Radno vreme šalter sala filijala Fonda PIO - od 8 do 15 časova, izuzev Beogradske i Kragujevačke filijale, koje ponedeljkom rade produženo do 18 časova. U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima, Fond PIO neće raditi u ponedeljak, 1. i utorak, 2. maja 2017. godine. 
Na 39. sednici Upravnog odbora Republičkog fonda PIO usvojen je Izveštaj o redovnom popisu imovine i obaveza Republičkog fonda PIO sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, kao i Plan javnih nabavki RF PIO za 2017. godinu. Usvojena je i odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članova Upravnog odbora RF PIO za 2017. godinu. Članovi UO su takođe usvojili odluku o pokretanju postupka davanja u zakup neposrednom pogodbom nepokretnosti RF PIO poslovnog prostora u Vranju, privrednom društvu za usluge i trgovinu „Zodra-S” d.o.o. iz Vranja, kao i odluku o odobravanju produženja Ugovora o davanju nepokretnosti RF PIO na korišćenje opštinskom Udruženju penzionera Kanjiža.
Ispostava Raška od 20. marta 2017. godine radi na novoj adresi: Ul. Ibarska br. 3/2.
Zbog rekonstrukcije stare poslovne zgrade, deo Filijale Fonda PIO u Sremskoj Mitrovici privremeno je izmešten na novu lokaciju, u Svetog Dimitrija broj 2.
Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, usvojenom decembra 2016. godine, uvećava se iznos penzija i ostalih prava koja isplaćuje Fond PIO, kao i opšteg boda, za 1,5% počev od isplate za decembar. Po tom osnovu, iznos penzija iskazan u rešenju svim penzionera uvećan je za 1,5% za decembarske penzije i na tako uvećan iznos primenjen je Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija. Detaljnije...
Zaključkom Vlade Republike Srbije od 3. februara 2017. godine, do kraja 2017. godine obezbeđeno povezivanje staža osiguranja zaposlenima i bivšim zaposlenima kojima poslodavac nije uplatio doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za sve godine rada. Detaljnije... 
Fond PIO je omogućio građanima da elektronski podnesu zahtev za dobijanje potvrda ili uverenja koja izdaje RF PIO. Web-aplikacija e-Zahtevi služi za elektronsko podnošenje zahteva za izdavanje potvrda i uverenja, putem interneta. Zahtevi se podnose matičnoj filijali Fonda u mestu u kojem korisnik ili osiguranik boravi. Detaljnije uputstvo za upotrebu web aplikacije e-Zahtevi za potvrde/uverenja može se pogledati na sajtu RF PIO a za sva eventualna pitanja zainteresovani mogu da se obrate i Kontakt centru na brojeve telefona 0700/017-017 ili 011/3060-680, svakim radnim danom od 8 do 15 časova.
Potvrde i uverenja o podacima unetim u matičnu evidenciju osiguranika i matičnu evidenciju korisnika RF PIO mogu podići i druga lica, ukoliko za podnosioca zahteva dostave popunjenu i potpisanu Izjavu o saglasnosti osiguranika, odnosno Izjavu o saglasnosti korisnika i ličnu kartu.

Isplatа penzija

 Kategorija penzionera  Penzija za  Datum isplate
 Zaposleni  I deo za april 
 10. maj - preko tekućih računa 
 11. maj - na kućne adrese
 11. maj - na šalterima pošta 
 Samostalne delatnosti  april  4. maj
 Poljoprivredni  april  6. maj
 Vojni  april  6. maj
 Republike bivše SFRJ  mart  24. april
Kontakt Centar RFPIO
MEĐUNARODNI SAVETODAVNI DANI
MAĐARSKA
 BANER   HU konacno 2017
HRVATSKA
Baner Razgovorni dani HR  Srbija Zagreb 2017 Baner Razgovorni dani HR  Srbija Osijek 2017
   
BOSNA I HERCEGOVINA
BIH Tuzla 2017
 

Glas Osiguranika

brosurenLAT