Novi Pazar

 28. novembra b.b. (36300)  Telefon centrale: 020/318 -319
Name Position Phone
Mirsad Abdurahmanović direktor 020/313-099
Rodoljub Ćukanović načelnik odeljenja za PIO 020/311-713
Binasa Vranjaković načelnik odeljenja za finansijske poslove 020/316-304