U vezi saopštenja Zaštitnika građana, od 26.10.2016. godine, da Fond PIO, prilikom odlučivanja o zahtevima za ostvarivanje prava na penziju, osiguranicima utvrđuje i naplaćuje doprinose za PIO suprotno pripisima, odnosno uverenju Poreske uprave, obaveštavamo javnost da to nije tačno i da  je utvrđivanje doprinosa koje radi Fond u skladu sa propisima. Detaljnije...
Radno vreme šalter sala filijala Fonda PIO - od 8 do 15 časova, izuzev Beogradske i Kragujevačke filijale, koje ponedeljkom rade produženo do 18 časova. 
I ove godine na Sajmu knjiga (Hala 1A), u okviru štanda Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predstaviće se i Fond PIO. Na info-pultu RF PIO zainteresovani posetioci moći će da dobiju informacije i savete iz oblasti prava iz PIO, listing – uverenje o podacima upisanim u matičnu evidenciju i pin kod (šifru) za elektronsku proveru podataka upisanih u matičnu evidenciju Fonda PIO. Detaljnije…
Na 29. sednici Upravnog odbora Republičkog fonda PIO reizabrani su, na period od dve godine, predsednik UO Branislav Mitrović i zamenica predsednika UO Slavica Savičić, kojima prvi mandat u trajanju od dve godine ističe 10. septembra 2016. godine.
Fond PIO, od 15. marta 2016. godine, omogućuje poslodavcima uslugu elektronskog podnošenja zahteva i predaju prijave M-4 za 2015. godinu, preko veb servisa ELEKTRONSKA PREDAJA PRIJAVA M-4 (E-M4) na sajtu Fonda (www.pio.rs). Ovaj servis dostupan je 24 sata 7 dana u nedelji. Nakon provere podataka sa elektronski primljenih M4 prijava za 2015 godinu, Fond od 15. 8. 2016. mejlom obaveštava poslodavce  o statusu podnetog zahteva i elektronski poslate M4 prijave. Mejl sadrži i linkove za preuzimanje digitalno potpisanih M4 prijava i zapisnika od strane nadležnih referenata Fonda.Detaljnije...
Zaključkom Vlade Republike Srbije od 3. marta 2016. godine obezbediće se povezivanje staža osiguranja zaposlenima i bivšim zaposlenima kojima poslodavac nije uplatio doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za sve godine rada. Detaljnije... 
Zbog velikog interesovanja vojnih penzionera da se produži rok za zaključivanje ugovora o vansudskom poravnanju, Vlada Republike Srbije je donela Zaključak od 27. februara 2016. godine kojim je produženo zaključivanje ugovora o vansudskom poravnanju po zahtevima podnetim do 31. decembra 2016. godine.
Potvrde i uverenja o podacima unetim u matičnu evidenciju osiguranika i matičnu evidenciju korisnika RF PIO mogu podići i druga lica, ukoliko za podnosioca zahteva dostave popunjenu i potpisanu Izjavu o saglasnosti osiguranika, odnosno Izjavu o saglasnosti korisnika i ličnu kartu.

Isplatа penzija

 Kategorija penzionera  Penzija za  Datum isplate
 Zaposleni  I deo za oktobar 
 10. novembar - preko tekućih računa 
   9. novembar - na kućne adrese
   9. novembar - na šalterima pošta 
 Samostalne delatnosti  oktobar  3. novembar
 Poljoprivredni  oktobar  5. novembar
 Vojni  oktobar  5. novembar
 Republike bivše SFRJ  septembar  24. oktobar
Kontakt Centar RFPIO
MEĐUNARODNI SAVETODAVNI DANI
 Mađarska
  Madjarska 2016 Sombor
 

Glas Osiguranika