Београд I (Нови Београд, Земун, Сурчин)

11070 Нови Београд, Булевар уметности 10
Телефон централе: 011/2017 - 100
Име Позиција Телефон
Мирослав Мирић директор 011/201-7120
Весна Дракулић начелник одељења за ПИО 011/201-7140
Бранимир Комненовић начелник одељења за финансијске послове 011/201-7434