Остваривање права

Citaj mi

Усклађивање пензија

Од 2014. године усклађивање пензија врши се у складу са прописима којима се уређује буџетски систем.

Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему из децембра 2014. године, уређено је да се повећање пензија може вршити само у години у којој се на основу планских докумената надлежних органа очекује односно процењује да ће учешће пензија у бруто домаћем производу бити до 11 одсто, али тако да очекивано пензија у БДП након усклађивања не буде изнад наведеног процента.

О проценту тог повећања одлучује Влада.

Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему из децембра 2015. године, прописано је да се изузетно у 2016. години пензије и остала права из пензијског и инвалидског осигурања, као и општи бод, повећавају за 1,25 одсто, почев од децембарских пензија које се исплаћују у јануару 2016. године.

Законом о изменама и допунама Закона о буџртском систему из децембра 2016. године, прописано је да се изузетно у 2017. години пензије и остала права из пензијског и инвалидског осигурања, као и општи бод, повећавају за 1,5 одсто, почев од децембарских пензија које се исплаћују у јануару 2017. године.

Законом о изменама и допунама Закона о буџртском систему из децембра 2017. године, прописано је да се изузетно у 2018. години пензије и остала права из пензијског и инвалидског осигурања, као и општи бод, повећавају за 5 одсто, почев од децембарских пензија које се исплаћују у јануару 2018. године.

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi