Пословна мрежа

Куршумлијска бања

На основу Закључка  Владе од 19. априла 2018. године и Одлуке Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање од 16.03.2018. године објављује се оглас ради отуђења непокретности бањског комплекса „Жубор“ у Куршумлијској бањи путем прикупљања писмених понуда. Детаљније...

Пензионерске картице

Пензионерске картице су одштампане за Нови Београд, Земун, Сурчин и Чукарицу и пензионерi ових општина могу их преузети у Служби Филијале у Булевару уметности 10 /Нови Београд, Земун и Сурчин/ и у испостави Филијале у Стругарској 1а /Чукарица/, сваког радног дана од 8 до 15 часова. 

Детаљније ...

Обавештење за послодавце

Законом о изменама и допунама Закона о раду, који је ступио на снагу 25. децембра 2017. године, прописано је да је послодавац дужан да јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање поднесе Централном регистру обавезног социјалног осигурања, најкасније пре ступања запосленог или другог радно ангажованог лица на рад. Детаљније...

Повезивање стажа

Закључком Владе Републике Србије од 22. фебруара 2018. године, до краја 2018. године обезбеђено повезивање стажа осигурања запосленима и бившим запосленима којима послодавац није уплатио доприносе за пензијско и инвалидско осигурање за све године рада.Детаљније...