Остваривање права

Citaj mi

Исплата пензија

Пензије и новчане накнаде из пензијског и инвалидског осигурања исплаћују се на један од следећих начина:

  • на текући рачун корисника /примаоца/ отворен код пословне банке, уз трошкове које сноси корисник, а у складу са пословном политиком банке;
  • на рачун установе у којој је корисник пензије или новчане накнаде смештен, при чему корисник нема трошкове у вези са исплатом;
  • на девизни рачун корисника /примаоца/ отворен у држави у којој корисник има пребивалиште, уз трошкове које сноси корисник, а у складу са пословном политиком банке;
  • исплата преко пуномоћника којег корисник пензије може да овласти да у његово име прима пензију и новчану накнаду.

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi