Јавне набавке мале вредности

Citaj mi
Р.БР. БР.НАБАВКЕ НАЗИВ ДОКУМЕНТАЦИЈА ДАТУМ ОТВАРАЊЕ
10. 9/2019  Пиће и намирнице за потребе кафе кухиње

 Конкурсна документација

16.8.2019.

26.8.2019.

9. 10/2019  Одржавање лифтова у објектима РФ ПИО

 Конкурсна документација

6.8.2019. 

15.8.2019. 

8. 8/2019 Одржавање и сервисирање телефонских централа, инсталација и апарата

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

22.7.2019.

1.8.2019.

31.7.2019.

7. 7/2019 Државна обележја

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

2.7.2019.

10.7.2019.

6. 6/2019 Штампање листа "Глас осигураника"

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

14.6.2019.

25.6.2019.

5. 4/2019 Превоз запослених у филијали Сремска Митровица

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

14.5.2019.

21.5.2019.

4. 2/2019 Осигурање возила – каско осигурање

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Конкурсна документација

25.4.2019.

13.5.2019.

3. 5/2019 Услуге геодетског снимања и грађевинског вештачења за објекат РХ центар Златар

 Oбавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

16.4.2019.

24.4.2019.

2. 3/2019 Састанак Савета EUMASS

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Измена конкурсне документације

 

 Питања и одговори

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 Измена конкурсне документације

 

 Конкурсна документација

8.4.2019.

24.4.2019.

17.4.2019.

16.4.2019.

 1. 1/2019  Механографске коверте 

 Обавештење о закљученом уговору

 

 Одлука о додели уговора

 

 Питања и одговори

 

 Конкурсна документација

25.3.2019.  4.4.2019. 

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi