Ужице

 Омладинска 22 (31102)  Телефон централе: 031/590 – 700
Име Позиција Телефон
Драган Катић директор 031/590-702
Соња Јокић начелник одељења за ПИО 031/590-767
Миливоје Јашовић начелник одељења за финансијске послове 031/590-770