Основице осигурања


Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа грађане који сами плаћају допринос за пензије да од уплате за новембар 2017. године важе нове основице осигурања које су у односу на претходни период ниже за 1,6 одсто (због усклађивања са кретањем зарада у претходном кварталу).

Грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају. По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица износи 35 одсто просечне републичке зараде из претходног тромесечја, што је 23.074 динара, а највиша пет просечних плата, односно 329,635 динара.

Допринос за пензијско-инвалидско осигурање је 26 одсто, што значи да ће се месечни издатак кретати у распону од 5,999.24 до 85,705,10 динара. Ови износи примењиваће се за уплате доприноса за новембар и децембар 2017. године и јануар 2018. године.

ОСНОВИЦА ОСИГУРАЊА

У ПРОЦЕНТИМА

ДОПРИНОС (МЕСЕЧНО)
У ДИНАРИМА

23.074

35 5.999,24
26.371 40 6.856,46
35.601 54 9.256,26
42.853 65 11.141.78
52.742 80 13.712,92
57.356 87 14.912,56
75.816 115 19.712,16
83.727 127 21.769,02
102.187 155 26.568,62
131.854 200 34.282,04
197.781 300 51.423,06
263.708 400 68.564,08
329.635 500 85.705,10


ОСНОВИЦЕ ЗА ПРЕТХОДНИ КВАРТАЛ

 • За предузетнике, осниваче привредног друштва, адвокате...
  Најнижа основица осигурања, од 1. 11. 2017. до 31. 1. 2018. године, износи 23.074 динара, а највиша 332.010 (од 1. 12. до 31. 12. 2017. године).
 • За уметнике, свештенике, верске службенике, пољопривреднике...
  Најнижа основица за целу 2017. годину износи 23.229 динар.
 • За наше грађане запослене у иностранству
  Основица за целу 2017. годину износи 66.372 динара.
 • Осигураници по уговору
  Процењена највиша годишња основица за 2017. износи 3.953.503 динара.

/СТОПА ДОПРИНОСА за све категорије износи 26 одсто./