Dani razgovora

DRŽAVA MESTO ODRŽAVANJA DATUM ODRŽAVANJA
Austrija Novi Sad 17. april. 2018. godine 
Beograd 18. april 2018. godine
Beč  2. oktobar 2018. godine
Sankt Pelten  3. oktobar 2018. godine
Makedonija Vranje  12. jun 2018. godine
Skoplje  u novembru 
Crna Gora
Bijelo Polje  23. oktobra
Podgorica  24. oktobra 
Nemačka Minhen 20. i 21. mart 2018. godine 
Novi Sad 18. i 19. septembar 2018. godine 
Beograd 20. septembar 2018. godine
Hrvatska Zagreb 8. maj 2018. godine 
Split 10. maj 2018. godine 
Bačka Palanka 2. oktobar 2018. godine 
Beograd 3. oktobar 2018. godine 
Bosna i Hercegovina Beograd 4. decembar 2018. godine
Bijeljina 22. maj 2018. godine 
Mađarska Segedin 8. maj 2018. godine 
Subotica 6. novembar 2018. godine