Бање

Citaj mi

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање склопио је уговоре са бањама и рехабилитационим центрима, чије ће услуге моћи да користе пензионери и чланови њихових породица, уз могућност плаћања на рате. Заинтересовани сами позивају бању и уговарају термин, а затим у надлежној филијали Фонда попуњавају захтев за коришћење кредита и оверавају административну забрану. Отплата може почети пре одласка или после повратка са одмора.

Списак бања и РХ центара 

НАЗИВ

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

WWW

 АД "Планинка", Куршумлија

 Kosovska 38

 18430 Куршумлија

027/381-344

 planinka.rs

 Специјална болница за рехабилитацију "Јунаковић", Апатин

 Пригревачка бб

 25260 Апатин

025/772-311

 banja-junakovic.rs

 Друштвено предузеће „Матарушка и Богутовачка бања”, Краљево

 Жичка 28,

 36201 Матарушка Бања

/

 mbbanje.com

 Завод за превенцију, лечење и рехабилитацију кардиоваскуларних обољења "Златар", Нова Варош

 Бабића брдо бб,

 31320 Нова Варош

033/61-777

 /

 Завод за превенцију, лечење и рехабилитацију болести крви, Ивањица

 13. септембар 78

 32250 Ивањица

032/662-261

 /

 Специјална болница за рехабилитацију ''Пролом бања'', Пролом бања

 18433 Пролом Бања 027/8388-111 

 prolombanja.com

 Завод за специјализовану рехабилитацију "Агенс", Матарушка бања

 Жичка бб,

 36201 Матарушка Бања

036/5412-124

 agensmb.rs

 Завод за специјализовану рехабилитацију "Бања Кањижа", Кањижа

 Народни парк бб,

 24420 Бања Кањижа

024/875-357

 banja-kanjiza.com

 Завод за специјализовану рехабилитацију "Гамзиград", Гамзиградска бања

 Бањски трг 12,

 19228 Зајечар

019/450-447

 gamzigradskabanja.org.rs

 Завод за специјализовану рехабилитацију "Гејзер", Сијаринска бања

 Краља Милана 16,

 16246 Сијаринска Бања

016/895-128

 gejzer.rs

 Завод за специјализовану рехабилитацију "Термал", Врдник

 Карађорђева 6,

 22408 Врдник

022/465-586

 termal-vrdnik.com 

 Завод за специјализовану рехабилитацију дегенеративног реуматизма и посттрауматских стања, Врањска бања

 Краља Петра I Ослободиоца 7,

 17542 Врањска Бања

017/546-284

 vranjskabanja.co.rs

 Специјална болница за рехабилитацију "Бујановац", Бујановачка бања

 Бујановачка бања бб,

 17520 Бујановац

017/7651-292

 /

 Институт за превенцију, лечење и рехабилитацију реуматичних и кардиоваскуларних болести, Нишка бања

 Српских јунака 2,

 18205 Нишка Бања

018/502-046

 radonnb.co.rs 

 Институт за рехабилитацију, Београд

 Сокобањска 17,

 11000 Београд

011/266-0548

 rehabilitacija.com

 Специјална болница за рехабилитацију „Горња Трепча”, Чачак

 Горња Трепча бб,

 32215 Горња Трепча

032/822-063

 atomskabanjagornjatrepca.rs

 Природно лечилиште ''Бањица'', Сокобања

 Милутина Пејовића 40,

 18320 Соко Бања

018/830-224

 banjica.co.rs

 Специјална болница "Русанда", Мелeнци

 Бања Русанда бб,

 23270 Меленци

023/731-050

 banjarusanda.rs

 Специјална болница за лечење и рехабилитацију болести органа за варење и шећерне болести, Врњачка Бања

 Булевар српских ратника 11,

 36210 Врњачка Бања

036/611-624

 vrnjcispa.rs

 Специјална болница за лечење прогресивних мишићних и неуромишићних болести, Нови Пазар

 Бањски пут бб,

 36300 Нови Пазар

020/371-559

 npbanja.com

 Специјална болница за неуролошка обољења и посттрауматска стања "Др Боривоје Гњатић", Стари Сланкамен

 Боривоја Гњатића 50-52,

 22329 Стари Сланкамен

022/2591-077

 bolnicaslankamen.co.rs

 Специјална болница за ортопедска, коштано-зглобна и дегенеративна обољења, Рибарска бања

 37205 Рибарска Бања

037/865-270

 ribarskabanja.rs

 Специјална болница за плућне и очне болести и туберкулозу "Озрен", Сокобања

 18230 Сокобања

018/830-616

 sbozren.org.rs

 Специјална болница "Сокобања", Сокобања

 Војводе Мишића 48,

 18230 Сокобања

018/830-367

 soko-banja.rs

 Специјална болница за рехабилитацију, "Боро Шкорић", Бања Бадања

 Бања Бадања бб,

 15234 Текериш

015/863-190

 /

 Специјална болница за рехабилитацију, Бања Ковиљача

 Парк 4,

 15316 Бања Ковиљача

015/818-270

 banjakoviljaca.rs