2017

Јавне набавке мале вредности

Citaj mi
Р.БР. БР.НАБАВКЕ НАЗИВ ДОКУМЕНТАЦИЈА ДАТУМ ОТВАРАЊЕ
48. 48/2017 Mедицински потрошни материјал (реагенси за апарат Afinion)

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Kонкурсна документациja

25.1.2018.

7.2.2018.

5.2.2018.

47. 49/2017 Услуга вршења стручног надзора и координатора за БЗР током извођења радова на адаптацији приземља објекта Дирекције РФ ПИО

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

25.1.2018.

2.2.2018.

46. 50/2017 Процена вредности непокретности

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

28.12.2017.

5.1.2018.

45. 42/2017 Магнетни медији

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

19.12.2017.

27.12.2017.

44. 47/2017 Услуга организовања активности у вези спровођења међугенерацијске солидарности

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

19.12.2017.

27.12.2017.

43. 40/2017 Интернет, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о закљученом уговору партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о закљученом оквирном споразуму-партија 3

 

 Обавештење о закљученом оквирном споразуму-партија 2

 

 Обавештење о закљученом оквирном споразуму-партија 1

 

 Одлука о закључењу оквирног споразума

 

 Конкурсна документација

5.12.2017.

13.12.2017.

42. 45/2017 Процена вредности непокретности

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

5.12.2017.

13.12.2017.

41. 44/2017 Услуга штампања информативног и пропагандног материјала, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

4.12.2017.

14.12.2017.

13.12.2017.

12.12.2017.

40. 43/2017 Угаљ

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

30.11.2017.

8.12.2017.

39. 41/2017 Aуто гумe

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Kонкурсна документацијa

28.11.2017.

7.12.2017.

38. 30/2017 Клима уређаји

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документације

20.11.2017.

29.11.2017.

37. 39/2017 Нерезервисане-универзалне комерцијалне поштанске услуге, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о закљученом оквирном споразуму-партија 2

 

 Обавештење о закљученом оквирном споразуму-партија 1

 

 Одлука о закључењу оквирног споразума-партија 1 и 2

 

 Измена конкурсне докиментације

 

 Конкурна документација

15.11.2017.

29.11.2017.

36. 31/2017 Огласне и информационе табле

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

3.11.2017.

13.11.2017.

35. 34/2017 Угаљ

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

27.10.2017.

6.11.2017.

34. 29/2017 Телефонска централа

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

27.10.2017.

8.11.2017.

7.11.2017.

33. 32/2017 Електронски сертификати и електронски читачи

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

24.10.2017.

2.11.2017.

32. 38/2017 Офтамолошко радно место са припадајућим апаратима

 Обавештење о закљученом уговору-партија 4

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Одлука о додели уговора-партије 1, 2, 3 и 4

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Конкурсна документација-актуелна верзија

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација-претходна верзија

23.10.2017.

3.11.2017.

31.10.2017.

31. 33/2017 Магнетни медији

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

20.10.2017.

30.10.2017.

30. 36/2017 Медицински потрошни материјал

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

20.10.2017.

30.10.2017.

29. 37/2017 Теренска офтамолошка опрема-Пројектор

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

11.10.2017.

19.10.2017.

28. 35/2017 Резервни делови за рачунаре

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

9.10.2017.

17.10.2017.

27. 24/2017 Дискови за ЕВА сториџ у Дирекцији Фонда

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

6.10.2017.

17.10.2017.

26. 27/2017 Набавка малих UPS

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

21.9.2017.

2.10.2017.

25. 28/2017 Банкарске услуге

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о закључењу оквирног споразума

 

 Одлука о закључењу оквирног споразума

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

30.8.2017.

8.9.2017.

7.9.2017.

24. 17/2017 Биохемијски анализатор

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

14.8.2017.

25.8.2017.

23.8.2017.

23. 25/2017 Систематски преглед запослених

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

4.8.2017.

17.8.2017.

15.8.2017.

22. 22/2017 Одржавање система видео надзора

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Допуна конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

3.8.2017.

16.8.2017.

13.8.2017.

21. 23/2017 Одржавање секачица

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

31.7.2017.

7.8.2017.

20. 16/2017 Надоградња постојећег ЕКГ холтер система Schiller МТ-200/101 новим дијагностичким софтверским пакет-модул, одговарајућим ПЦ хардвером и додатним високорезолутивним ЕКГ холтером

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора 

 

 Конкурсна документација

28.7.2017.

8.8.2017.

19. 7/2017 Хематолошки анализатор

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

27.7.2017.

4.8.2017.

18. 26/2017 Одржавање и поправка службених возила, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 4

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 6

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 8

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 7

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 5

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

20.7.2017.

1.8.2017.

28.7.2017.

17. 20/2017 Услуге превођења

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

 Одлука о закључењу оквирног споразума

 

 Конкурсна документација

13.7.2017. 21.7.2017.
16. 14/2017 Резервни делови за рачунаре

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

13.7.2017. 21.7.2017.
15. 11/2017 Теренска офтамолошка опрема за потребе сектора за медицинско вештачење, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 3

 

 Одлука о обустави поступка-партија 3

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

13.7.2017. 24.7.2017.
14. 18/2017 Одржавање лифтова у РФ ПИО

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

7.7.2017.

20.7.2017.

18.7.2017.

13. 21/2017 Пиће и намирнице за потребе кафе кухиње

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

4.7.2017. 12.7.2017.
12. 8/2017 Материјал за хигијену

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

27.6.2017. 6.7.2017.
11. 19/2017 Испитивања из области безбедности и здравља на раду

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

27.6.2017. 7.7.2017.
10. 12/2017 Механографске коверте

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

23.6.2017. 3.7.2017.
9. 10/2017 Штампање листа "Глас осигураника"

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

7.6.2017. 15.6.2017.
8. 13/2017 Превоз запослених у Филијали Сремска Митровица

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

3.5.2017. 12.5.2017
7. 5/2017 Дератизација и дезинсекција

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

26.4.2017. 5.5.2017.
6. 9/2017 ИСО ресертификација

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

26.4.2017. 5.5.2017.
5. 3/2017 Осигурање возила-каско осигурање

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

25.4.2017. 4.5.2017.
4. 4/2017 Услуге превођења

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

21.4.2017. 3.5.2017.
3. 6/2017 Испитивања из области безбедности и здравља на раду

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

20.4.2017. 28.4.2017.
2. 2/2017 Осигурање запослених

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

19.4.2017. 27.4.2017.
1.  1/2017 Ресертификација према захтевима стандарда ИСО 9001:2015 и ИСО/ИЕЦ 27001:2013

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

7.4.2017. 18.4.2017.

Велике набавке

Citaj mi

 

Р.БР. БР.НАБАВКЕ НАЗИВ ДОКУМЕНТАЦИЈА ДАТУМ ОТВАРАЊЕ
107. 105/2017

 Лож уље

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

 Одлука о закључењу оквирног споразума

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

4.6.2018.

4.7.2017.

106. 106/2017

 Апликација за подршку рада у матичној евиденцији осигураника 

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

24.4.2018.

13.6.2018.

4.6.2018.

25.5.2018.

105. 72/2017

 Израда стручних анализа и записника о радним местима у поступку утврђивања радних места на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

20.4.2018.

3.8.2018.

30.7.2018.

22.5.2018.

104. 108/2017

  Техничка подршка Microsoft Premier Support

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

16.4.2018.

23.5.2018.

18.5.2018.

16.5.2018.

103. 110/2017

 Одржавање хигијене у згради-услуге чишћења

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација-актуелна верзија

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документацијa-претходна верзија

28.3.2018.

27.4.2018.

102. 113/2017

 Техничка подршка-електронски, интернет и web сервиси

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

23.3.2018.

23.4.2018.

101. 109/2017

 Консултантске услуге израде Стратегије развоја информационог система у РФ ПИО

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

20.3.2018.

20.4.2018.

100. 107/2017

 Услуге снимања пословних процеса и израде пројектне документације за увођење система електронског пословања

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

20.3.2018.

20.4.2018.

99. 99/2017

 Одржавање сториџа HP

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Конкурсна документација

9.3.2018.

10.4.2018.

9.4.2018.

98. 103/2017

 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда - Одржавање софтвера "ЛОТУС"

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

27.2.2018. 5.3.2018.
97. 93/2017

 Одржавање медицинске опреме - Ултразвук

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

23.2.2018. 26.3.2018.
96. 101/2017

 Одржавање клима система

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

21.2.2018. 23.3.2018.
95. 91/2017

 Одржавање објекатa РФ ПИО

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

21.2.2018. 23.3.2018.
94. 104/2017

 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Одржавање софтвера "Агенс"

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

20.2.2018. 26.2.2018.
93. 88/2017

 Одржавање централних система за климатизацију у РФ ПИО, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

19.2.2018. 23.3.2018.
92. 97/2017

 Одржавање стабилног система дојаве пожара "SIEMENS"

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

9.2.2018. 12.3.2018.
91. 111/2017

 Готовинска исплата пензија

 

 Pension cash payment

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

7.2.2018. 12.3.2018.
90. 100/2017  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Извођење радова на уградњи дизел електричног агрегата (ДЕА) у филијали Косовска Митровица

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

5.2.2018. 12.2.2018.
89. 94/2017  Одржавање медицинске опреме-офтамологија (апарат Zeiss)

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

26.1.2018. 27.2.2018.
88. 92/2017  Одржавање медицинске опреме-рендген апарат-одржавање AGFA апарата

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

25.1.2018. 26.2.2018.
87. 112/2017  Одржавање сервера-HP

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

24.1.2018. 26.2.2018.
86. 83/2017  Одржавање сториџ уређаја Netapp

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

16.1.2018. 19.2.2018.
85. 98/2017  Услуга за израду апликације за упоредну анализу података пролоком упаривања података из матичне евиденције Фонда и података о основицама и уплаћеним доприносима примљених од Централног регистра везаних за М4 и извештавање по задатим параметрима

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Koнкурсна документација

10.1.2018. 9.2.2018.
84. 86/2017  Одржавање Alpha сервера

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

9.1.2018.

19.2.2018.

9.2.2018.

83. 90/2017  Одржавање скенера

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

7.1.2018. 8.2.2018.
82. 68/2017  Одржавање линијских штампача

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

29.12.2017. 29.1.2018.
81. 102/2017  Услуга организовања активности у вези спровођења међугенерацијске солидарности-израда пензионерских картица

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација-актуелна верзија

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација-претходна верзија

26.12.2017. 25.1.2018.
80. 82/2017  Техничка подршка HP Data Protector

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора 

 

Конкурсна документација

25.12.2017. 25.1.2018.
79. 95/2017  Извођење радова на адаптацији приземља објекта Дирекције РФ ПИО

 Одлука о измени уговора

 

 Одлука о измени уговора

 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

22.12.2017. 22.1.2018.
78. 96/2017  Службена возила, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Одлука о додели уговора-партија 1 и 2

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

20.12.2017.

23.1.2018.

19.1.2018.

77. 85/2017  Одржавање и техничка подршка за IBM софтвер

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

18.12.2017. 18.1.2018.
76. 70/2017  Одржавање Сториџ уређаја Netapp

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

13.12.2017. 15.1.2018.
75. 89/2017  Одржавање медицинске опреме - рендген апарат

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

12.12.2017. 12.1.2018
74. 79/2017  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-„Стручна литература за потребе запослених-Привредни саветник”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

30.11.2017.  5.12.2017. 
73. 78/2017  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-„Стручна литература за потребе запослених-Цекос информатор, Цекос информатор+ПДВ”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

 30.11.2017. 5.12.2017. 
72. 87/2017  Контрола и одржавање ПП апарата, хидраната, хидроцила и паник расвете

 Обавештење о закљученом уговру

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

28.11.2017. 29.12.2017.
71. 67/2017  Oдржавање централних система за климатизацију-Филијала Прокупљe 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Kонкурсна документацијa

20.11.2017. 20.12.2017.
70. 80/2017  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Нерезервисане, универзалне поштанске услуге

 Обавештење о закљученом Анексу бр.1 уговора

 

 Одлука о измени уговора

 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

 Одлука о закључењу оквирног споразума

 

 Конкурсна документација

20.11.2017.  29.11.2017. 
69. 75/2017  Одржавање сервера-Fujitsu

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о придужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

17.11.2017.

20.12.2017.

18.12.2017.

68. 84/2017  Активна комуникациона опрема, по партијама

 Обавештење закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 1

 

 Одлука о додели уговора-партија 2 и 3

 

 Одлука о обустави поступка-партија 1

 

 Питања и одговори

 

 Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документацијe

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Допуна конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

15.11.2017.

19.12.2017.

15.12.2017.

67. 69/2017  Техничка подршка - Јединствена пријава

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

10.11.2017.

13.12.2017.

11.12.2017.

66. 51/2017  Одржавање сториџа Fujitsy

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

9.11.2017. 11.12.2017.
65. 81/2017  Лиценце за Microsoft производе "Enterprise agreement"

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

8.11.2017. 8.12.2017.
64. 49/2017  Табулири

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

8.11.2017. 8.12.2017.
63. 71/2017  Одржавање дизел агрегата, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3 

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 4

 

 Одлука о додели уговора-партије 1, 2 и 3

 

 Одлука о обустави поступка-партија 4

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

7.11.2017. 8.12.2017.
62. 76/2017  Лиценце Oracle техничка подршка и сервер и сториџ високих перформанси

 Обавештење о закључењу уговора

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

6.11.2017. 7.12.2017.
61. 48/2017  Потрошни канцеларијски материјал и штампани обрасци

 Одлука о измени уговора

 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

3.11.2017. 7.12.2017.
60. 74/2017  Одржавање сервера "HP" 

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

3.11.2017.

6.12.2017.

5.12.2017.

59. 41/2017  Одржавање сториџ уређаја Netapp

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави уговора

 

 Конкурсна документација

2.11.2017. 4.12.2017.
58. 73/2017  Одржавање сториџа HP

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

2.11.2017. 4.12.2017.
57. 77/2017  Монитори

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

1.11.2017. 4.12.2017.
56. 64/2017  Проширење сервера и сториџа, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

31.10.2017. 1.12.2017.
55. 57/2017  Матрични штампачи

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

31.10.2017.

8.12.2017.

1.12.2017.

54. 62/2017  Осигурање остале дугорочне имовине

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

27.10.2017. 28.11.2017.
53. 52/2017  Лиценце Adobe

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

26.10.2017.

30.11.2017.

27.11.2017.

52. 66/2017  Намештај од метала

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

26.10.2017. 28.11.2017.
51. 58/2017  Одржавање УПС уређаја, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

26.10.2017. 27.11.2017.
50. 56/2017  Одржавање ласерских штампача

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

25.10.2017. 27.11.2017.
49. 55/2017  Ласерски штампачи

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

25.10.2017.

6.12.2017.

24.11.2017.

48. 54/2017  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Надоградња софтвера ЛОТУС

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

 24.10.2017. 30.10.2017. 
47. 59/2017  Одржавање рачунарске опреме, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1 и 2

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

24.10.2017. 23.11.2017.
46. 43/2017  Намештај

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

24.10.2017. 24.11.2017.
45. 36/2017  Техничка подршка за софтвер SUSE Linux

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

23.10.2017. 23.11.2017.
44. 53/2017  Тонери, рибони разни

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

20.10.2017. 21.11.2017.
43. 45/2017  Тонери за штампаче марке "HP"

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

20.10.2017

27.11.2017.

20.11.2017.

42. 42/2017  Извођење радова на уградњи дизел електричног агрегата у Филијали Косовска Митровица

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

20.10.2017. 20.11.2017.
41. 50/2017  Организовање радионица за обуку запослених

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

12.10.2017. 13.11.2017.
40. 39/2017  Одржавање клима уређаја

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

11.10.2017. 13.11.2017.
39. 47/2017  Одржавање медицинске опреме-офтамологија (апарат Zeiss)

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

11.10.2017. 13.11.2017.
38. 29/2017  Лиценце за AutoCAD

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

11.10.2017. 13.11.2017.
37. 46/2017  Одржавање медицинске опреме-рендген апарат

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави постука

 

 Конкурсна документација

6.10.2017. 7.11.2017.
36. 44/2017  Одржавање графичких машина

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

2.10.2017. 1.11.2017.
35. 37/2017  Техничка подршка DMS

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

21.9.2017. 23.10.2017.
34. 34/2017  Одржавање централних система за климатизацију у РФ ПИО, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 5

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 4

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

20.9.2017. 20.10.2017.
33. 30/2017  Одржавање микрофилмске опреме

 Oбавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

18.9.2017. 19.10.2017.
32. 24/2017  Линијски штампач

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

18.9.2017. 18.10.2017.
31. 25/2017  Лиценце за антивирусне програме

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

6.9.2017. 5.10.2017.
30. 22/2017  Одржавање система ПП дојаве у објектима РФ ПИО, испитивање громобранске и електричне инсталације

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документације

28.8.2017. 27.9.2017.
29. 40/2017  Услуга заштите имовине-обезбеђивање пословног простора

 Одлука о измени уговора

 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Конкурсна документација

25.8.2017.

29.9.2017.

25.9.2017.

28. 35/2017  Одржавање хигијене у згради-услуге чишчења

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

22.8.2017. 21.9.2017.
27. 31/2017  Одржавање клима система

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

21.8.2017.

25.9.2017.

20.9.2017.

26. 38/2017  Одржавање објеката РФ ПИО

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

18.8.2017. 18.9.2017.
25. 33/2017  Столице

 Обавештење озакљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

1.8.2017.

4.9.2017.

1.9.2017.

24. 17/2017  Одржавање комуникационе мреже (WAN и LAN), по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

31.7.2017.

4.9.2017.

30.8.2017.


23.

26/2017  Одржавање медицинске опреме – пулмологија, анализатор АБЛ 700

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

28.7.2017. 28.8.2017.
22. 13/2017  Одржавање медицинске опреме - кардиологија

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурна документација

28.7.2017.

29.8.2017.

21. 32/2017  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда- Одржавање софтвера за контакт центар

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

27.7.2017.

1.8.2017.

20. 23/2017

 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда- Лиценце за коришћење софтвера „IBM”

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

25.7.2017.

25.8.2017.

19. 27/2017

 Гориво (бензин и дизел)

 Одлука о измени уговора

 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о измени уговора

 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

 Одлука о закључењу оквирног споразума

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

21.7.2017.

25.8.2017.

21.8.2017.

18. 15/2017

 Одржавање Сториџ уређаја Fujitsu

 Обавештање о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

18.7.2017.

17.8.2017.

17. 16/2017

 Одржавање Сториџ уређаја „Netapp”

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

17.7.2017.

16.8.2017.

16. 21/2017

 Стручна саветовања

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

14.7.2017.

14.8.2017.

15. 19/2017

 Услуга дораде Апликације за обраду података о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање и генерисање  М4 пријава

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

12.7.2017.

14.8.2017.

14. 10/2017

 Oдржавање матричних штампачa

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Kонкурсна документацијa

7.7.2017.

7.8.2017.

13. 18/2017

 Папирна конфекција

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

7.7.2017.

7.8.2017.

12. 14/2017

 Одржавање клима уређаја

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

26.6.2017.

24.7.2017.

11. 20/2017

 Одржавање централних система за климатизацију у РФ ПИО-филијала Прокупље

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

23.6.2017.

24.7.2017.

10. 4/2017

 Одржавање и сервисирање телефонске централе, инсталација и апарата

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

22.6.2017.

24.7.2017.

9. 11/2017

 Санација чилера у филијали РФ ПИО Панчево

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

15.6.2017.

17.7.2017.

8. 12/2017

 Одржавање "IBM" опреме

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

26.5.2017.

26.6.2017.

7. 7/2017

 Одржавање фотокопир уређаја

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

28.4.2017.

30.5.2017.

6. 5/2017

 Тонери за штампаче марке "Lexmark"

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

27.4.2017.

29.5.2017.

5. 6/2017

 Фасцикле и регистратори

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

24.4.2017.

25.5.2017.

4. 9/2017

 Истраживање и анализа тржишта на задате теме и израда стратегије-актуелна верзија

 

 Истраживање и анализа тржишта на задате теме и израда стратегије-претходна верзија

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

24.4.2017.

24.5.2017.

3. 2/2017

 Услуга фиксне телефоније и остале услуге комуникације-актуелна верзија

 

 Услуга фиксне телефоније и остале услуге комуникације-претходна верзија

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

Обавештење о закљученом оквирном споразуму-партија 2 

 

 Обавештење о закљученом оквирном споразуму-партија 1

 

 Одлука о закључењу оквирног споразума

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Конкурсна документација-актуелна верзија

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Конкурсна документација-претходна верзија

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација-претходна верзија

13.4.2017.

3.8.2017.

29.5.2017.

26.5.2017.

15.5.2017.

2. 3/2017  Тонери за штампаче марке "Brother"

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

13.4.2017.

15.5.2017.

1. 1/2017  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Услуге превођења

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

 23.1.2017.

31.1.2017. 

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi