Radno vreme šalter sala filijala Fonda PIO - od 8 do 15 časova, izuzev Beogradske i Kragujevačke filijale, koje ponedeljkom rade produženo do 18 časova.
Sva lica koja su u periodu od 1. januara 2008. do 30. septembra 2013. godine naplatila novčane naknade za pogrebne troškove po osnovu smrti poljoprivrednih penzionera, imaju pravo na naplatu razlike novčane naknade. Detaljnije...
Sporazum o međusobnoj razmeni elektronskih podataka penzijskih fondova Srbije i Crne Gore potpisan je 23. jula u Podgorici. Sporazum su potpisali direktorka Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Dragana Kalinović i direktor Fonda PIO Crne Gore Dušan Perović. Potpisivanju su prisustvovali ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Aleksandar Vulin i ministarka rada i socijalnog staranja Crne Gore Zorica Kovačević. Sporazum o elektronskoj razmeni podataka između dva fonda ubrzaće razmenu podataka, smanjiti troškove i olakšati ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja korisnika i osiguranika koji imaju staž u dve države.
Fond PIO je omogućio građanima da elektronski podnesu zahtev za dobijanje potvrda ili uverenja koja izdaje RF PIO. Web-aplikacija e-Zahtevi služi za elektronsko podnošenje zahteva za izdavanje potvrda i uverenja, putem interneta. Zahtevi se podnose matičnoj filijali Fonda u mestu u kojem korisnik ili osiguranik boravi. Detaljnije uputstvo za upotrebu web aplikacije e-Zahtevi za potvrde/uverenja može se pogledati na sajtu RF PIO a za sva eventualna pitanja zainteresovani mogu da se obrate i Kontakt centru na brojeve telefona 0700/017-017 ili 011/3060-680, svakim radnim danom od 8 do 15 časova.
Na 16. sednici Upravnog odbora RF PIO, održanoj 24. juna 2015, usvojen je Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o raspolaganju nepokretnostima Fonda. Članovi UO usvojili su i predloge odluka o zaključivanju Ugovora o poslovnoj saradnji sa Turističko-sportskim centrom „Zlatar”, Nova Varoš, i o pokretanju postupka za davanje u zakup Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Žubor” iz Kuršumlijske banje sa pripadajućim zemljištem.
M-4 prijave za 2014. godinu, primaće se i tokom maja meseca. Ove godine prijave se predaju uz popunjen obrazac zahteva za predaju prijava M-4 koji se može odštampati sa sajta Fonda PIO ili preuzeti na šalterima matične evidencije u najbližoj filijali Fonda. Detaljnije... 
Potvrde i uverenja o podacima unetim u matičnu evidenciju osiguranika i matičnu evidenciju korisnika RF PIO mogu podići i druga lica, ukoliko za podnosioca zahteva dostave popunjenu i potpisanu Izjavu o saglasnosti osiguranika, odnosno Izjavu o saglasnosti korisnika i ličnu kartu.
Ispostava Filijale za grad Beograd u Obrenovcu počela sa radom na adresi Bulevar Vojvode Mišića 192, na II spratu.
Od isplate za novembar 2014. godine počela je primena Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija u Srbiji koji je donela Vlada Republike Srbije a usvojila Narodna skupština. Prema odredbama ovog zakona, penzije više od 25.000 dinara biće umanjene 22, odnosno 25 odsto.
Fond je omogućio novi način gotovinske isplate penzija i novčanih naknada na teritoriji Republike Srbije na šalteru isporučne pošte, u celosti i bez troškova za korisnike.

Isplatа penzija

 Kategorija penzionera  Penzija za  Datum isplate
 Zaposleni  II deo za jul 
 25. avgust - preko tekućih računa 
 25. avgust - na kućne adrese
 25. avgust - na šalterima pošta 
 Samostalne delatnosti  jul  4. avgust
 Poljoprivredni  jul  6. avgust
 Vojni  jul  6. avgust

Elektronski servisi


- Za korišćenje Elektronskih servisa preporučujemo da koristite Google Chrome ili Internet Explorer.

Kontakt Centar RFPIO

Pomozite Srbiji

Glas Osiguranika