Прокупље

 XXI српске дивизије 49 (18400)  Телефон централе: 027/321-884
Име Позиција Телефон
Данило Миленковић директор 027/322-824
Зорица Лазаревић начелник одељења за ПИО 027/321-884
Мирјана Спасић начелник одељења за финансијске послове 027/322-840