Пословна мрежа

Велике набавке

 

Р.БР. БР.НАБАВКЕ НАЗИВ ДОКУМЕНТАЦИЈА ДАТУМ ОТВАРАЊЕ
40. 50/2018  Одржавање и поправке службених возила

 Измена конкурсне докуметације

 

 Конкурсна документација

17.9.2018.

17.10.2018.

39. 41/2018  Одржавање комуникационе опреме (WAN и LAN)

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

17.9.2018.

18.10.2018.

38. 47/2018  Набавка сервера и дискова

 Конкурсна документација

17.9.2018.

18.10.2018.

37. 13/2018  Израда стручних анализа и записника о радним местима у поступку утврђивања радних места на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

12.9.2018.

12.10.2018.

36. 32/2018  Одржавање матричних штампача

 Конкурсна документација

7.9.2018.

9.10.2018.

35. 5/2018  Услуга заштите имовине-обезбеђивање пословног простора

 Конкурсна документација

6.9.2018.

8.10.2018.

34. 43/2018  Стручна саветовања

 Конкурсна документација

6.9.2018.

8.10.2018.

33. 39/2018  Одржавање клима система

 Конкурсна докуметација

3.9.2018.

3.10.2018.

32. 24/2018  Техничка подршка за Oracle базу

 Конкурсна документација

30.8.2018.

1.10.2018.

31. 36/2018  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Одржавање софтвера за Контакт центар

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

28.8.2018.

31.8.2018.

30. 26/2018  Надоградња "Medilong Drawin 2 Office" пакета на "Medilong Drawin 2 Proffesional"

 Конкурсна документација

22.8.2018.

21.9.2018.

29. 46/2018  Одржавање сториџ уређаја NetApp

 Конкурсна документација

22.8.2018.

21.9.2018.

28. 42/2018  Одржавање хигијене у згради-услуге чишћења

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

22.8.2018.

20.9.2018.

27. 31/2018  Лиценце за антивирусне софтвере

 Конкурсна документација

17.8.2018.

18.9.2018.

26. 40/2018  Одржавање клима уређаја

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

10.8.2018.

10.9.2018.

25. 29/2018  Одржавање сториџ уређаја Fujitsu-Fujitsu DX 8400

 Конкурсна документација

10.8.2018.

10.9.2018.

24. 28/2018  Одржавање медицинске опреме-Ултразвук

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

31.7.2018.

30.8.2018.

23. 34/2018  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Лиценце за коришћење софтвера-„IBM”

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

27.7.2018. 

27.8.2018. 

22. 35/2018  Услуга миграције података са Аlpha сервера на нову платформу

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

24.7.2018.

3.8.2018.

21. 27/2018  Mикрофилмовање докумената

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

13.7.2018.

15.8.2018.

20. 23/2018  Софтверске лиценце: PHPStrom, DevExpress components, Navicat premium DB admin tool, SoftPerfect Network Scanner

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

 11.7.2018.

13.8.2018. 

19. 25/2018  Одржавање и сервисирање телефонске централе, инсталација и апарата

 Обавештење о обустави поступка

 

  Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

5.7.2018.

7.8.2018.

18. 19/2018  Лиценце за Firewall уређаје

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

4.7.2018.

6.8.2018.

17. 22/2018  Одржавање сториџ уређаја NetApp

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

21.6.2018.

23.7.2018.

16. 21/2018  Извођење радова на санацији крова на објекту РФ ПИО - Златибор, Чигота

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

19.6.2018.

20.7.2018.

15. 18/2018  ABBYY FineReader 14 Corporate /concurrent/ volume за 10 симултаних корисника

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

13.6.2018.

16.7.2018.

14. 20/2018  Лиценце за SolarWinds Web Help Desk, SolarWinds DameWare Remote Support и SolarWinds DameWare Mini Remote Control   

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

12.6.2018.

12.7.2018.

13. 15/2018  Одржавање објеката РФ ПИО

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

11.6.2018.

11.7.2018.

12. 11/2018  Одржавање и поправке службених возила

 Обавештење о закљученом уговору-партија 6

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 8

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 7

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 5

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 4

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 3

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 1

 

 Одлука о обустави поступка-партија 1,3,4,5,7,8

 

 Одлука о додели уговора-партија 2 и 6

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

6.6.2018.

6.7.2018.

11. 12/2018  Услуге мобилне телефоније

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

 Одлука о додели оквирног споразума

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

23.5.2018.

9.7.2018.

22.6.2018.

10. 10/2018  Активна комуникациона опрема-свичеви за Дирекцију и Филијалу Београд

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

22.5.2018.

22.6.2018.

9. 14/2018  Одржавање „IBM” опреме

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

18.5.2018.

18.6.2018.

8. 6/2018  Фасцикле и регистратори 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

17.5.2018.

18.6.2018.

7. 8/2018  Тонери за штампаче марке Lexmark

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

7.5.2018.

8.6.2018.

6. 7/2018  Одржавање фотокопир уређаја

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

3.5.2018.

4.6.2018.

5. 1/2018  Услуге миграције података са Alpha сервера на нову платформу

 Обавештење о обустави посупка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна докумантација

27.4.2018.

28.5.2018.

4. 2/2018  Материјал за хигијену

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

27.4.2018.

28.5.2018.

3. 4/2018  Папирна конфекција

 Обавештење о закњученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

27.4.2018.

29.5.2018.

2. 9/2018  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Надзорно оцењивање имплементације и примене ИСО стандарда у РФ ПИО

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

24.4.2018. 

27.4.2018. 

1. 3/2018

 Тонери за штампаче марке „Brother”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

12.4.2018.

14.5.2018.

Јавне набавке мале вредности

Р.БР. БР.НАБАВКЕ НАЗИВ ДОКУМЕНТАЦИЈА ДАТУМ ОТВАРАЊЕ
15. 8/2018 Замена садржаја зидних апотека

 Конкурсна документација

7.9.2018.

17.9.2018.

14. 17/2018 Огласне и информационе табле

 Конкурсна документација

31.8.2018.

10.9.2018.

13. 11/2018 Одржавање лифтова

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

24.8.2018.

3.9.2018.

12. 9/2018 Редизајн интернет сајта www.pio.rs

 Одлука о обустави поступка-партија 1

 

 Одлука о додели уговора-партија 2

 

 Конкурсна документација

17.8.2018.

27.8.2018.

11. 18/2018 Семинар лекара вештака

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена и допуна конкурсне документације

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

8.8.2018.

20.8.2018.

17.8.2018.

15.8.2018.

10. 12/2018 Рекордер за крвни притисак

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

3.8.2018.

13.8.2018.

9. 13/2018 ЕКГ холтер рекордер

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

3.8.2018.

14.8.2018.

8. 10/2018 Одржавање лифта-платформе за инвалидна лица

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

17.7.2018.

25.7.2018.

7. 14/2018 Средства и опрема цивилне заштите

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

10.7.2018.

19.7.2018.

6. 6/2018 Штампање листа „Глас Осигураника”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

8.6.2018.

18.6.2018.

5. 7/2018 Пиће и намирнице за потребе кафе кухиње

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Oдлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

24.5.2018.

6.6.2018.

1.6.2018.

4. 4/2018 Осигурање возила-каско осигурање

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

8.5.2018.

16.5.2018.

3. 3/2018 Превоз запослених у Филијали Сремска Митровица

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Oдлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

4.5.2018.

14.5.2018.

2. 2/2018 Осигурање запослених

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

20.4.2018.

30.4.2018.

1. 1/2018 Механографски коверти

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

28.3.2018.

5.4.2018.