Ćuprija

 Trg slobode 1 (35230)  Telefon centrale: 035/8470 – 932
Name Position Phone
Violeta Todosijević direktor 035/8472-569
Maja Stojanović načelnik odeljenja za PIO 035/401-247
Ljuba Dicić načelnik odeljenja za finansijske poslove 035/8470-373