна, моћи да преузимају своје пензионерске картице. Пензионери са пребивалиштем у Бачкој Паланки преузимаће своје картице у Филијали РФ ПИО Бачка Паланка, Жарка Зрењанина 72, сваког радног дана, од 8 до 15 часова, у канцеларији 111.
Такође од 8 до 15 часова, пензионери Бача моћи ће да преузимају своје картице у Испостави Филијале Бачка Паланка у Бачу, Зорана Ђинђића 2, понедељком и уторком.
Свим корисницима неопходан је идентификациони документ /лична карта или пасош/ да би преузели картицу. Након израде и расподеле пензионерских картица затеченим корисницима пензија, приступиће се изради пензионерских картица за нове кориснике, који су укључени у исплату после 26. фебруара 2018. године. Породични пензионери, родитељи, старатељи и хранитељи приликом доласка по пензионерску картицу требало би да понесу последњи чек од пензије, односно извештај корисника из банке.
 
7. 6. 2018. - Врбас: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава пензионере са територије општине Врбас, да ће од сутра, 8. јуна, моћи да преузимају своје пензионерске картице. Пензионери са пребивалиштем у Врбасу преузимаће своје картице у Филијали РФ ПИО Врбас, Маршала Тита 78a, сваког радног дана, од 8 до 15 часова, у канцеларији 11. 
Од 8 до 15 часова, сваког радног дана, корисници пензија са пребивалиштем у Бечеју, преузимаће своје картице у Служби Филијале Бечеј, Милоша Црњанског 39, док ће пензионери у Србобрану моћи да преузму картице уторком и четвртком, у Испостави Филијале Врбас, Карађорђева 1, такође од 8 до 15 часова.
Свим корисницима неопходан је идентификациони документ /лична карта или пасош/ да би преузели картицу. Након израде и расподеле пензионерских картица затеченим корисницима пензија, приступиће се изради пензионерских картица за нове кориснике, који су укључени у исплату после 26. фебруара 2018. године. Породични пензионери, родитељи, старатељи и хранитељи приликом доласка по пензионерску картицу требало би да понесу последњи чек од пензије, односно извештај корисника из банке.
 
6. 6. 2018. - Пожаревац: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава пензионере из града Пожаревца и пожаревачких општина да ће од сутра, 7. јуна, моћи да преузимају своје пензионерске картице. Пензионери Пожаревца, Голупца, Кучева, Петровца, Великог Градишта и Жагубице моћи ће да преузму своје картице сваког радног дана, од 8 до 15 часова.
Пензионери са пребивалиштем у Пожаревцу преузимаће пензионерске картице у Филијали РФ ПИО Пожаревац, Трг Радомира Вујовића 1, у канцеларији број 1. Своје картице пензионери Голупца ће преузимати у Испостави Филијале Пожаревац у Голупцу, Зајечарска б.б. Корисници пензија из Кучева моћи ће да преузимају пензионерске картице у Испостави Филијале Пожаревац у Кучеву, Жике Поповића 46. Корисници из Петровца своје пензионерске картице добиће у Испостави Филијале Пожаревац у Петровцу, Осмог октобра 6, а Великог Градишта у Испостави Филијале Пожаревац у Великом Градишту, Кнеза Лазара 9. Пензионери Жагубицепреузимаће пензионерске картице у Испостави Филијале Пожаревац у Жагубици, 23. дивизија 2.
Такође од 8 до 15 часова,пензионери Жабара могу четвртком да преузму своје пензионерске картице у Испостави Филијале Пожаревац, у Жабарима, Кнеза Милоша 117, а корисници пензија из Малог Црнића уторком, у Испостави Филијале Пожаревац, у Малом Црнићу.
Свим корисницима неопходан је идентификациони документ /лична карта или пасош/ да би преузели картицу. Након израде и расподелепензионерских картица затеченим корисницима пензија, приступиће се изради пензионерских картица за нове кориснике, који су укључени у исплату после 26. фебруара2018. године. Породични пензионери, родитељи, старатељи и хранитељи приликом доласка по пензионерску картицу требало би да понесу последњи чек од пензије, односно извештај корисника из банке.
 
6. 6. 2018. - Ћуприја: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава пензионере са територије општине Ћуприја да могу да преузимају своје пензионерске картице, сваког радног дана, од 7:30 до 15:30 часова.
Пензионери Ћуприје могу преузети пензионерске картице у Филијале РФ ПИО Ћуприја, Трг слободе 1, у канцеларији број 5. Корисници пензије са пребивалиштем у Јагодини преузимају своје картице у Служби Филијале Ћуприја у Јагодини, Кнегиње Милице 90, у канцеларији број 1. Пензионери Деспотовца могу да преузму пензионерске картице у Испостави Филијале Ћуприја у Деспотовцу, Стевана Синђелића б.б; у канцеларији број 4. Корисници из Параћина могу преузети пензионерске картице у Испостави Филијале Ћуприја у Параћину, Николе Пашића б.б; у канцеларији број 3.Пензионери Рековца преузимају пензионерске картице у Испостави Филијале Ћуприја у Рековцу, Краља Петра I 55, у канцеларији број 1, а из Свилајнца у Испостави Филијале Ћуприја у Свилајнцу, Трг слободе 1, у канцеларији број 1.
Свим корисницима неопходан је идентификациони документ /лична карта или пасош/ да би преузели картицу. Након израде и расподелепензионерских картица затеченим корисницима пензија, приступиће се изради пензионерских картица за нове кориснике, који су укључени у исплату после 26. фебруара2018. године. Породични пензионери, родитељи, старатељи и хранитељи приликом доласка по пензионерску картицу требало би да понесу последњи чек од пензије, односно извештај корисника из банке.
 
6 .6. 2018. - Лесковац: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава пензионере из града Лесковца и лесковачких општина да ће од данас, 6. јуна, моћи да преузимају своје пензионерске картице. Пензионери са пребивалиштем у Лесковцу могу преузети пензионерске картице у Филијали РФ ПИО Лесковац, Пана Ђукића б.б; у соби број 3, сваког радног дана од 8 до 15 часова, према следећем распореду: понедељком ће пензионерске картице преузимати корисници чија презимена почињу на словa од А до Д; уторком од Ђ до К; средом од Л до Н; четвртком од Њ до С, док ће петком картице моћи да преузму пензионери чија презимена почињу од слова Т до Ш, као и они чија презимена почињу на W, X, Y, Z и Q.
Пензионери Црне Траве, Лебана, Власотинца моћи ће да преузму своје картице сваког радног дана, од 8 до 15 часова. Корисници из Црне Травемогу преузети пензионерске картице у Испостави Филијале Лесковац у Црној Трави, Црна Трава б.б. Своје картице пензионери Власотинца ће преузимати у Испостави Филијале Лесковац у Власотинцу, Немањина 58. Пензионери Лебана могу да преузму пензионерске картице у Испостави Филијале Лесковац у Лебану, Цара Душана 55.
Такође од 8 до 15 часова,пензионери Бојника и Медвеђе могу преузети своје пензионерске картице, од уторка до петка. Пензионери Бојника добијају картице у Испостави Филијале Лесковац у Бојнику, Трг слободе 1, а корисници из Медвеђе у Испостави Филијале Лесковац у Медвеђи, Јабланичка 63.
Свим корисницима неопходан је идентификациони документ /лична карта или пасош/ да би преузели картицу. Након израде и расподелепензионерских картица затеченим корисницима пензија, приступиће се изради пензионерских картица за нове кориснике, који су укључени у исплату после 26. фебруара2018. године. Породични пензионери, родитељи, старатељи и хранитељи приликом доласка по пензионерску картицу требало би да понесу последњи чек од пензије, односно извештај корисника из банке.
 
23. 4. 2018. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава пензионере из београдских општина Барајево, Вождовац, Сопот, Врачар, Палилула, Савски венац, Звездара, Стари град, Раковица, да су им картице одштампане и да ће од сутра, 24. априла моћи да их преузимају у Филијали за град Београд, Немањина 30, сваког радног дана од 8 до 15 часова, на следећи начин: понедељком ће пензионерске картице преузимати корисници чија презимена почињу на словa од А до Д; уторком од Ђ до К; средом од Л до Н; четвртком од Њ до С, док ће петком картице моћи да преузму пензионери чија презимена почињу од слова Т до Ш, као и они чија презимена почињу на W, X, Y, Z и Q.
У случају да је неко од корисника из објективних разлога спречен да подигне своју картицу у складу са утврђеним распоредом, то ће моћи да учини накнадно, у данима одређеним према почетном слову презимена.
Породични пензионери, родитељи, старатељи и хранитељи приликом доласка по Пензионерску картицу требало би да понесу последњи чек од пензије, односно извештај корисника из банке.
Свим корисницима неопходан је идентификациони документ /лична карта или пасош/ да би преузели картицу.
Након израде и расподеле Пензионерских картица затеченим корисницима пензија, приступиће се изради Пензионерских картица за нове кориснике, који су укључени у исплату после 26. фебруара 2018. године.
Уколико се картице буду преузимале у складу са утврђеним распоредом, сви корисници ће моћи у најкраћем року да их подигну.
Подсећамо да пензионери осталих београдских општина већ подижу своје картице на следећим адресама: Нови Београд, Земун и Сурчин – у Булевару уметности 10 на Новом Београду, Чукарица – у Испостави Стругарска 1а, Лазаревац – у Испостави Карађорђева 17, Младеновац – у Испостави Николе Пашића 27, Обреновац – у Испостави Шеста 10ц, Гроцка – у Испостави Народних хероја 3а.
 
10. 4. 2018. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа осигуранике који имају стаж осигурања навршен у Србији и Аустрији и кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања остварених применом билатералног споразума о социјалном осигурању, да се међународни дани разговора са Аустријом одржавају 17. априла 2018. године у Новом Саду, од 9 до 17.00 часова (просторије РФ ПИО Филијале Нови Сад, Житни трг 3), и 18. априла 2018. године у Београду, од 9 до 17.00 часова (просторије Службе I Филијале за град Београд на Новом Београду, Булевар уметности 10).
На овим разговорима ће саветодавци из аустријског Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и РФ ПИО Србије пружити бесплатну правну помоћ лицима која остварују права из пензијског и инвалидског осигурања применом споразума из области социјалног осигурања закљученог између наше земље и Аустрије.
Сви заинтересовани обавезно треба да пријаве учешће и да закажу термин доласка на број телефона 011/2030-745.
Приликом доласка треба понети сву документацију у вези са осигурањем и лична документа.
 
10. 4. 2018. Накнада погребних трошкова која се исплаћује фамилијама преминулих пензионера (или ономе ко је платио сахрану) у априлу, мају и јуну 2018. године износиће 37.469 динара за кориснике пензија свих категорија.
 
5. 4. 2018. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава пензионере Младеновца, Лазаревца, Обреновца и Гроцке, да ће се расподела Пензионерских картица организовати у Испоставама Фонда ПИО, од 8 до 15 часова, почев од уторка 10. априла и то на следећим адресама:
Младеновац - ул. Николе Пашића бр. 27;
Лазаревац - ул. Карађорђева бр. 17;
Обреновац – ул. Шеста бр. 10ц;
Гроцка - ул. Народних хероја бр. 3а.
Породични пензионери, родитељи, старатељи и хранитељи приликом доласка по Пензионерску картицу требало би да понесу последњи чек од пензије, односно извештај корисника из банке.
Свим корисницима неопходан је идентификациони документ /лична карта или пасош/ да би преузели картицу.
Након израде и расподеле Пензионерских картица затеченим корисницима пензија, приступиће се изради Пензионерских картица за нове кориснике, који су укључени у исплату после 26. фебруара 2018. године.
 
29. 3. 2018. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је 28. марта расписао оглас којим позива пензионере да се јаве за одлазак на бесплатану десетодневну рехабилитацију у једној од 25 бања.
Право да се јаве на конкурс имају пензионери из категорије запослених, самосталних делатности и пољопривредника, чија пензија износи до 24.980,00 динара. Право да се јаве на оглас имају и пензионери који су то право остварили применом домаћих прописа и на основу међународних уговора (прерачунато по средњем курсу НБС за 31. 1. 2018. године, 1 евро = 118,7428 динара) под условом да збир тих пензија не прелази 24.980,00 динара. Уз ово, услов је да немају друга лична примања и да нису користили бесплатан боравак о трошку Фонда у последњих пет година. Уз пријаву прилаже се и последњи пензијски чек или Пензионерска картица (уколико је корисник већ примио), доказ о висини пензије остварене по међународним уговорима (извод банке или потврда иностраног носиоца социјалног осигурања), расположивa медицинскa документацијa и изјава где желе да користе рехабилитацију.
У бесплатану рехабилитацију укључени су трошкови превоза у висини цене аутобуске, односно возне карте другог разреда. Фонд ће сносити трошкове за пратиоца детета које користи породичну пензију по основу неспособности за самосталан живот и рад, док ће и слепи пензионери који добију рехабилитацију о трошку Фонда имати и пратиоца коме ће боравак такође бити бесплатан.
Пријаве се подносе организацијама корисника пензија, према месту пребивалишта, а корисници са територије АП Косово и Метохија са пребивалиштем, односно боравиштем ван територије АП Косово и Метохија, пријаве подносе најближој филијали Фонда према месту пребивалишта, односно боравишта.
Ранг листа прави се посебно за пензионере из категорије запослених, самосталних делатности и пољопривредника, у оквиру тога ће постојати листе за старосне, инвалидске и породичне пензионере.
На редослед на ранг листи утицаће висина пензије, дужина стажа осигурања, дужина коришћења пензије, док ће корисници права на туђу негу и помоћ добијати додатних 10 бодова, а корисници породичне пензије (који су то право остварили као дете које није способно за самостални живот и рад) добијати додатних 5 бодова. Под једнаким условима, предност ће имати старији корисник пензије. Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права.
Пријаве на оглас се подносе закључно са 13. априлом 2018. године.
 
16. 3. 2018. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава пензионере Новог Београда, Земуна и Сурчина, којима су картице одштампане, да ће се њихова расподеле у Служби 1 Филијале за град Београд, Булевар уметности 10, од 8 до 15 часова,организовати на следећи начин: понедељком ће пензионерске картице преузимати корисници чија презимена почињу на словa од А до Д; уторком од Ђ до К; средом од Л до Н; четвртком од Њ до С, док ће петком картице моћи да преузму пензионери чија презимена почињу од слова Т до Ш, као и они чија презимена почињу на W, X, Y, Z и Q.
У случају да је неко од корисника из објективних разлога спречен да подигне своју картицу у складу са утврђеним распоредом, то ће моћи да учини накнадно,у данима одређеним према почетном слову презимена.
Породични пензионери, родитељи, старатељи и хранитељи приликом доласка по Пензионерску картицу требало би да понесу последњи чек од пензије, односно извештај корисника из банке.
Свим корисницима неопходан је идентификациони документ /лична карта или пасош/ да би преузели картицу.
Након израде и расподеле Пензионерских картица затеченим корисницима пензија, приступиће се изради Пензионерских картица за нове кориснике, који су укључени у исплату после 26. фебруара 2018. године.
Уколико се картице буду преузимале у складу са утврђеним распоредом, сви корисници ће моћи у најкраћем року да их подигну.
 
7. 2. 2018. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа грађане који сами плаћају допринос за пензије да од уплате за јануар 2018. важе нове основице осигурања које су у односу на претходни период ниже за 0,1 одсто (због усклађивања са кретањем зарада у претходној години).
Грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају. По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица износи 35 одсто просечне републичке зараде за претходних 12 месеци почев од месеца новембра у години која претходи години за коју се утврђују и плаћају доприноси, што је 23,053 динара, а највиша пет просечних плата, односно 329,330 динара.
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање је 26 одсто, што значи да ће се месечни издатак кретати у распону од 5,993.78 до 85,625.80 динара. Први пут од ове године уплате доприноса ће се примењивати од 1. јануара 2018. и важиће целе године.