Пословна мрежа

Велике набавке

 

Р.БР. БР.НАБАВКЕ НАЗИВ ДОКУМЕНТАЦИЈА ДАТУМ ОТВАРАЊЕ
17. 22/2018  Одржавање сториџ уређаја NetApp

 Конкурсна документација

21.6.2018.

23.7.2018.

16. 21/2018  Извођење радова на санацији крова на објекту РФ ПИО - Златибор, Чигота

 Конкурсна документација

19.6.2018.

20.7.2018.

15. 18/2018  ABBYY FineReader 14 Corporate /concurrent/ volume за 10 симултаних корисника

 Конкурсна документација

13.6.2018.

16.7.2018.

14. 20/2018  Лиценце за SolarWinds Web Help Desk, SolarWinds DameWare Remote Support и SolarWinds DameWare Mini Remote Control   

 Конкурсна документација

12.6.2018.

12.7.2018.

13. 15/2018  Одржавање објеката РФ ПИО

 Конкурсна документација

11.6.2018.

11.7.2018.

12. 11/2018  Одржавање и поправке службених возила

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

6.6.2018.

6.7.2018.

11. 12/2018  Услуге мобилне телефоније

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

23.5.2018.

22.6.2018.

10. 10/2018  Активна комуникациона опрема-свичеви за Дирекцију и Филијалу Београд

 Конкурсна документација

22.5.2018.

22.6.2018.

9. 14/2018  Одржавање „IBM” опреме

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

18.5.2018.

18.6.2018.

8. 6/2018  Фасцикле и регистратори 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

17.5.2018.

18.6.2018.

7. 8/2018  Тонери за штампаче марке Lexmark

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

7.5.2018.

8.6.2018.

6. 7/2018  Одржавање фотокопир уређаја

 Конкурсна документација

3.5.2018.

4.6.2018.

5. 1/2018  Услуге миграције података са Alpha сервера на нову платформу

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна докумантација

27.4.2018.

28.5.2018.

4. 2/2018  Материјал за хигијену

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

27.4.2018.

28.5.2018.

3. 4/2018  Папирна конфекција

 Конкурсна документација

27.4.2018.

29.5.2018.

2. 9/2018  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Надзорно оцењивање имплементације и примене ИСО стандарда у РФ ПИО

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

24.4.2018. 

27.4.2018. 

1. 3/2018

 Тонери за штампаче марке „Brother”

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

12.4.2018.

14.5.2018.

Јавне набавке мале вредности

Р.БР. БР.НАБАВКЕ НАЗИВ ДОКУМЕНТАЦИЈА ДАТУМ ОТВАРАЊЕ
6. 6/2018 Штампање листа „Глас Осигураника”

 Конкурсна документација

8.6.2018.

18.6.2018.

5. 7/2018 Пиће и намирнице за потребе кафе кухиње

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

24.5.2018.

6.6.2018.

1.6.2018.

4. 4/2018 Осигурање возила-каско осигурање

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

8.5.2018.

16.5.2018.

3. 3/2018 Превоз запослених у Филијали Сремска Митровица

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Oдлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

4.5.2018.

14.5.2018.

2. 2/2018 Осигурање запослених

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

20.4.2018.

30.4.2018.

1. 1/2018 Механографски коверти

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

28.3.2018.

5.4.2018.