Основице осигурања

Citaj mi


Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа грађане који сами плаћају допринос за пензије да од уплате за јануар 2018. године важе нове основице осигурања које су у односу на претходни период ниже за 0,1 одсто (због усклађивања са кретањем зарада у претходној години).

Грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају. По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица износи 35 одсто просечне републичке зараде за претходних 12 месеци почев од месеца новембра у години која претходи години за коју се утврђују и плаћају доприноси, што је 23.053 динара, а највиша пет просечних плата, односно 329.330 динара.

Допринос за пензијско-инвалидско осигурање је 26 одсто, што значи да ће се месечни издатак кретати у распону од 5.993,78 до 85.625,80 динара. Први пут од ове године уплате доприноса ће се примењивати од 1. јануара 2018. и важиће целе године.

ОСНОВИЦА ОСИГУРАЊА

У ПРОЦЕНТИМА

ДОПРИНОС (МЕСЕЧНО)
У ДИНАРИМА
23.053 35 5.993,78
26.346 40 6.849,96
35.568 54 9.247,68
42.813 65 11.131.38
52.693 80 13.700,18
57.303 87 14.898,78
75.746 115 19.693,96
83.650 127 21.749,00
102.092 155 26.543,92
131.732 200 34.250,32
197.598 300 51.375,48
263.464 400 68.500,64
329.330 500 85.625,80  • За предузетнике, осниваче привредног друштва, адвокате...
    Најнижа основица осигурања, од 1. 1. 2018. до 31. 12. 2018. године, износи 23.053 динара, а највиша 329.330 (од 1. 1. до 31. 12. 2018. године).
  • За уметнике, свештенике, верске службенике, пољопривреднике...
    Најнижа основица за целу 2018. годину износи 23.053 динар.
  • За наше грађане запослене у иностранству
    Основица за целу 2018. годину износи 68.369 динара.

/СТОПА ДОПРИНОСА за све категорије износи 26 одсто./


 


Лимит за доприносе

Највиша годишња основица на коју се плаћа пензијско-инвалидско осигурање износи пет просечних зарада. Допринос се плаћа на сва примања, укључујући хонораре, уговоре о делу, повремене и привремене послове, накнаде за чланство у управним и надзорним одборима. Највиша основица за 2017. годину је 3.793.175 динара, па грађани који су укупно зарадили више од ове суме и на то платили доприносе имају право да им се новац врати.

Највише годишње основице од 2003. године