Radno vreme šalter sala filijala Fonda PIO - od 8 do 15 časova, izuzev Beogradske i Kragujevačke filijale, koje ponedeljkom rade produženo do 18 časova.  Šalter sala Odeljenja za PIO po međunarodnim ugovorima, Direkcija Fonda u Beogradu, Dr Aleksandra Kostića  9,  radi od 8 do 15 časova, a  kancelarija za pravnu pomoć - od 8 do 13 časova. 
Primena Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom počela je 1. jula 2018. godine. Članom 38. st. 2-4. ovog zakona utvrđeno je da ministar nadležan za socijalna pitanja propisuje bliže uslove odsustva sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena roditelja, odnosno usvojitelja, hranitelja ili staratelja deteta mlađeg od pet godina kome je potrebna posebna nega. Detaljnije...
Na sednici Upravnog odbora RF PIO, održanoj 24. maja, usvojen je Izveštaj o radu RF PIO za 2017. godinu, kao i Izveštaj o finansijskom poslovanju Fonda za 2017. godinu. Direktorka Fonda Dragana Kalinović istakla je da je iznos dotacija iz budžeta sve manji i da je u 2017. godini iznosio 31 odsto. Ona je naglasila i da su povećani izvorni prihodi Fonda i da oni trenutno iznose 15 milijardi dinara više u odnosu na prethodnu godinu.
Na osnovu Zaključka  Vlade od 19. aprila 2018. godine i Odluke Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje od 16.03.2018. godine objavljuje se oglas radi otuđenja nepokretnosti banjskog kompleksa „Žubor“ u Kuršumlijskoj banji putem prikupljanja pismenih ponuda. Detaljnije...
Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima tokom 2018. godine, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija je penzija do iznosa od 24.980,00 dinara. Detaljnije...
Penzionerske kartice su odštampane za Novi Beograd, Zemun, Surčin i Čukaricu i penzionera ovih opština mogu ih preuzeti u Službi Filijale u Bulevaru umetnosti 10 /Novi Beograd, Zemun i Surčin/ i u ispostavi Filijale u Strugarskoj 1a /Čukarica/, svakog radnog dana od 8 do 15 časova. Detaljnije ...
Zaključkom Vlade Republike Srbije od 22. februara 2018. godine, do kraja 2018. godine obezbeđeno povezivanje staža osiguranja zaposlenima i bivšim zaposlenima kojima poslodavac nije uplatio doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za sve godine rada. Detaljnije... 
Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu, koji je stupio na snagu 25. decembra 2017. godine, propisano je da je poslodavac dužan da jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje podnese Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, najkasnije pre stupanja zaposlenog ili drugog radno angažovanog lica na rad. Detaljnije...
Fond PIO besplatno overava potvrde o životu korisnicima koji imaju prebivalište u Srbiji, a primaju inostranu penziju. Overa potvrda o životu može se obaviti u svim filijalama Fonda, službama filijala i ispostavama, a korisniku je potrebna samo lična karta radi identifikacije. Detaljnije …
Fond PIO je omogućio građanima da elektronski podnesu zahtev za dobijanje potvrda ili uverenja koja izdaje RF PIO. Web-aplikacija e-Zahtevi služi za elektronsko podnošenje zahteva za izdavanje potvrda i uverenja, putem interneta. Zahtevi se podnose matičnoj filijali Fonda u mestu u kojem korisnik ili osiguranik boravi. Detaljnije uputstvo za upotrebu web aplikacije e-Zahtevi za potvrde/uverenja može se pogledati na sajtu RF PIO a za sva eventualna pitanja zainteresovani mogu da se obrate i Kontakt centru na brojeve telefona 0700/017-017 ili 011/3060-680, svakim radnim danom od 8 do 15 časova.

Isplatа penzija

 Kategorija penzionera  Penzija za  Datum isplate
 Zaposleni  II deo za jun 
 25. jul - preko tekućih računa 
 25. jul - na kućne adrese
 25. jul - na šalterima pošta 
 Samostalne delatnosti  jun  3. jul
 Poljoprivredni  jun  5. jul
 Vojni  jun  5. jul
 Republike bivše SFRJ  maj  22. jun

Saopštenja

20. 7. 2018. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava penzionere iz grada Čačka, kao i penzionere iz opština Ivanjice, Gornjeg Milanovca i Lučana da će od 23. jula moći da preuzimaju svoje penzionerske kartice, svakog radnog dana od 8 do 15 časova.
Penzioneri sa prebivalištem u Čačku preuzimaće kartice u Filijali RF PIO Čačak, Gradsko šetalište 85.
Penzioneri Gornjeg Milanovca preuzimaće penzionerske kartice u Ispostavi Filijale Čačak u Gornjem Milanovcu, Tihomira Matijevića 3, dok će penzioneri sa prebivalištem u Ivanjici svoje penzionerske kartice preuzimati u Ispostavi Filijale Čačak u Ivanjici, Mrkočevac b.b.
Penzioneri sa prebivalištem u Lučanima, svoje penzionerske kartice će preuzimati u Ispostavi Filijale Čačak u Lučanima, Jugoslovenske armije 20.
Svim korisnicima neophodan je identifikacioni dokument /lična karta ili pasoš/ da bi preuzeli karticu. Nakon izrade i raspodele penzionerskih kartica zatečenim korisnicima penzija, pristupiće se izradi penzionerskih kartica za nove korisnike, koji su uključeni u isplatu posle 26. februara 2018. godine. Porodični penzioneri, roditelji, staratelji i hranitelji prilikom dolaska po penzionersku karticu trebalo bi da ponesu poslednji ček od penzije, odnosno izveštaj korisnika iz banke.
 
20. 7. 2018. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava penzionere iz grada Sremske Mitrovice, kao i penzionere iz opština Stare Pazove, Inđije, Rume i Šida da će od 23. jula moći da preuzimaju svoje penzionerske kartice, svakog radnog dana od 8 do 15 časova.
Penzioneri sa prebivalištem u Sremskoj Mitrovici preuzimaće kartice u Filijali RF PIO Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija 2.
Penzioneri Stare Pazove preuzimaće penzionerske kartice u Službi Filijale Sremska Mitrovica u Staroj Pazovi, Ćirila i Metodija 18, dok će penzioneri sa prebivalištem u Inđiji svoje penzionerske kartice preuzimati u prostoriji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Inđiji, Vojvode Stepe 16.
Penzioneri Šida će preuzimati svoje penzionerske kartice u Ispostavi Filijale Sremska Mitrovica u Šidu, Svetog Save 40, dok će penzioneri sa prebivalištem u Rumi svoje penzionerske kartice preuzimati u Ispostavi Filijale Sremska Mitrovica u Rumi, JNA 164.
Penzioneri na teritoriji opštine Pećinci moći će da preuzimaju penzionerske kartice u Udruženju penzionera u Pećincima, Jove Neguševića 6, od 9 do 15 časova, u periodu od: 23. 7. 2018. do 27. 7. 2018.godine, dok će nakon toga, penzionerkse kartice preuzimati u Ispostavi Filijale Sremska Mitrovica u Rumi, JNA 164.
Penzioneri na teritoriji opštine Irig moći će da preuzimaju penzionerske kartice u Udruženju penzionera Irig, Vojvode Putnika 39, od 9 do 15 časova, u periodu od: 30. 7. 2018. do 3. 8. 2018.godine, dok će nakon toga, penzionerkse kartice preuzimati u Ispostavi Filijale Sremska Mitrovica u Rumi, JNA 164.
 
18. 7. 2018. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava penzionere iz Šapca i Loznice, kao i penzionere iz opština Bogatić, Vladimirci, Koceljeva, Mali Zvornik, Krupanj i LJubovije da će od sutra 19. jula moći da preuzimaju svoje penzionerske kartice. 
Penzioneri sa prebivalištem u Šapcu moći će da preuzmu  penzionerske kartice u Filijali RF PIO Šabac, Vojvode Mišića 9, na 4. spratu na šalterima broj 1 i 2, svakog radnog dana od 8 do 15 časova.
Penzioneri Loznice će svoje penzionerske kartice preuzimati u Službi Filijale Šabac u Loznici,Vlade Zečevića 4, na 2. spratu u kancelariji broj 11, takođe svakog radnog dana, ali od 8 do 12 časova.
Penzioneri Bogatića će preuzimati svoje penzionerske kartice u Ispostavi Filijale Šabac u Bogatiću, Mike Mitrovića 4, sredom i četvrtkom, od 8 do 13 časova.
Penzioneri Vladimiraca će preuzimati svoje penzionerske kartice u Ispostavi Filijale Šabac u Vladimircima, Svetog Save b.b., sredom i četvrtkom, od 8 do 13 časova.
Penzioneri Malog Zvornika će preuzimati svoje penzionerske kartice u Ispostavi Filijale Šabac u Malom Zvorniku, Drinska b.b., ponedeljkom i četvrtkom, od 8 do 13 časova.
Penzioneri LJubovije će svoje penzionerske kartice preuzimati u Ispostavi Filijale Šabac u LJuboviji, Vojvode Mišića 55, ponedeljkom i petkom, od 8 do 13 časova.
Penzioneri Koceljeve će preuzimati svoje penzionerske kartice u Ispostavi Filijale Šabac u Koceljevi, Omladinska 12., sredom i petkom, od 8 do 13 časova.
Penzioneri Krupnja će preuzimati svoje penzionerske kartice u Ispostavi Filijale Šabac u Krupnju, Maršala Tita 59, svakog radnog dana, od 8 do 15 časova.
 
17. 7. 2018. Naknada pogrebnih troškova koja se isplaćuje familijama preminulih penzionera (ili onome ko je platio sahranu) u julu, avgustu i septembru 2018. godine iznosiće 37.496 dinara za korisnike penzija svih kategorija.
 
11. 7. 2018. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava penzionere iz grada Pančeva i pančevačkih opština da će od 12. jula moći da preuzimaju svoje penzionerske kartice. Penzioneri sa prebivalištem u Pančevu moći će da preuzmu penzionerske kartice u Filijali RF PIO Pančevo, Trg mučenika 6a ,svakog radnog dana od 8 do 15 časova.
Penzioneri Alibunara će svoje penzionerske kartice preuzimati u Ispostavi Filijale Pančevo u Alibunaru, Trg slobode 4, utorkom i četvrtkom, od 8 do 14 časova.
Penzioneri Kovačice moći će preuzeti svoje penzionerske kartice u Ispostavi Filijale Pančevo u Kovačici, Čaplovičova 13, ponedeljkom i sredom, od 8 do 14 časova, dok će penzioneri Kovina svoje penzionerske kartice preuzimati u Ispostavi Filijale Pančevo u Kovinu, Cara Lazara 85, utorkom i petkom, od 8 do 14 časova.
Svim korisnicima neophodan je identifikacioni dokument /lična karta ili pasoš/ da bi preuzeli karticu. Nakon izrade i raspodele penzionerskih kartica zatečenim korisnicima penzija, pristupiće se izradi penzionerskih kartica za nove korisnike, koji su uključeni u isplatu posle 26. februara 2018. godine. Porodični penzioneri, roditelji, staratelji i hranitelji prilikom dolaska po penzionersku karticu trebalo bi da ponesu poslednji ček od penzije, odnosno izveštaj korisnika iz banke.
 
11. 7. 2018. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava penzionere iz grada Valjeva i valjevskih opština da će od 12. jula moći da preuzimaju svoje penzionerske kartice. Penzioneri sa prebivalištem u Valjevu mogu preuzeti penzionerske kartice u Filijali RF PIO Valjevo, Prote Mateje 4 ,svakog radnog dana od 8 do 15 časova.
Penzioneri Uba, Lajkovca i LJiga moći će da preuzmu svoje kartice svakog radnog dana, od 8 do 15 časova. Korisnici iz Uba mogu preuzeti penzionerske kartice u Ispostavi Filijale Valjevo u Ubu, Kralja Petra I 31. Svoje kartice penzioneri Lajkovca će preuzimati u Ispostavi Filijale Valjevo u Lajkovcu,Kneza Miloša 3. Penzioneri LJiga mogu da preuzmu penzionerske kartice u Ispostavi Filijale Valjevo u LJigu, Svetog Despota Stefana 1.
Penzioneri Mionice će svoje kartice preuzimati sredom od 8 do 15 časova u Ispostavi Filijale Valjevo u Mionici, Mite Rakića 1, dok će penzioneri Osečine svoje kartice moći da preuzmu četvrtkom od 8 do 15 časova u Ispostavi Filijale Valjevo u Osečini, Braće Nedića 20.
Svim korisnicima neophodan je identifikacioni dokument /lična karta ili pasoš/ da bi preuzeli karticu. Nakon izrade i raspodele penzionerskih kartica zatečenim korisnicima penzija, pristupiće se izradi penzionerskih kartica za nove korisnike, koji su uključeni u isplatu posle 26. februara 2018. godine. Porodični penzioneri, roditelji, staratelji i hranitelji prilikom dolaska po penzionersku karticu trebalo bi da ponesu poslednji ček od penzije, odnosno izveštaj korisnika iz banke.
 
3. 7. 2018. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava penzionere Šumadijskog okruga da će od danas, 3. jula, moći da preuzimaju svoje penzionerske kartice. Penzioneri Kragujevca, Aranđelovca, Batočine, Knića, Lapova, Rače i Topole moći će da preuzmu svoje kartice svakog radnog dana, od 8 do 15 časova. 
Penzioneri sa prebivalištem u Kragujevcu moći će da preuzmu penzionerske kartice u Filijali RF PIO Kragujevac, Lepenički bulevar 9a, u velikoj sali na 4. spratu. Svoje kartice penzioneri Aranđelovca će preuzimati u Ispostavi Filijale Kragujevac u Aranđelovcu, na adresi Knjaza Miloša 163. Korisnici penzija iz Batočine moći će da preuzimaju penzionerske kartice u Ispostavi Filijale Kragujevac u Batočini, Karađorđev trg 5, a korisnici iz Knića u Ispostavi Filijale Kragujevac u Kniću. Penzioneri Lapova dobijaće svoje kartice u Ispostavi Filijale Kragujevac u Lapovu, Ive Andrića 9, dok penzioneri Rače mogu preuzeti svoje kartice u Ispostavi Filijale Kragujevac u Rači, na adresi Slobodana Mauzera b.b. Korisnici penzija sa prebivalištem u Topoli dobijaće svoje penzionerske kartice u Ispostavi Filijale Kragujevac u Topoli, Princa Tomislava Karađorđevića b.b.
Svim korisnicima neophodan je identifikacioni dokument /lična karta ili pasoš/ da bi preuzeli karticu. Nakon izrade i raspodele penzionerskih kartica zatečenim korisnicima penzija, pristupiće se izradi penzionerskih kartica za nove korisnike, koji su uključeni u isplatu posle 26. februara 2018. godine. Porodični penzioneri, roditelji, staratelji i hranitelji prilikom dolaska po penzionersku karticu trebalo bi da ponesu poslednji ček od penzije, odnosno izveštaj korisnika iz banke.
 
25. 6. 2018. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava penzionere iz opština Prokuplje, Žitorađa, Blace i Kuršumlija da će od danas, 25. juna, moći da preuzimaju svoje penzionerske kartice.
Penzioneri sa prebivalištem u Prokuplju preuzimaće penzionerske kartice svakog radnog dana, od 8 do 15 časova, u Filijali RF PIO Prokuplje, na adresi XXI srpske divizije 49, u kancelariji broj 7. Korisnici iz Žitorađe svoje penzionerske kartice mogu preuzimati u istom režimu rada u Ispostavi Filijale Prokuplje u Žitorađi, Topličkih heroja 10. Penzioneri iz Blaca mogu dobiti svoje penzionerske kartice takođe svakog radnog dana, od 8 do 15 časova, u Ispostavi Filijale Prokuplje u Blacu, Svetog Save b.b. Korisnicima na teritoriji opštine Kuršumlija kartice su dostupne za preuzimanje ponedeljkom i četvrtkom, od 8 do 15 časova, u Ispostavi Filijale Prokuplje u Kuršumliji, Koste Vojinovića 6a.
Svim korisnicima neophodan je identifikacioni dokument /lična karta ili pasoš/ da bi preuzeli karticu. Nakon izrade i raspodele penzionerskih kartica zatečenim korisnicima penzija, pristupiće se izradi penzionerskih kartica za nove korisnike, koji su uključeni u isplatu posle 26. februara 2018. godine. Porodični penzioneri, roditelji, staratelji i hranitelji prilikom dolaska po penzionersku karticu trebalo bi da ponesu poslednji ček od penzije, odnosno izveštaj korisnika iz banke.
 
25. 6. 2018. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava penzionere iz Smedereva i opština Smederevska Palanka i Velika Plana da će od danas, 25. juna, moći da preuzimaju svoje penzionerske kartice svakog radnog dana, od 8 do 15 časova. 
Penzioneri sa prebivalištem u Smederevu preuzimaće kartice u Domu penzionera u Smederevu, Ivana Gundulića 3. Korisnicima na teritoriji opštine Smederevska Palanka kartice su dostupne za preuzimanje u Ispostavi Filijale Smederevo u Smederevskoj Palanci, Trg heroja 6, dok će svoje kartice korisnici sa prebivalištem u Velikoj Plani preuzimati u Ispostavi Filijale Smederevo u Velikoj Plani, Nikole Pašića 1.
Svim korisnicima neophodan je identifikacioni dokument /lična karta ili pasoš/ da bi preuzeli karticu. Nakon izrade i raspodele penzionerskih kartica zatečenim korisnicima penzija, pristupiće se izradi penzionerskih kartica za nove korisnike, koji su uključeni u isplatu posle 26. februara 2018. godine. Porodični penzioneri, roditelji, staratelji i hranitelji prilikom dolaska po penzionersku karticu trebalo bi da ponesu poslednji ček od penzije, odnosno izveštaj korisnika iz banke.
 
11. 6. 2018. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava penzionere opština Bačka Palanka i Bač da će od ponedeljka, 11. juna, moći da preuzimaju svoje penzionerske kartice. Penzioneri sa prebivalištem u Bačkoj Palanki preuzimaće svoje kartice u Filijali RF PIO Bačka Palanka, Žarka Zrenjanina 72, svakog radnog dana, od 8 do 15 časova, u kancelariji 111.
Takođe od 8 do 15 časova, penzioneri Bača moći će da preuzimaju svoje kartice u Ispostavi Filijale Bačka Palanka u Baču, Zorana Đinđića 2, ponedeljkom i utorkom.
Svim korisnicima neophodan je identifikacioni dokument /lična karta ili pasoš/ da bi preuzeli karticu. Nakon izrade i raspodele penzionerskih kartica zatečenim korisnicima penzija, pristupiće se izradi penzionerskih kartica za nove korisnike, koji su uključeni u isplatu posle 26. februara 2018. godine. Porodični penzioneri, roditelji, staratelji i hranitelji prilikom dolaska po penzionersku karticu trebalo bi da ponesu poslednji ček od penzije, odnosno izveštaj korisnika iz banke.
 
7. 6. 2018. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava penzionere sa teritorije opštine Vrbas, da će od sutra, 8. juna, moći da preuzimaju svoje penzionerske kartice. Penzioneri sa prebivalištem u Vrbasu preuzimaće svoje kartice u Filijali RF PIO Vrbas, Maršala Tita 78a, svakog radnog dana, od 8 do 15 časova, u kancelariji 11. 
Od 8 do 15 časova, svakog radnog dana, korisnici penzija sa prebivalištem u Bečeju, preuzimaće svoje kartice u Službi Filijale Bečej, Miloša Crnjanskog 39, dok će penzioneri u Srbobranu moći da preuzmu kartice utorkom i četvrtkom, u Ispostavi Filijale Vrbas, Karađorđeva 1, takođe od 8 do 15 časova.
Svim korisnicima neophodan je identifikacioni dokument /lična karta ili pasoš/ da bi preuzeli karticu. Nakon izrade i raspodele penzionerskih kartica zatečenim korisnicima penzija, pristupiće se izradi penzionerskih kartica za nove korisnike, koji su uključeni u isplatu posle 26. februara 2018. godine. Porodični penzioneri, roditelji, staratelji i hranitelji prilikom dolaska po penzionersku karticu trebalo bi da ponesu poslednji ček od penzije, odnosno izveštaj korisnika iz banke.
 
6. 6. 2018. - Požarevac: Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava penzionere iz grada Požarevca i požarevačkih opština da ćeod sutra, 7. juna, moći da preuzimaju svoje penzionerske kartice. Penzioneri Požarevca, Golupca, Kučeva, Petrovca, Velikog Gradišta i Žagubice moći će da preuzmu svoje kartice svakog radnog dana, od 8 do 15 časova.
Penzioneri sa prebivalištem u Požarevcu preuzimaće penzionerske kartice u Filijali RF PIO Požarevac, Trg Radomira Vujovića 1, u kancelariji broj 1. Svoje kartice penzioneri Golupca će preuzimati u Ispostavi Filijale Požarevac uGolupcu, Zaječarska b.b. Korisnici penzija iz Kučeva moći će da preuzimaju penzionerske kartice u Ispostavi Filijale Požarevac u Kučevu, Žike Popovića 46. Korisnici iz Petrovca svoje penzionerske kartice dobiće u Ispostavi Filijale Požarevac u Petrovcu, Osmog oktobra 6, a Velikog Gradišta u Ispostavi Filijale Požarevac u Velikom Gradištu, Kneza Lazara 9. Penzioneri Žagubicepreuzimaće penzionerske kartice u Ispostavi Filijale Požarevac u Žagubici, 23. divizija 2.
Takođe od 8 do 15 časova,penzioneri Žabara mogu četvrtkom da preuzmu svoje penzionerske kartice u Ispostavi Filijale Požarevac, u Žabarima,Kneza Miloša 117, a korisnici penzija iz Malog Crnića utorkom,u Ispostavi Filijale Požarevac, u Malom Crniću.
Svim korisnicima neophodan je identifikacioni dokument /lična karta ili pasoš/ da bi preuzeli karticu. Nakon izrade i raspodelepenzionerskih kartica zatečenim korisnicima penzija, pristupiće se izradipenzionerskih kartica zanovekorisnike,koji su uključeni u isplatu posle 26. februara2018. godine. Porodični penzioneri, roditelji, staratelji i hranitelji prilikom dolaska po penzionersku karticu trebalo bi da ponesu poslednji ček od penzije, odnosno izveštaj korisnika iz banke.
 
6. 6. 2018. - Ćuprija: Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava penzionere sa teritorije opštine Ćuprija da mogu da preuzimaju svoje penzionerske kartice, svakog radnog dana, od 7:30 do 15:30 časova.
Penzioneri Ćuprije mogu preuzeti penzionerske kartice u Filijale RF PIO Ćuprija, Trg slobode 1, u kancelariji broj 5. Korisnici penzije sa prebivalištem u Jagodini preuzimaju svoje kartice u Službi Filijale Ćuprija u Jagodini, Kneginje Milice 90, u kancelariji broj 1. Penzioneri Despotovca mogu da preuzmupenzionerske kartice u Ispostavi Filijale Ćuprija u Despotovcu, Stevana Sinđelića b.b; u kancelariji broj 4. Korisnici iz Paraćina mogu preuzeti penzionerske kartice u Ispostavi Filijale Ćuprija uParaćinu, Nikole Pašića b.b; u kancelariji broj 3.Penzioneri Rekovca preuzimaju penzionerske kartice u Ispostavi Filijale Ćuprija u Rekovcu, Kralja Petra I 55, u kancelariji broj 1, a iz Svilajnca u Ispostavi Filijale Ćuprija u Svilajncu, Trg slobode 1, u kancelariji broj 1.
Svim korisnicima neophodan je identifikacioni dokument /lična karta ili pasoš/ da bi preuzeli karticu. Nakon izrade i raspodelepenzionerskih kartica zatečenim korisnicima penzija, pristupiće se izradipenzionerskih kartica zanovekorisnike,koji su uključeni u isplatu posle 26. februara2018. godine. Porodični penzioneri, roditelji, staratelji i hranitelji prilikom dolaska po penzionersku karticu trebalo bi da ponesu poslednji ček od penzije, odnosno izveštaj korisnika iz banke.
 
6. 6. 2018. - Leskovac: Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava penzionere iz grada Leskovca i leskovačkih opština da ćeod danas, 6. juna, moći da preuzimaju svoje penzionerske kartice. Penzioneri sa prebivalištem u Leskovcu mogu preuzetipenzionerske kartice u Filijali RF PIO Leskovac, Pana Đukića b.b; u sobi broj 3, svakog radnog dana od 8 do 15 časova, prema sledećem rasporedu: ponedeljkom će penzionerske kartice preuzimati korisnici čija prezimena počinju na slova od A do D; utorkom od Đ do K; sredom od L do N; četvrtkom od Nj do S, dok će petkom kartice moći da preuzmu penzioneri čija prezimena počinju od slova T do Š, kao i oni čija prezimena počinju na W, X, Y, Z i Q.
Penzioneri CrneTrave, Lebana, Vlasotinca moći će da preuzmu svoje kartice svakog radnog dana, od 8 do 15 časova. Korisnici iz CrneTravemogu preuzeti penzionerske kartice u Ispostavi Filijale Leskovac uCrnoj Travi, Crna Trava b.b. Svoje kartice penzioneri Vlasotinca će preuzimati u Ispostavi Filijale Leskovac u Vlasotincu, Nemanjina 58. Penzioneri Lebana mogu da preuzmu penzionerske kartice u Ispostavi Filijale Leskovac u Lebanu, Cara Dušana 55.
Takođe od 8 do 15 časova,penzioneri Bojnika i Medveđe mogu preuzeti svoje penzionerske kartice, od utorka do petka. Penzioneri Bojnika dobijaju kartice u Ispostavi Filijale Leskovac u Bojniku, Trg slobode 1, a korisnici iz Medveđe u Ispostavi Filijale Leskovac u Medveđi, Jablanička 63.
Svim korisnicima neophodan je identifikacioni dokument /lična karta ili pasoš/ da bi preuzeli karticu. Nakon izrade i raspodelepenzionerskih kartica zatečenim korisnicima penzija, pristupiće se izradipenzionerskih kartica zanovekorisnike,koji su uključeni u isplatu posle 26. februara2018. godine. Porodični penzioneri, roditelji, staratelji i hranitelji prilikom dolaska po penzionersku karticu trebalo bi da ponesu poslednji ček od penzije, odnosno izveštaj korisnika iz banke.
 
23. 4. 2018. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava penzionere iz beogradskih opština Barajevo, Voždovac, Sopot, Vračar, Palilula, Savski venac, Zvezdara, Stari grad, Rakovica, da su im kartice odštampane i da će od sutra, 24. aprila moći da ih preuzimaju u Filijali za grad Beograd, Nemanjina 30, svakog radnog dana od 8 do 15 časova, na sledeći način: ponedeljkom će penzionerske kartice preuzimati korisnici čija prezimena počinju na slova od A do D; utorkom od Đ do K; sredom od L do N; četvrtkom od NJ do S, dok će petkom kartice moći da preuzmu penzioneri čija prezimena počinju od slova T do Š, kao i oni čija prezimena počinju na W, X, Y, Z i Q.
U slučaju da je neko od korisnika iz objektivnih razloga sprečen da podigne svoju karticu u skladu sa utvrđenim rasporedom, to će moći da učini naknadno, u danima određenim prema početnom slovu prezimena.
Porodični penzioneri, roditelji, staratelji i hranitelji prilikom dolaska po Penzionersku karticu trebalo bi da ponesu poslednji ček od penzije, odnosno izveštaj korisnika iz banke.
Svim korisnicima neophodan je identifikacioni dokument /lična karta ili pasoš/ da bi preuzeli karticu.
Nakon izrade i raspodele Penzionerskih kartica zatečenim korisnicima penzija, pristupiće se izradi Penzionerskih kartica za nove korisnike, koji su uključeni u isplatu posle 26. februara 2018. godine.
Ukoliko se kartice budu preuzimale u skladu sa utvrđenim rasporedom, svi korisnici će moći u najkraćem roku da ih podignu.
Podsećamo da penzioneri ostalih beogradskih opština već podižu svoje kartice na sledećim adresama: Novi Beograd, Zemun i Surčin – u Bulevaru umetnosti 10 na Novom Beogradu, Čukarica – u Ispostavi Strugarska 1a, Lazarevac – u Ispostavi Karađorđeva 17, Mladenovac – u Ispostavi Nikole Pašića 27, Obrenovac – u Ispostavi Šesta 10c, Grocka – u Ispostavi Narodnih heroja 3a.
 
10. 4. 2018. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća osiguranike koji imaju staž osiguranja navršen u Srbiji i Austriji i korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarenih primenom bilateralnog sporazuma o socijalnom osiguranju, da se međunarodni dani razgovora sa Austrijom održavaju 17. aprila 2018. godine u Novom Sadu, od 9 do 17.00 časova (prostorije RF PIO Filijale Novi Sad, Žitni trg 3), i 18. aprila 2018. godine u Beogradu, od 9 do 17.00 časova (prostorije Službe I Filijale za grad Beograd na Novom Beogradu, Bulevar umetnosti 10).
Na ovim razgovorima će savetodavci iz austrijskog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i RF PIO Srbije pružiti besplatnu pravnu pomoć licima koja ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom sporazuma iz oblasti socijalnog osiguranja zaključenog između naše zemlje i Austrije.
Svi zainteresovani obavezno treba da prijave učešće i da zakažu termin dolaska na broj telefona 011/2030-745.
Prilikom dolaska treba poneti svu dokumentaciju u vezi sa osiguranjem i lična dokumenta
.
10. 4. 2018. Naknada pogrebnih troškova koja se isplaćuje familijama preminulih penzionera (ili onome ko je platio sahranu) u aprilu, maju i junu 2018. godine iznosiće 37.469 dinara za korisnike penzija svih kategorija.
 
5. 4. 2018. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava penzionere Mladenovca, Lazarevca, Obrenovca i Grocke, da će se raspodela Penzionerskih kartica organizovati u Ispostavama Fonda PIO, od 8 do 15 časova, počev od utorka 10. aprila i to na sledećim adresama:
Mladenovac - ul. Nikole Pašića br. 27;
Lazarevac - ul. Karađorđeva br. 17;
Obrenovac – ul. Šesta br. 10c;
Grocka - ul. Narodnih heroja br. 3a.
Porodični penzioneri, roditelji, staratelji i hranitelji prilikom dolaska po Penzionersku karticu trebalo bi da ponesu poslednji ček od penzije, odnosno izveštaj korisnika iz banke.
Svim korisnicima neophodan je identifikacioni dokument /lična karta ili pasoš/ da bi preuzeli karticu.
Nakon izrade i raspodele Penzionerskih kartica zatečenim korisnicima penzija, pristupiće se izradi Penzionerskih kartica za nove korisnike, koji su uključeni u isplatu posle 26. februara 2018. godine.
 
29. 3. 2018. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je 28. marta raspisao oglas kojim poziva penzionere da se jave za odlazak na besplatanu desetodnevnu rehabilitaciju u jednoj od 25 banja.
Pravo da se jave na konkurs imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika, čija penzija iznosi do 24.980,00 dinara. Pravo da se jave na oglas imaju i penzioneri koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i na osnovu međunarodnih ugovora (preračunato po srednjem kursu NBS za 31. 1. 2018. godine, 1 evro = 118,7428 dinara) pod uslovom da zbir tih penzija ne prelazi 24.980,00 dinara. Uz ovo, uslov je da nemaju druga lična primanja i da nisu koristili besplatan boravak o trošku Fonda u poslednjih pet godina. Uz prijavu prilaže se i poslednji penzijski ček ili Penzionerska kartica (ukoliko je korisnik već primio), dokaz o visini penzije ostvarene po međunarodnim ugovorima (izvod banke ili potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja), raspoloživa medicinska dokumentacija i izjava gde žele da koriste rehabilitaciju.
U besplatanu rehabilitaciju uključeni su troškovi prevoza u visini cene autobuske, odnosno vozne karte drugog razreda. Fond će snositi troškove za pratioca deteta koje koristi porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad, dok će i slepi penzioneri koji dobiju rehabilitaciju o trošku Fonda imati i pratioca kome će boravak takođe biti besplatan.
Prijave se podnose organizacijama korisnika penzija, prema mestu prebivališta, a korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije AP Kosovo i Metohija, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta.
Rang lista pravi se posebno za penzionere iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika, u okviru toga će postojati liste za starosne, invalidske i porodične penzionere.
Na redosled na rang listi uticaće visina penzije, dužina staža osiguranja, dužina korišćenja penzije, dok će korisnici prava na tuđu negu i pomoć dobijati dodatnih 10 bodova, a korisnici porodične penzije (koji su to pravo ostvarili kao dete koje nije sposobno za samostalni život i rad) dobijati dodatnih 5 bodova. Pod jednakim uslovima, prednost će imati stariji korisnik penzije. Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.
Prijave na oglas se podnose zaključno sa 13. aprilom 2018. godine.
 
16. 3. 2018. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava penzionere Novog Beograda, Zemuna i Surčina, kojima su kartice odštampane, da će se njihova raspodele u Službi 1 Filijale za grad Beograd, Bulevar umetnosti 10, od 8 do 15 časova,organizovati na sledeći način: ponedeljkom će penzionerske kartice preuzimati korisnici čija prezimena počinju na slovaod A do D; utorkom od Đ do K; sredom od L do N; četvrtkom od Nj do S, dok će petkom kartice moći da preuzmu penzioneri čija prezimena počinju od slova T do Š, kao i oni čija prezimena počinju na W, X, Y, Zi Q.
U slučaju da je neko od korisnika iz objektivnih razloga sprečen da podigne svoju karticu u skladu sa utvrđenim rasporedom, to će moći da učini naknadno,u danima određenim prema početnom slovu prezimena.
Porodični penzioneri, roditelji, staratelji i hranitelji prilikom dolaska po Penzionersku karticu trebalo bi da ponesu poslednji ček od penzije, odnosno izveštaj korisnika iz banke.
Svim korisnicima neophodan je identifikacioni dokument /lična karta ili pasoš/ da bi preuzeli karticu.
Nakon izrade i raspodele Penzionerskih kartica zatečenim korisnicima penzija, pristupiće se izradi Penzionerskih kartica za nove korisnike, koji su uključeni u isplatu posle 26. februara 2018. godine.
Ukoliko se kartice budu preuzimale u skladu sa utvrđenim rasporedom, svi korisnici će moći u najkraćem roku da ih podignu.
 
7. 2. 2018. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća građane koji sami plaćaju doprinos za penzije da od uplate za januar 2018. važe nove osnovice osiguranja koje su u odnosu na prethodni period niže za 0,1 odsto (zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnoj godini).
Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju. Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade za prethodnih 12 meseci počev od meseca novembra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi, što je 23,053 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 329,330 dinara.
Doprinos za penzijsko iinvalidsko osiguranje je 26 odsto, što znači da će se mesečni izdatak kretati u rasponu od 5,993.78 do 85,625.80 dinara. Prvi put od ove godine uplate doprinosa će se primenjivati od 1. januara 2018. i važiće cele godine.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава пензионере из Шапца и Лознице, као и пензионере из општина Богатић, Владимирци, Коцељева, Мали Зворник, Крупањ и Љубовије да ће од сутра 19. јула моћи да преузимају своје пензионерске картице.

Пензионери са пребивалиштем у Шапцу моћи ће да преузму пензионерске картице у Филијали РФ ПИО Шабац, Војводе Мишића 9, на 4. спрату на шалтерима број 1 и 2, сваког радног дана од 8 до 15 часова.

Пензионери Лознице ће своје пензионерске картице преузимати у Служби Филијале Шабац у Лозници,Владе Зечевића 4, на 2. спрату у канцеларији број 11, такође сваког радног дана, али од 8 до 12 часова.

Пензионери Богатића ће преузимати своје пензионерске картице у Испостави Филијале Шабац у Богатићу, Мике Митровића 4, средом и четвртком, од 8 до 13 часова.

Пензионери Владимираца ће преузимати своје пензионерске картице у Испостави Филијале Шабац у Владимирцима, Светог Саве б.б., средом и четвртком, од 8 до 13 часова.

Пензионери Малог Зворника ће преузимати своје пензионерске картице у Испостави Филијале Шабац у Малом Зворнику, Дринска б.б., понедељком и четвртком, од 8 до 13 часова.

Пензионери Љубовије ће своје пензионерске картице преузимати у Испостави Филијале Шабац у Љубовији, Војводе Мишића 55, понедељком и петком, од 8 до 13 часова.

Пензионери Коцељеве ће преузимати своје пензионерске картице у Испостави Филијале Шабац у Коцељеви, Омладинска 12., средом и петком, од 8 до 13 часова.

Пензионери Крупња ће преузимати своје пензионерске картице у Испостави Филијале Шабац у Крупњу, Маршала Тита 59, сваког радног дана, од 8 до 15 часова.

PENZIONERSKE KARTICE
HIMNA REPUBLIKE SRBIJE
Kontakt Centar RFPIO
Baner lat
 
 

Glas Osiguranika

brosurenLAT