Начин исплате пензија и осталих права

Citaj mi

Исплата пензија на девизни рачун

Корисницима пензија и новчаних накнада из пензијског и инвалидског осигурања који имају пребивалиште ван територије Републике Србије, Фонд је омогућио исплату на девизни рачун корисника, отворен код пословне банке у другој држави у којој корисник има регулисано пребивалиште, уз трошкове које сноси корисник, а у складу са пословном политиком банке.

Уколико се корисник/прималац коме је Фонд вршио исплату пензије на територији Републике Србије на његов текући рачун код банке, определи за исплату ван територије Републике Србије, обавезан је да уз Захтев за исплату ван територије Републике Србије достави Фонду и потврду банке о сагласности са променом начина исплате пензије.


 

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi