Radno vreme šalter sala filijala Fonda PIO - od 8 do 15 časova, izuzev Beogradske i Kragujevačke filijale, koje ponedeljkom rade produženo do 18 časova. 
Zbog velikog interesovanja međunarodni dani razgovora za korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarenih primenom bilateralnog sporazuma o socijalnom osiguranju između Srbije i Hrvatske, osim 5. održaće se i 6. oktobra u Beogradu od 9 do 17.00 časova (prostorije Službe I Filijale za grad Beograd na Novom Beogradu, Bulevar umetnosti 10).
Na 29. sednici Upravnog odbora Republičkog fonda PIO reizabrani su, na period od dve godine, predsednik UO Branislav Mitrović i zamenica predsednika UO Slavica Savičić, kojima prvi mandat u trajanju od dve godine ističe 10. septembra 2016. godine.
Fond PIO, od 15. marta 2016. godine, omogućuje poslodavcima uslugu elektronskog podnošenja zahteva i predaju prijave M-4 za 2015. godinu, preko veb servisa ELEKTRONSKA PREDAJA PRIJAVA M-4 (E-M4) na sajtu Fonda (www.pio.rs). Ovaj servis dostupan je 24 sata 7 dana u nedelji. Nakon provere podataka sa elektronski primljenih M4 prijava za 2015 godinu, Fond od 15. 8. 2016. mejlom obaveštava poslodavce  o statusu podnetog zahteva i elektronski poslate M4 prijave. Mejl sadrži i linkove za preuzimanje digitalno potpisanih M4 prijava i zapisnika od strane nadležnih referenata Fonda.Detaljnije...
Zaključkom Vlade Republike Srbije od 3. marta 2016. godine obezbediće se povezivanje staža osiguranja zaposlenima i bivšim zaposlenima kojima poslodavac nije uplatio doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za sve godine rada. Detaljnije... 
Zbog velikog interesovanja vojnih penzionera da se produži rok za zaključivanje ugovora o vansudskom poravnanju, Vlada Republike Srbije je donela Zaključak od 27. februara 2016. godine kojim je produženo zaključivanje ugovora o vansudskom poravnanju po zahtevima podnetim do 31. decembra 2016. godine.
Potvrde i uverenja o podacima unetim u matičnu evidenciju osiguranika i matičnu evidenciju korisnika RF PIO mogu podići i druga lica, ukoliko za podnosioca zahteva dostave popunjenu i potpisanu Izjavu o saglasnosti osiguranika, odnosno Izjavu o saglasnosti korisnika i ličnu kartu.

Isplatа penzija

 Kategorija penzionera  Penzija za  Datum isplate
 Zaposleni  I deo za septembar 
 11. oktobar - preko tekućih računa 
 10. oktobar - na kućne adrese
 10. oktobar - na šalterima pošta 
 Samostalne delatnosti  septembar  4. oktobar
 Poljoprivredni  septembar  6. oktobar
 Vojni  septembar  6. oktobar
 Republike bivše SFRJ  avgust  23. septembar
Kontakt Centar RFPIO
Hrvatska 2016 SM BEOGRAD
  KRUŠEVAC BEOGRAD
Austrija 2016 Dornbirn Wien
  Dornbirn Wien

Glas Osiguranika