Накнада за погребне трошкове

Citaj mi

Накнада погребних трошкова која се исплаћује фамилијама преминулих пензионера (или ономе ко је платио сахрану) у јулу, августу и септембру 2019. године износиће 39.530,оо динара за све категорије корисника пензија.

Захтев за исплату накнаде са детаљима о потребној документацији може се наћи у менију Обрасци.

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi