СТАРОСНА ПЕНЗИЈА

Citaj mi

ПИТАЊЕ: Занима ме шта значи „прелазни период до 2024. године за жене”, који се односи на превремену старосну пензију. Имам 30 година стажа, а крајем године пуним 56 година живота. Да ли сам добро израчунала да ћу пуну пензију остварити у априлу 2022. и да ли у мом случају уопште постоји могућност за превремену старосну пензију?

ОДГОВОР: Прелазни период до 2024. године за превремену старосну пензију, као и прелазни период до 2031. за старосну пензију, значи да се граница за одлазак у превремену, тј. старосну пензију подиже постепено сваке године за одређени број месеци. Да би се остварило право на превремену старосну пензију такође морају да буду испуњени одређени законски услови, које Ви нажалост не можете да достигнете с обзиром на то да имате 30 година стажа, а од 2018. године услов за жене осигуранике за превремену пензију је 38 стажа осигурања (и најмање 56 година и 4 месецa живота). Добро сте израчунали да у 2022. години стичете право на старосну пензију када навршите 63 године и 4 месеца живота.

 

ПИТАЊЕ: Колико је умањење пензије ако мушкарац оде у пензију 2017. године са 38 година радног стажа и 65 година живота?

Одговор: Ако мушкарац осигураник оде у пензију са навршених 65 година живота (потребно је минимум 15 година стажа осигурања), износ пензије му се не умањење. Висина превремене старосне пензије се трајно умањује за 0,34% за сваки месец пре навршених 65 година живота.

 

ПИТАЊЕ: Да ли по новом Закону о ПИО уопште може да се оствари право на пензију са мање од 40 година радног стажа?

ОДГОВОР: И након измена Закона о ПИО, право на старосну, тј. превремену старосну пензију осигураник може да оствари и са мање од 40 година стажа осигурања када наврши одређене законом прописане године живота. Услов за старосну пензију је најмање 15 година стажа осигурања и навршених 65 година живота, с тим што је за жене осигуранике предвиђен прелазни период до 2031. године у коме ће се старосна граница постепено подизати сваке године до 65. године. За превремену старосну пензију услов је најмање 40 година стажа осигурања и најмање 60 година живота, с тим што такође постоји прелазни период до 2024. године у коме се постепено подиже старосна граница за жене и мушкарце и стаж осигурања за жене.

 

ПИТАЊЕ: Имам 77 година старости и 8,5 година стажа . Да ли могу да добијем неку пензију? До сада се нисам никоме обраћала, па ни Фонду ПИО, али сам чула да је неки човек инвалид добио пензију са 10 година радног стажа.

ОДГОВОР: Тачно је да је за остваривање права на инвалидску пензију по питању стажа осигурања довољно и пет година. Међутим, право на инвалидску пензију може да оствари само осигураник код кога је утврђен потпуни губитак радне способности до навршења потребних година живота за остваривање права на старосну пензију. За осигуранике жене то је 62 годинe живота, а за осигуранике мушкарце та граница је 65 година живота. То практично значи да сте Ви прешли старосну границу за остваривање права на инвалидску пензију. Што се тиче старосне пензије, 10 година стажа осигурања није довољно,јер је по Закону о ПИО за остваривање тог права потребно најмање 15 година стажа осигурања.

 

ПИТАЊЕ: Рођена сам 18. октобра 1956. године. Радила сам од 3. 2. 1981. до 11. 5. 1981. у једној фирми, а у другој, у којој и данас радим, запослена сам од 13. 9. 1982. године. Све године стажа су ми уплаћене, као и доприноси, па ме занима када стичем први услов за пензију. Имам ли право на накнаду са завода за запошљавање, као што је то до сада било, и да ли ћу морати да плаћам пенале?

ОДГОВОР: Према подацима које сте навели, право на старосну пензију стичете 2018. године када навршите 62 године живота, без умањења. Ако сте радни однос раскинули као технолошки вишак, о својим правима се информишите у Националној служби за запошљавање. 

 

ПИТАЊЕ: Рођен сам 10. 6. 1958. године. Цео радни век – од 5. 10. 1978. до 31. 10. 2006. године, провео сам у истој фирми, када сам добио отказ као технолошки вишак. Цео радни стаж ми је био бенефициран. По престанку радног односа обратио сам се филијали Фонда ПИО да ми се утврди укупан радни стаж и израчуна када испуњавам услове за пензију. Добио сам одговор да је то 2012. године. Када сам им се прошле године поново обратио, рекли су ми да се закон променио и да су ми од признатих 10 година на старост скинули 4 године, што ми никако није јасно. Када ћу испунити услове за пензију?

ОДГОВОР: Подаци које наводите у писму су потпуно тачни, као и информације које сте добили у Филијали Фонда ПИО у Бору. У време када Вам је донето решење о стажу важили су прописи по којима је могла да Вам се снизи старосна граница за 10 година, и да су ти прописи остали на снази Ви бисте испунили услове за старосну пензију 2013. године. Међутим, прописи су измењени од 1. 1. 2011. године те, по измењеном чл. 20 Закона о ПИО, Вама може да се снизи старосна граница само за 6 година. То практично значи да Ви испуњавате услове за пензију када навршите 59 година, а то је 10. 6. 2017. године.

 

ПИТАЊЕ: Отишао сам у инвалидску пензију 1991. године са 36 година радног стажа (III група инвалидитета). Интересује ме да ли сам могао са 65 година да почнем да примам старосну пензију ако је већа и да ли имам право сада да поднесем захтев за то иако имам 79 година. 

ОДГОВОР: Не постоји законска могућност да инвалидски пензионер, само зато што је навршио године живота, оствари право на старосну пензију. Претходно би било неопходно утврдити да код Вас не постоји више инвалидност на основу које сте стекли услов за инвалидску пензију, па тек потом бисте могли да поднесете захтев за признавање права на старосну пензију. Мала је вероватноћа да орган вештачења који цени инвалидност данас Вама у 79. години живота утврди да више нисте болесни и да немате право на инвалидску пензију. Поред тога, познато је да је инвалидска пензија повољнија од старосне, јер се одређује под повољнијим законским условима од старосне пензије, те је чак и теоретски вероватније да је Ваша инвалидска пензија повољнија од евентуалне старосне пензије.

 

ПИТАЊЕ: Интересује ме када стичем право на пензију по досадашњем радном стажу и да ли могу сам да уплатим недостатак радног стажа или да ми држава уплати на основу дуга за неисплаћене плате по судском решењу од 22. 3. 2007. године. Рођен сам 12. 7. 1953. године. У радном односу сам био 34 године и 7 месеци, а две године сам био на бироу рада са новчаном накнадом.

ОДГОВОР: Ви, нажалост, ни са две године стажа проведене на евиденцији код Националне службе за запошљавање, немате 40 година стажа осигурања, па ни када би се исплатиле неисплаћене зараде, као и доприноси за ПИО. У 2017. године Ви ћете напунити 64 годинe живота, што није довољно за осигураника мушкарца који има мање од 40 година стажа осигурања. Вама је потребно да навршите 65 година живота, а то је 2018. године. Ово све под претпоставком да се законски прописи у овом смислу не промене.

 

ПИТАЊЕ: Пошто тренутно привремено боравим у Сједињеним Америчким Државама, да ли могу пензију да примам на мој рачун у некој од банака у САД? Шта је све потребно од докумената и да ли то може да уради овлашћено лице у моје име.

ОДГОВОР: Нема сметње да Вам се пензија исплаћује у САД, за то је неопходно да поднесете захтев да Вам се одобри исплата пензије у САД, јер је то држава са којом Република Србија нема споразум о социјалном осигурању, па самим тим није регулисана ни област исплате пензија. Овај захтев, наравно,можете поднети и преко овлашћеног лица у Србији на адресу РФ ПИО – Дирекција, Др Александра Костића 9, 11000 Београд. Уз захтев обавезно поднесите доказ о свом боравку у САД и податке о рачуну на који желите да примате пензију и у ком граду. По Вашем захтеву донеће се налог за исплату пензије на жељени рачун.Банкарски трошкови зависе од банке коју сте изабрали. Пензија се исплаћује у страној валути, а обрачунава се према званичном курсу Народне банке Србије на датум исплате пензије.

 

ПИТАЊЕ: Корисник сам пензије и преселио сам се из Чачка у Београд. Која је процедура за промену адресе исплате пензије?

ОДГОВОР: Да би се променила адреса на коју се исплаћује пензија потребно је поднети захтев надлежној филијали ПИО која је до сада вршила исплату пензије, у Вашем случају Филијали Чачак. Захтев се подноси на прописаном обрасцу који се добија у филијали ПИО, а може се одштампати и са нашег сајта www.pio.rs/obrasci . Уз захтев је потребно приложити доказ о промени места пребивалишта, тј. фотокопију важеће личне карте. Ако је реч о биометријској личној карти са чипом,потребно је донети личну карту на увид да би се очитали подаци из ње.

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi