Кикинда

 Доситејева 33 (23300)  Телефон централе: 0230/421 – 050
Име Позиција Телефон
Велинка Накрајкућин директор 0230/411-402
Тихомир Половина начелник одељења за ПИО 0230/411-408
Драган Мајкић начелник одељења за финансијске послове 0230/411-404