Начин исплате пензија и осталих права

Citaj mi

Шалтер испоручне поште

На шалтеру испоручне поште, путем налога за исплату, при чему корисник нема трошкове у вези са исплатом. Корисницима / примаоцима је омогућено да изаберу пошту на чијем ће шалтеру моћи да подигну своју пензију, односно новчану накнаду у целости (износ са налога за исплату) и да за ту услугу немају никаквих трошкова. Корисник /прималац треба да са „Списка испоручних пошта“ изабере пошту која је најближа његовој кућној адреси у месту пребивалишта.

Корисник / прималац који се определи за овај начин исплате подиже пензију на шалтеру поште искључиво лично и у целости, односно подиже одједном цео износ који је утврђен на налогу за исплату. За исплату на шалтеру испоручне поште неопходно је да корисник / прималац достави фотокопију личне карте (испис са читача за чиповану личну карту), или избегличку легитимацију, односно зелени картон са уписаним јединственим бројем грађана, или евиденционим бројем за стране држављане и адресом на територији Републике Србије.

Корисник / прималац који  жели исплату на шалтеру обавезно треба да у Захтеву за исплату на територији Републике Србије упише поштански број испоручне поште за коју се опредељује.

Уколико корисник / прималац поднесе Фонду Захтев за исплату на територији Републике Србије у коме се определио за исплату на шалтеру, а није попунио поштански број испоручне поште, Фонд ће извршити исплату на кућну адресу корисника / примаоца и обавестити га о томе. Такође Фонд ће кориснику / примаоцу доставити образац захтева ради попуне поштанског броја испоручне поште са обавезом да исти врати Фонду, чиме ће бити испуњени услови да се наредна исплата пензија / новчаних накнада изврши на шалтеру испоручне поште.


 

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi