Пословна мрежа

Саопштења

16. 3. 2018. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава пензионере Новог Београда, Земуна и Сурчина, којима су картице одштампане, да ће се њихова расподеле у Служби 1 Филијале за град Београд, Булевар уметности 10, од 8 до 15 часова,организовати на следећи начин: понедељком ће пензионерске картице преузимати корисници чија презимена почињу на словa од А до Д; уторком од Ђ до К; средом од Л до Н; четвртком од Њ до С, док ће петком картице моћи да преузму пензионери чија презимена почињу од слова Т до Ш, као и они чија презимена почињу на W, X, Y, Z и Q.
У случају да је неко од корисника из објективних разлога спречен да подигне своју картицу у складу са утврђеним распоредом, то ће моћи да учини накнадно,у данима одређеним према почетном слову презимена.
Породични пензионери, родитељи, старатељи и хранитељи приликом доласка по Пензионерску картицу требало би да понесу последњи чек од пензије, односно извештај корисника из банке.
Свим корисницима неопходан је идентификациони документ /лична карта или пасош/ да би преузели картицу.
Након израде и расподеле Пензионерских картица затеченим корисницима пензија, приступиће се изради Пензионерских картица за нове кориснике, који су укључени у исплату после 26. фебруара 2018. године.
Уколико се картице буду преузимале у складу са утврђеним распоредом, сви корисници ће моћи у најкраћем року да их подигну.
 
7. 2. 2018. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа грађане који сами плаћају допринос за пензије да од уплате за јануар 2018. важе нове основице осигурања које су у односу на претходни период ниже за 0,1 одсто (због усклађивања са кретањем зарада у претходној години).
Грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају. По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица износи 35 одсто просечне републичке зараде за претходних 12 месеци почев од месеца новембра у години која претходи години за коју се утврђују и плаћају доприноси, што је 23,053 динара, а највиша пет просечних плата, односно 329,330 динара.
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање је 26 одсто, што значи да ће се месечни издатак кретати у распону од 5,993.78 до 85,625.80 динара. Први пут од ове године уплате доприноса ће се примењивати од 1. јануара 2018. и важиће целе године.