Накнада за помоћ и негу другог лица

Citaj mi

Право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица има осигураник и корисник пензије коме је због природе и тежине повреде или болести неопходна помоћ и нега за обављање радњи ради задовољавања основних животних потреба. По Закону о пензијском и инвалидском осигурању, право, практично, имају само непокретни, слепи и они који без туђе помоћи не могу да се хране, облаче, нити крећу по кући, као и они који су на дијализи. У случајевима када инвалидска комисија процени да здравствено стање може да се побољша, заказује се контролни преглед.

Накнада за туђу помоћ и негу износи 17.164 динара, а прима је око 78.000 корисника. Ова исплата није условљена висином других примања.

Висина новчане накнаде за туђу помоћ и негу одређује се у висини износа усклађене новчане накнаде за помоћ и негу другог лица затечених корисника у Фонду запослених на дан 10. 4. 2003. године и усклађује се на исти начин као и пензије.

Захтев за исплату накнаде, са детаљима о потребној документацији, може се наћи у менију Обрасци. Пензионери или осигураници из Србије попуњавају образац са назнаком "филијале", а они са стажом из иностранства са назнаком "дирекција".

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi