Пословна мрежа

Пензионерске картице

Пензионери Новог Београда, Земуна и Сурчина, којима су картице одштампане, могу да их преузму у Служби 1 Филијале за град Београд, Булевар уметности 10, od 8 do 15 časova и то следећом динамиком:

  • Корисници чија презимена почињу на А, Б, В, Г, Д - понедељком
  • Корисници чија презимена почињу на Ђ, Е, Ж, З, И, Ј, К - уторком;
  • Корисници чија презимена почињу на словa од Л, Љ, М, Н - средом;
  • Корисници чија презимена почињу на словa од Њ, О, П, Р, С – четвртком;
  • Корисници чија презимена почињу на словa од Т, Ћ, У, Ф, Х, Ц, Ч, Џ, Ш, као и они чија презимена почињу на W, X, Y, Z и Q - петком.

Детаљније ...

Обавештење за послодавце

Законом о изменама и допунама Закона о раду, који је ступио на снагу 25. децембра 2017. године, прописано је да је послодавац дужан да јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање поднесе Централном регистру обавезног социјалног осигурања, најкасније пре ступања запосленог или другог радно ангажованог лица на рад. Детаљније...

Повезивање стажа

Закључком Владе Републике Србије од 3. фебруара 2017. године, до краја 2017. године обезбеђено повезивање стажа осигурања запосленима и бившим запосленима којима послодавац није уплатио доприносе за пензијско и инвалидско осигурање за све године рада.Детаљније...

Е-захтеви (електронско подношење захтева)

Фонд ПИО је омогућио грађанима да електронски поднесу захтев за добијање потврда или уверења која издаје РФ ПИО.

Web-апликација е-Захтеви служи за електронско подношење захтева за издавање потврда и уверења, путем интернета. Захтеви се подносе матичној филијали Фонда у месту у којем корисник или осигураник борави.

Детаљније упутство за употребу web апликације е-Захтеви за потврде/уверења може се погледати на сајту РФ ПИО а за сва евентуална питања заинтересовани могу да се обрате и Контакт центру на бројеве телефона 0700/017-017 или 011/3060-680, сваким радним даном од 8 до 15 часова.