Пословна мрежа

Пензионерскe картицe

ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕДОСЛЕДУ РАСПОДЕЛЕ ПЕНЗИОНЕРСКИХ КАРТИЦА

Расподела пензионерских картица обавиће се према првом слову презимена корисника и то:

  • презиме од А до Д - преузимање ПОНЕДЕЉКОМ
  • презиме од Ђ до К - преузимање УТОРКОМ
  • презиме од Л до Н  - преузимање СРЕДОМ
  • презиме од Њ до С - преузимање ЧЕТВРТКОМ
  • презиме од Т до Ш, као и W, X, Y, Z, Q - преузимање  ПЕТКОМ

Расподела картица организоваће се радним данима од 8 до 15 часова

Свим корисницима неопходан је идентификациони документ /лична карта или пасош/ да би преузели картицу.

У случају да је неко од корисника из објективних разлога спречен да подигне своју картицу у складу са утврђеним распоредом, то ће моћи да учини накнадно, у данима одређеним према почетном слову презимена.

Породични пензионери, родитељи, старатељи и хранитељи, приликом доласка по пензионерску картицу, требало би да понесу последњи чек од пензије, односно извештај кориснику из банке. 

Након израде и расподеле пензионерских картица затеченим корисницима пензија, приступиће се изради пензионерских картица за нове кориснике, који су укључени у исплату после 26. фебруара 2018. године.


БАЧКА ПАЛАНКА

Пензионери са пребивалиштем у Бачкој Паланки могу да преузимају своје картице у Филијали РФ ПИО Бачка Паланка, Жарка Зрењанина 72, сваког радног дана, од 8 до 15 часова, у канцеларији 111.


БАЧ

Пензионери Бача могу да преузимају своје пензионерске картице,понедељком и уторком, од 8 до 15 часова, у Испостави Филијале Бачка Паланка у Бачу, Зорана Ђинђића 2.


БЕЧЕЈ

Пензионери са пребивалиштем у Бечеју могу да преузму своје пензионерске картице, сваког радног дана, од 8 до 15 часова, у Служби Филијале Врбас у Бечеју, Милоша Црњанског 39.


СРБОБРАН

Пензионери са пребивалиштем у Србобрану могу да преузму своје пензионерске картице картице, уторком и четвртком, од 8 до 15 часова, у Испостави Филијале Врбас у Србобрану, Карађорђева 1.


ВРБАС

Пензионери са пребивалиштем у Врбасу могу да преузимају своје картице у Филијали РФ ПИО Врбас, Маршала Тита 78a, сваког радног дана, од 8 до 15 часова, у канцеларији 11.


ГОЛУБАЦ

Пензионери Голупца могу преузети своје пензионерске картице у Испостави Филијале Пожаревац у Голупцу, Зајечарска б.б; сваког радног дана, од 8 до 15 часова.


ПОЖАРЕВАЦ

Пензионери са пребивалиштем у Пожаревцу могу преузети пензионерске картице у Филијали РФ ПИО Пожаревац, Трг Радомира Вујовића 1, у канцеларији број 1, сваког радног дана од 8 до 15 часова.


ЖАГУБИЦА

Пензионери Жагубицемогу преузети своје пензионерске картице у Испостави Филијале Пожаревац у Жагубици, 23. дивизија 2, сваког радног дана, од 8 до 15 часова.


КУЧЕВО

Пензионери Кучева могу преузети своје пензионерске картице у Испостави Филијале Пожаревац у Кучеву, Жике Поповића 46, сваког радног дана, од 8 до 15 часова.


ПЕТРОВАЦ

Пензионери Петровца могу преузети своје пензионерске картице у Испостави Филијале Пожаревац у Петровцу, Осмог октобра 6, сваког радног дана, од 8 до 15 часова.


ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Пензионери Великог Градишта могу преузети своје пензионерске картице у Испостави Филијале Пожаревац у Великом Градишту, Кнеза Лазара 9, сваког радног дана, од 8 до 15 часова.


БОЈНИК

Пензионери Бојника могу преузети своје пензионерске картице у Испостави Филијале Лесковац у Бојнику, Трг слободе 1, од уторка до петка, од 8 до 15 часова.


ЦРНА ТРАВА

Пензионери Црне Траве могу преузети своје пензионерске картице у Испостави Филијале Лесковац у Црној Трави, Црна Трава б.б, сваког радног дана од 8 до 15 часова.


ЛЕБАНЕ

Пензионери Лебана могу преузети своје пензионерске картице у Испостави Филијале Лесковац у Лебану, Цара Душана 55, сваког радног дана, од 8 до 15 часова.


ЛЕСКОВАЦ

Пензионери са пребивалиштем у Лесковцу могу преузети пензионерске картице у Филијали РФ ПИО Лесковац, Пана Ђукића б.б, у соби број 3, сваког радног дана од 8 до 15 часова, према следећем распореду:

презиме од А до Д - преузимање ПОНЕДЕЉКОМ

презиме од Ђ до К - преузимање УТОРКОМ

презиме од Л до Н  - преузимање СРЕДОМ

презиме од Њ до С - преузимање ЧЕТВРТКОМ

презиме од Т до Ш, као и W, X, Y, Z, Q - преузимање ПЕТКОМ.


МЕДВЕЂА

Пензионери Медвеђе могу преузети своје пензионерске картице у Испостави Филијале Лесковац у Медвеђи, Јабланичка 63, од уторка до петка, од 8 до 15 часова.


ВЛАСОТИНЦИ

Пензиoнери Власотинца могу преузети своје пензионерске картице у Испостави Филијале Лесковац у Власотинцу, Немањина 58, сваког радног дана од 8 до 15 часова.


БАЧКА ТОПОЛА

Пензионери Бачке Тополе могу преузети пензионерске картице у Служби Филијале РФ ПИО Суботица у Бачкој Тополи, Маршала Тита 51,од 8 до 15 часова, према првом слову презимена корисника и то:

презиме од А до Д - преузимање ПОНЕДЕЉКОМ

презиме од Ђ до К - преузимање УТОРКОМ

презиме од Л до Н  - преузимање СРЕДОМ

презиме од Њ до С - преузимање ЧЕТВРТКОМ

презиме од Т до Ш, као и W, X, Y, Z, Q -  преузимање  ПЕТКОМ


БЕОЧИН

Пензионери Беочина преузимају картице у Испостави Филијале за град Нови Сад у Беочину,

Светосавска б.б; сваког радног дана,од 8 до 15 часова.


МАЛИ ИЂОШ

Пензионери Малог Иђоша могу преузети пензионерске картице у Испостави Филијале РФ ПИО Суботица у Малом Иђошу, Ловћенац, Вука Караџића 1, од 8 до 15 часова, према првом слову презимена корисника и то:

презиме од А до Д - преузимање ПОНЕДЕЉКОМ

презиме од Ђ до К - преузимање УТОРКОМ

презиме од Л до Н - преузимање СРЕДОМ

презиме од Њ до С - преузимање ЧЕТВРТКОМ

презиме од Т до Ш, као и W, X, Y, Z, Q - преузимање ПЕТКОМ


СУБОТИЦА

Пензионери Суботице могу преузети своје пензионерске картице у Филијали РФ ПИО Суботица, Трг слободе 3, од уторка до петка, од 8 до 15 часова, према првом слову презимена корисника и то:

презиме од А до Д - преузимање ПОНЕДЕЉКОМ

презиме од Ђ до К - преузимање УТОРКОМ

презиме од Л до Н  - преузимање СРЕДОМ

презиме од Њ до С - преузимање ЧЕТВРТКОМ

презиме од Т до Ш, као и W, X, Y, Z, Q -  преузимање ПЕТКОМ


ЋУПРИЈА

Пензионери Ћуприје могу преузети пензионерске картице у Филијале РФ ПИО Ћуприја, Трг слободе 1, у канцеларији број 5, сваког радног дана, од 7:30 до 15:30 часова.


ДЕСПОТОВАЦ

Пензионери Деспотовца могу преузети пензионерске картице у Испостави Филијале Ћуприја у Деспотовцу, Стевана Синђелића б.б; у канцеларији број 4, сваког радног дана, од 7:30 до 15:30 часова.


ЈАГОДИНА

Пензионери Јагодине могу преузети пензионерске картице у Служби Филијале Ћуприја у Јагодини, Кнегиње Милице 90, у канцеларији број 1, сваког радног дана, од 7:30 до 15:30 часова.


ПАРАЋИН

Пензионери Параћина могу преузети пензионерске картице у Испостави Филијале Ћуприја у Параћину, Николе Пашића б.б, у канцеларији број 3, сваког радног дана, од 7:30 до 15:30 часова.


РЕКОВАЦ

Пензионери Рековца могу преузети пензионерске картице у Испостави Филијале Ћуприја у Рековцу, Краља Петра I 55, у канцеларији број 1, сваког радног дана, од 7:30 до 15:30 часова.


СВИЛАЈНАЦ

Пензионери Свилајнца могу преузети пензионерске картице у Испостави Филијале Ћуприја у Свилајнцу, Трг слободе 1, у канцеларији број 1, сваког радног дана, од 7:30 до 15:30 часова.


AПАТИН

Пензионери Апатина преузимају пензионерске картице у Служби Филијале Сомбор у Апатину, Анекс блока V, соба 103 /на спрату/, од 7:30 до 15:30 часова.


КРАЉЕВО

Пензионери са пребивалиштем у граду Краљеву преузимају картице у Филијали РФ ПИО Краљево, Војводе Путника 5, сваког радног дана од 8 до 15 часова.


КУЛА

Пензионери Куле преузимају пензионерске картице у Служби Филијале Сомбор у Кули, Маршала Тита 260, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова, у соби 109.


ОЏАЦИ

Пензионери Оџака преузимају картице у Служби Филијале Сомбор у Оџацима, Сомборска 32, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова, у канцеларији број 6.


СОМБОР

Пензионери са пребивалиштем у граду Сомбору преузимају картице у Филијали РФ ПИО Сомбор,Степе Степановића18, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова, у соби број 13, у приземљу зграде.


ВРШАЦ

Пензионери са пребивалиштем у граду Вршцу преузимају картице у Филијали РФ ПИО Вршац, Ђуре Јакшића 1, сваког радног дана од 8 до 15 часова.


НОВИ САД

Пензионери са пребивалиштем у граду Новом Саду преузимају картице у Филијали РФ ПИО Нови Сад, сваког радног дана од 8 до 15 часова на адреси Житни трг 3, према следећем распореду:

  • понедељком ће пензионерске картице преузимати корисници чија презимена почињу на словa од А до Д;
  • уторком од Ђ до К;
  • средом од Л до Н;
  • четвртком од Њ до С,
  • док ће петком картице моћи да преузму пензионери чија презимена почињу од слова Т до Ш, као и они чија презимена почињу на W, X, Y, Z и Q.

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Пензионери Сремских Карловаца преузимају картице у Испостави Филијале за град Нови Сад у Сремским Карловцима, Прерадовићева 1a, почев од среде 9. маја.


БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Пензионери Бачког Петровца преузимају картице у Испостави Филијале за град Нови Сад у Бачком Петровцу, Сватоплукова 3, почев од среде 9. маја.


ТИТЕЛ

Пензионери Титела преузимају картице у Испостави Филијале за град Нови Сад у Тителу, Главна 14, почев од среде 9. маја.


ЖАБАЉ

Пензионери Жабља преузимају картице у Испостави Филијале за град Нови Сад у Жабљу, Трг Светог Саве 3, почев од среде 9. маја.


ТЕМЕРИН

Пензионери Темерина преузимају картице у Испостави Филијале за град Нови Сад у Темерину, Новосадска 142, почев од среде 9. маја.


ГРОЦКА

Пензионери Гроцке преузимају картице у Испостави Филијале за град Београд у Гроцкој, Народних хероја бр. 3а., почев од уторка 10. априла.


ОБРЕНОВАЦ

Пензионери Обреновца преузимају картице у Испостави Филијале за град Београд у Обреновцу, Шеста бр. 10ц, почев од уторка 10. априла.


ЛАЗАРЕВАЦ

Пензионери Лазаревца преузимају картице у Испостави Филијале за град Београд у Лазаревцу, Карађорђева 17, почев од уторка 10. априла.


МЛАДЕНОВАЦ

Пензионери Младеновца преузимају картице у Испостави Филијале за град Београд у Младеновцу, Николе Пашића 27, почев од уторка 10. априла.


НОВИ БЕОГРАД

Пензионери Новог Београда, Земуна и Сурчина преузмају картице у Служби 1 Филијале за град Београд, Булевар уметности 10, Нови Београд, по следећем распореду:

Корисници чија презимена почињу на А, Б, В, Г, Д - понедељком

Корисници чија презимена почињу на Ђ, Е, Ж, З, И, Ј, К - уторком;

Корисници чија презимена почињу на словa од Л, Љ, М, Н - средом;

Корисници чија презимена почињу на словa од Њ, О, П, Р, С – четвртком;

Корисници чија презимена почињу на словa од Т, Ћ, У, Ф, Х, Ц, Ч, Џ, Ш, као и они чија презимена почињу на W, X, Y, Z и Q - петком.


ЧУКАРИЦА

Пензионери Чукарице преузимају картице у Испостави Филијале за град Београд, Стругарскa 1а