Radno vreme šalter sala filijala Fonda PIO - od 8 do 15 časova, izuzev Beogradske i Kragujevačke filijale, koje ponedeljkom rade produženo do 18 časova.  U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima, Fond PIO neće raditi u petak, 18. aprila i u ponedeljak, 21. aprila 2014. godine.
Na 24. sednici Upravnog odbora RF PIO, održanoj 19. marta 2014. godine, usvojen je predlog Pravilnika o raspolaganju nepokretnostima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima tokom 2014. godine, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija je penzija za januar, odnosno februar niža od iznosa prosečne penzije u Fondu, odnosno od 24.170,00 dinara. Detaljnije...
Isplata jednokratne pomoći penzionerima koji imaju prebivalište u Srbiji i kojima je penzija do 15.684,03 dinara, po Zaključku Vlade Republike Srbije, počela 28. decembra. Detaljnije …
Penzije i novčane naknade iz penzijskog i invalidskog osiguranja isplaćuju se na jedan od sledećih načina: na kućnu adresu korisnika /primaoca/ putem naloga za isplatu, pri čemu troškove dostave na kućnu adresu snosi korisnik; na tekući račun korisnika /primaoca/ otvoren kod poslovne banke, uz troškove koje snosi korisnik, a u skladu sa poslovnom politikom banke; na račun ustanove u kojoj je korisnik penzije ili novčane naknade smešten; na devizni račun korisnika /primaoca/ otvoren u državi u kojoj korisnik ima prebivalište, uz troškove koje snosi korisnik, a u skladu sa poslovnom politikom banke.
Fond je omogućio osiguranicima elektronski uvid u podatke matične evidencije preko sajta. Za ovu uslugu neophodno je obezbediti pin kod, koji se izdaje odmah po zahtevu u bilo kojoj filijali Fonda i trajno se koristi.
Poslodavci mogu preko sajta Fonda da provere ispravnost i izvrše preliminarnu kontrolu podataka upisanih u M-4 i M-4K prijave, koji se odnose na zarade zaposlenih i doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Pretražite bazu pokrenutih postupaka za preračun po Sporazumu o socijalnom osiguranju sa Slovenijom koristeći elektronski servis Fonda PIO, na naslovnoj strani sajta, uz identifikaciju preko JMBG. Ako se ne nalazite na spisku pokrenutih postupaka, a smatrate da ispunjavate uslove,  obratite se nadležnoj filijali Fonda.

Isplatа penzija

 Kategorija penzionera  Penzija za  Datum isplate
 Zaposleni  I deo zа mart   10. april
 Samostalne delatnosti  mart  3. april
 Poljoprivredni  mart  5. april
 Vojni  mart  5. april

Besplatno u banje 2012

GovAut

Glas Osiguranika

brosurenLAT