Јавне набавке мале вредности

Citaj mi
Р.БР. БР.НАБАВКЕ НАЗИВ ДОКУМЕНТАЦИЈА ДАТУМ ОТВАРАЊЕ
48. 48/2017 Mедицински потрошни материјал (реагенси за апарат Afinion)

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Kонкурсна документациja

25.1.2018.

7.2.2018.

5.2.2018.

47. 49/2017 Услуга вршења стручног надзора и координатора за БЗР током извођења радова на адаптацији приземља објекта Дирекције РФ ПИО

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

25.1.2018.

2.2.2018.

46. 50/2017 Процена вредности непокретности

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

28.12.2017.

5.1.2018.

45. 42/2017 Магнетни медији

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

19.12.2017.

27.12.2017.

44. 47/2017 Услуга организовања активности у вези спровођења међугенерацијске солидарности

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

19.12.2017.

27.12.2017.

43. 40/2017 Интернет, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о закљученом уговору партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о закљученом оквирном споразуму-партија 3

 

 Обавештење о закљученом оквирном споразуму-партија 2

 

 Обавештење о закљученом оквирном споразуму-партија 1

 

 Одлука о закључењу оквирног споразума

 

 Конкурсна документација

5.12.2017.

13.12.2017.

42. 45/2017 Процена вредности непокретности

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

5.12.2017.

13.12.2017.

41. 44/2017 Услуга штампања информативног и пропагандног материјала, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

4.12.2017.

14.12.2017.

13.12.2017.

12.12.2017.

40. 43/2017 Угаљ

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

30.11.2017.

8.12.2017.

39. 41/2017 Aуто гумe

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Kонкурсна документацијa

28.11.2017.

7.12.2017.

38. 30/2017 Клима уређаји

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документације

20.11.2017.

29.11.2017.

37. 39/2017 Нерезервисане-универзалне комерцијалне поштанске услуге, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о закљученом оквирном споразуму-партија 2

 

 Обавештење о закљученом оквирном споразуму-партија 1

 

 Одлука о закључењу оквирног споразума-партија 1 и 2

 

 Измена конкурсне докиментације

 

 Конкурна документација

15.11.2017.

29.11.2017.

36. 31/2017 Огласне и информационе табле

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

3.11.2017.

13.11.2017.

35. 34/2017 Угаљ

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

27.10.2017.

6.11.2017.

34. 29/2017 Телефонска централа

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

27.10.2017.

8.11.2017.

7.11.2017.

33. 32/2017 Електронски сертификати и електронски читачи

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

24.10.2017.

2.11.2017.

32. 38/2017 Офтамолошко радно место са припадајућим апаратима

 Обавештење о закљученом уговору-партија 4

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Одлука о додели уговора-партије 1, 2, 3 и 4

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Конкурсна документација-актуелна верзија

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација-претходна верзија

23.10.2017.

3.11.2017.

31.10.2017.

31. 33/2017 Магнетни медији

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

20.10.2017.

30.10.2017.

30. 36/2017 Медицински потрошни материјал

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

20.10.2017.

30.10.2017.

29. 37/2017 Теренска офтамолошка опрема-Пројектор

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

11.10.2017.

19.10.2017.

28. 35/2017 Резервни делови за рачунаре

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

9.10.2017.

17.10.2017.

27. 24/2017 Дискови за ЕВА сториџ у Дирекцији Фонда

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

6.10.2017.

17.10.2017.

26. 27/2017 Набавка малих UPS

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

21.9.2017.

2.10.2017.

25. 28/2017 Банкарске услуге

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о закључењу оквирног споразума

 

 Одлука о закључењу оквирног споразума

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

30.8.2017.

8.9.2017.

7.9.2017.

24. 17/2017 Биохемијски анализатор

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

14.8.2017.

25.8.2017.

23.8.2017.

23. 25/2017 Систематски преглед запослених

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

4.8.2017.

17.8.2017.

15.8.2017.

22. 22/2017 Одржавање система видео надзора

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Допуна конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

3.8.2017.

16.8.2017.

13.8.2017.

21. 23/2017 Одржавање секачица

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

31.7.2017.

7.8.2017.

20. 16/2017 Надоградња постојећег ЕКГ холтер система Schiller МТ-200/101 новим дијагностичким софтверским пакет-модул, одговарајућим ПЦ хардвером и додатним високорезолутивним ЕКГ холтером

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора 

 

 Конкурсна документација

28.7.2017.

8.8.2017.

19. 7/2017 Хематолошки анализатор

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

27.7.2017.

4.8.2017.

18. 26/2017 Одржавање и поправка службених возила, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 4

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 6

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 8

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 7

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 5

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

20.7.2017.

1.8.2017.

28.7.2017.

17. 20/2017 Услуге превођења

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

 Одлука о закључењу оквирног споразума

 

 Конкурсна документација

13.7.2017. 21.7.2017.
16. 14/2017 Резервни делови за рачунаре

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

13.7.2017. 21.7.2017.
15. 11/2017 Теренска офтамолошка опрема за потребе сектора за медицинско вештачење, по партијама

 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

 

 Обавештење о закљученом уговору-партија 1

 

 Обавештење о обустави поступка-партија 3

 

 Одлука о обустави поступка-партија 3

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

13.7.2017. 24.7.2017.
14. 18/2017 Одржавање лифтова у РФ ПИО

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

7.7.2017.

20.7.2017.

18.7.2017.

13. 21/2017 Пиће и намирнице за потребе кафе кухиње

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

4.7.2017. 12.7.2017.
12. 8/2017 Материјал за хигијену

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

27.6.2017. 6.7.2017.
11. 19/2017 Испитивања из области безбедности и здравља на раду

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

27.6.2017. 7.7.2017.
10. 12/2017 Механографске коверте

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

23.6.2017. 3.7.2017.
9. 10/2017 Штампање листа "Глас осигураника"

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

7.6.2017. 15.6.2017.
8. 13/2017 Превоз запослених у Филијали Сремска Митровица

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

3.5.2017. 12.5.2017
7. 5/2017 Дератизација и дезинсекција

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

26.4.2017. 5.5.2017.
6. 9/2017 ИСО ресертификација

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

26.4.2017. 5.5.2017.
5. 3/2017 Осигурање возила-каско осигурање

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

25.4.2017. 4.5.2017.
4. 4/2017 Услуге превођења

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

21.4.2017. 3.5.2017.
3. 6/2017 Испитивања из области безбедности и здравља на раду

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

20.4.2017. 28.4.2017.
2. 2/2017 Осигурање запослених

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

19.4.2017. 27.4.2017.
1.  1/2017 Ресертификација према захтевима стандарда ИСО 9001:2015 и ИСО/ИЕЦ 27001:2013

 Обавештење о обустави поступка

 

 Одлука о обустави поступка

 

 Конкурсна документација

7.4.2017. 18.4.2017.