Вршац

 

 Ђуре Јакшића 1 (26300)  Телефон централе: 013/839 – 728
Име Позиција Телефон
Сава Бељин директор 013/839-728
Јасница Нишевић начелник одељења за ПИО 013/839-730
Миливој Николин начелник одељења за финансијске послове 013/839-731