Poštovani korisnici, obaveštavamo vas da će u narednom periodu, zbog tehničkih problema, biti otežana telefonska komunikacija sa Kontakt centrom.   Napominjemo da mejl komunikacija nesmetano funkcioniše. Hvala na razumevanju.  
Radno vreme šalter sala filijala Fonda PIO - od 8 do 15 časova, izuzev Beogradske i Kragujevačke filijale, koje ponedeljkom rade produženo do 18 časova.                                                                                                                             
Na 37. sednici Upravnog odbora RF PIO, održanoj 23. februara, usvojen je Program rada RF PIO za 2017. godinu i odluka o izdvajanju sredstava za rehabilitaciju korisnika penzija i utvrđivanju troškova rehabilitacije za 2017. godinu. Za rehabilitaciju korisnika penzija u 2017. godini izdvojeno je oko 367 miliona dinara. Na sednici su takođe usvojene odluke o pokretanju postupka davanja u zakup neposrednom pogodbom nepokretnosti RF PIO – poslovnih prostora u Vranju, kao i odluka o odobravanju zaključenja Ugovora o davanju na korišćenje nepokretnosti RF PIO u Vranju sa Udruženjem penzionera grada Vranja.
Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, usvojenom decembra 2016. godine, uvećava se iznos penzija i ostalih prava koja isplaćuje Fond PIO, kao i opšteg boda, za 1,5% počev od isplate za decembar. Po tom osnovu, iznos penzija iskazan u rešenju svim penzionera uvećan je za 1,5% za decembarske penzije i na tako uvećan iznos primenjen je Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija. Detaljnije...
Zaključkom Vlade Republike Srbije od 3. februara 2017. godine, do kraja 2017. godine obezbeđeno povezivanje staža osiguranja zaposlenima i bivšim zaposlenima kojima poslodavac nije uplatio doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za sve godine rada. Detaljnije... 
Fond PIO je omogućio građanima da elektronski podnesu zahtev za dobijanje potvrda ili uverenja koja izdaje RF PIO. Web-aplikacija e-Zahtevi služi za elektronsko podnošenje zahteva za izdavanje potvrda i uverenja, putem interneta. Zahtevi se podnose matičnoj filijali Fonda u mestu u kojem korisnik ili osiguranik boravi. Detaljnije uputstvo za upotrebu web aplikacije e-Zahtevi za potvrde/uverenja može se pogledati na sajtu RF PIO a za sva eventualna pitanja zainteresovani mogu da se obrate i Kontakt centru na brojeve telefona 0700/017-017 ili 011/3060-680, svakim radnim danom od 8 do 15 časova.
Potvrde i uverenja o podacima unetim u matičnu evidenciju osiguranika i matičnu evidenciju korisnika RF PIO mogu podići i druga lica, ukoliko za podnosioca zahteva dostave popunjenu i potpisanu Izjavu o saglasnosti osiguranika, odnosno Izjavu o saglasnosti korisnika i ličnu kartu.

Isplatа penzija

 Kategorija penzionera  Penzija za  Datum isplate
 Zaposleni  I deo za februar 
 10. mart - preko tekućih računa 
   13. mart - na kućne adrese
   13. mart - na šalterima pošta 
 Samostalne delatnosti  februar  2. mart
 Poljoprivredni  februar  4. mart
 Vojni  februar  4. mart
 Republike bivše SFRJ  januar  22. februar
Kontakt Centar RFPIO

Glas Osiguranika