Стаж

Citaj mi

Контрола пријава М-4 преко интернета

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање омогућио је послодавцима да ураде прелиминарну контролу М-4 образаца, с подацима о зарадама и стажу запослених у претходној години, електронски, односно преко интернет апликације Фонда. У поступку прелиминарне контроле М-4 образаца систем аутоматски проверава податке и указује на грешке.

Електронском сервису провере пријава М-4 и детаљном упутству о формату фајла (М-4) и поступку електронске провере, могуће је приступити преко официјелног сајта Фонда www.pio.rs

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi