Radno vreme šalter sala filijala Fonda PIO - od 8 do 15 časova, izuzev Beogradske i Kragujevačke filijale, koje ponedeljkom rade produženo do 18 časova.
Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima tokom 2015. godine, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija je penzija za januar, odnosno februar niža od iznosa prosečne penzije u Fondu, odnosno od 23.159,00 dinara.                                                                                                                                                                    Zbog uskršnjih praznika rok za prijave na oglas je produžen do 20. aprila 2015. godine. Detaljnije...
Potvrde i uverenja o podacima unetim u matičnu evidenciju osiguranika i matičnu evidenciju korisnika RF PIO mogu podići i druga lica, ukoliko za podnosioca zahteva dostave popunjenu i potpisanu Izjavu o saglasnosti osiguranika, odnosno Izjavu o saglasnosti korisnika i ličnu kartu.
Na 12. sednici Upravnog odbora RF PIO, održanoj 31. marta 2015. godine, usvojeni su: Predlog odluke o utvrđivanju naknade troškova veštačenja po zahtevu inostranog nosioca osiguranja i Izveštaj o redovnom popisu imovine i obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje sa stanjem na dan 31. 12. 2014. godine, kao i Izveštaj o izvršenju Plana nabavki RF PIO za 2014. godinu. Članovi Upravnog odbora usvojili su i odluku o zaključivanju ugovora o zakupu poslovnog prostora u Nišu i o produženju ugovora o korišćenju poslovnog prostora za potrebe Gerontološkog centra u Vršcu.  
Do kraja aprila je zakonski rok za podnošenje prijava M-4 za 2014. godinu. Ove godine prijave se predaju uz popunjen obrazac zahteva za predaju prijava M-4 koji se može odštampati sa sajta Fonda PIO ili preuzeti na šalterima matične evidencije u najbližoj filijali Fonda. Detaljnije... 
Ispostava Filijale za grad Beograd u Obrenovcu počela sa radom na adresi Bulevar Vojvode Mišića 192, na II spratu.
Od isplate za novembar 2014. godine počela je primena Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija u Srbiji koji je donela Vlada Republike Srbije a usvojila Narodna skupština. Prema odredbama ovog zakona, penzije više od 25.000 dinara biće umanjene 22, odnosno 25 odsto.
Fond je omogućio novi način gotovinske isplate penzija i novčanih naknada na teritoriji Republike Srbije na šalteru isporučne pošte, u celosti i bez troškova za korisnike.
Fond je omogućio osiguranicima elektronski uvid u podatke matične evidencije preko sajta. Za ovu uslugu neophodno je obezbediti pin kod, koji se izdaje odmah po zahtevu u bilo kojoj filijali Fonda i trajno se koristi.
Poslodavci mogu preko sajta Fonda da provere ispravnost i izvrše preliminarnu kontrolu podataka upisanih u M-4 i M-4K prijave, koji se odnose na zarade zaposlenih i doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Isplatа penzija

 Kategorija penzionera  Penzija za  Datum isplate
 Zaposleni  II deo zа mart   25. april
 Samostalne delatnosti  mart  3. april
 Poljoprivredni  mart  7. april
 Vojni  mart  7. april