Пословна мрежа

Једнократна исплата

Citaj mi

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештавају кориснике пензија да ће им, у складу са Закључком Владе Републике Србије, свим пензионерима бити извршена једнократна исплата у износу од 3.000 динара, и то 30. новембра 2018. године уплатом на текуће рачуне корисника и на шалтере испоручних пошта, а истог дана почеће и исплата на кућне адресе корисника и трајаће неколико дана. Детаљније...

Право на посебну негу детета

Citaj mi

Примена Закона о финансијској подршци породици са децом почела је 1. јула 2018. године. Чланом 38. ст. 2-4. овог закона утврђено је да министар надлежан за социјална питања прописује ближе услове одсуства са рада или рада са половином пуног радног времена родитеља, односно усвојитеља, хранитеља или старатеља детета млађег од пет година коме је потребна посебна нега. Детаљније...

Пензионерске картице

Citaj mi

Пензионерске картице су одштампане за све пензионере и могу да их преузму у филијалама, службама и испоставама Фонда ПИО сваког радног дана од 8 до 15 часова. Детаљније ...

Обавештење за послодавце

Citaj mi

Законом о изменама и допунама Закона о раду, који је ступио на снагу 25. децембра 2017. године, прописано је да је послодавац дужан да јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање поднесе Централном регистру обавезног социјалног осигурања, најкасније пре ступања запосленог или другог радно ангажованог лица на рад. Детаљније...

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi