Radno vreme šalter sala filijala Fonda PIO - od 8 do 15 časova, izuzev Beogradske i Kragujevačke filijale, koje ponedeljkom rade produženo do 18 časova.
Na 16. sednici Upravnog odbora RF PIO, održanoj 24. juna 2015, usvojen je Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o raspolaganju nepokretnostima Fonda. Članovi UO usvojili su i predloge odluka o zaključivanju Ugovora o poslovnoj saradnji sa Turističko-sportskim centrom „Zlatar”, Nova Varoš, i o pokretanju postupka za davanje u zakup Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Žubor” iz Kuršumlijske banje sa pripadajućim zemljištem.
Sporazum o međusobnoj razmeni elektronskih podataka penzijskih fondova Srbije i Slovenije potpisan je 25. maja u Beogradu. Sporazum su potpisali direktorka Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Dragana Kalinović, i direktor Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije, Marijan Papež. Potpisivanju je prisustvovao i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Aleksandar Vulin. Taj dokumenat će pojednostaviti život građana Srbije koji su pravo na penziju stekli u Sloveniji, kao i građana Slovenije koji su pravo na penziju stekli u našoj zemlji.
M-4 prijave za 2014. godinu, primaće se i tokom maja meseca. Ove godine prijave se predaju uz popunjen obrazac zahteva za predaju prijava M-4 koji se može odštampati sa sajta Fonda PIO ili preuzeti na šalterima matične evidencije u najbližoj filijali Fonda. Detaljnije... 
Potvrde i uverenja o podacima unetim u matičnu evidenciju osiguranika i matičnu evidenciju korisnika RF PIO mogu podići i druga lica, ukoliko za podnosioca zahteva dostave popunjenu i potpisanu Izjavu o saglasnosti osiguranika, odnosno Izjavu o saglasnosti korisnika i ličnu kartu.
Ispostava Filijale za grad Beograd u Obrenovcu počela sa radom na adresi Bulevar Vojvode Mišića 192, na II spratu.
Od isplate za novembar 2014. godine počela je primena Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija u Srbiji koji je donela Vlada Republike Srbije a usvojila Narodna skupština. Prema odredbama ovog zakona, penzije više od 25.000 dinara biće umanjene 22, odnosno 25 odsto.
Fond je omogućio novi način gotovinske isplate penzija i novčanih naknada na teritoriji Republike Srbije na šalteru isporučne pošte, u celosti i bez troškova za korisnike.
Fond je omogućio osiguranicima elektronski uvid u podatke matične evidencije preko sajta. Za ovu uslugu neophodno je obezbediti pin kod, koji se izdaje odmah po zahtevu u bilo kojoj filijali Fonda i trajno se koristi.
Poslodavci mogu preko sajta Fonda da provere ispravnost i izvrše preliminarnu kontrolu podataka upisanih u M-4 i M-4K prijave, koji se odnose na zarade zaposlenih i doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Isplatа penzija

 Kategorija penzionera  Penzija za  Datum isplate
 Zaposleni  I deo za jun   10. jul
 Samostalne delatnosti  jun  3. jul
 Poljoprivredni  jun  7. jul
 Vojni  jun  7. jul
Kontakt Centar RFPIO

Pomozite Srbiji

Glas Osiguranika