Radno vreme šalter sala filijala Fonda PIO - od 8 do 15 časova, izuzev Beogradske i Kragujevačke filijale, koje ponedeljkom rade produženo do 18 časova.                                                                                                                             
Ispostava Raška od 20. marta 2017. godine radi na novoj adresi: Ul. Ibarska br. 3/2.
Zbog rekonstrukcije stare poslovne zgrade, deo Filijale Fonda PIO u Sremskoj Mitrovici privremeno je izmešten na novu lokaciju, u Svetog Dimitrija broj 2.
Na 37. sednici Upravnog odbora RF PIO, održanoj 23. februara, usvojen je Program rada RF PIO za 2017. godinu i odluka o izdvajanju sredstava za rehabilitaciju korisnika penzija i utvrđivanju troškova rehabilitacije za 2017. godinu. Za rehabilitaciju korisnika penzija u 2017. godini izdvojeno je oko 367 miliona dinara. Na sednici su takođe usvojene odluke o pokretanju postupka davanja u zakup neposrednom pogodbom nepokretnosti RF PIO – poslovnih prostora u Vranju, kao i odluka o odobravanju zaključenja Ugovora o davanju na korišćenje nepokretnosti RF PIO u Vranju sa Udruženjem penzionera grada Vranja.
Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, usvojenom decembra 2016. godine, uvećava se iznos penzija i ostalih prava koja isplaćuje Fond PIO, kao i opšteg boda, za 1,5% počev od isplate za decembar. Po tom osnovu, iznos penzija iskazan u rešenju svim penzionera uvećan je za 1,5% za decembarske penzije i na tako uvećan iznos primenjen je Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija. Detaljnije...
Zaključkom Vlade Republike Srbije od 3. februara 2017. godine, do kraja 2017. godine obezbeđeno povezivanje staža osiguranja zaposlenima i bivšim zaposlenima kojima poslodavac nije uplatio doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za sve godine rada. Detaljnije... 
Fond PIO je omogućio građanima da elektronski podnesu zahtev za dobijanje potvrda ili uverenja koja izdaje RF PIO. Web-aplikacija e-Zahtevi služi za elektronsko podnošenje zahteva za izdavanje potvrda i uverenja, putem interneta. Zahtevi se podnose matičnoj filijali Fonda u mestu u kojem korisnik ili osiguranik boravi. Detaljnije uputstvo za upotrebu web aplikacije e-Zahtevi za potvrde/uverenja može se pogledati na sajtu RF PIO a za sva eventualna pitanja zainteresovani mogu da se obrate i Kontakt centru na brojeve telefona 0700/017-017 ili 011/3060-680, svakim radnim danom od 8 do 15 časova.
Potvrde i uverenja o podacima unetim u matičnu evidenciju osiguranika i matičnu evidenciju korisnika RF PIO mogu podići i druga lica, ukoliko za podnosioca zahteva dostave popunjenu i potpisanu Izjavu o saglasnosti osiguranika, odnosno Izjavu o saglasnosti korisnika i ličnu kartu.

Isplatа penzija

 Kategorija penzionera  Penzija za  Datum isplate
 Zaposleni  II deo za februar 
 25. mart - preko tekućih računa 
 27. mart - na kućne adrese
 27. mart - na šalterima pošta 
 Samostalne delatnosti  februar  2. mart
 Poljoprivredni  februar  4. mart
 Vojni  februar  4. mart
 Republike bivše SFRJ  januar  22. februar
Kontakt Centar RFPIO
MEĐUNARODNI SAVETODAVNI DANI
AUSTRIJA
PosterDaniRazgovoraAustrijaKragujevac 2017  PosterDaniRazgovoraAustrijaBeograd 2017
Kragujevac Beograd
 
Nemačka
Hamburg 2017
 

Glas Osiguranika