Остваривање права

Citaj mi

Општи бод

Вредност општег бода, који је битан елеменат за обрачун прве пензије, одређена је на 772,31 динара.
Општи бод се усклађује два пута годишње, од 1. априла и 1. октобра, на исти начин као и пензије.

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi