Starosna penzija

Citaj mi

Pravo na starosnu penziju mogu ostvariti osiguranici u 2020:

Muškarac:

 • sa 65 godinа života i najmanje 15 godina staža osiguranja
 • sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 58 godina i četri meseca života (Prevremena starosna penzija)

Žena:

 • sa 63 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja
 • sa 39 godina staža osiguranja i najmanje 57 godina i osam meseci života (Prevremena starosna penzija)

pripadnici oba pola sa 45 godina staža osiguranja, bez obzira na starost.

USLOVI ZA STAROSNU PENZIJU I PREVREMENU STAROSNU PENZIJU ZA PERIOD 2015-2032. GODINE

SNIŽENJE STAROSNE GRANICE PO OSNOVU STAŽA OSIGURANJA SA UVEĆANIM TRAJANJEM

USLOVI ZA STAROSNU PENZIJU POSEBNIH KATEGORIJA OSIGURANIKA (2015-2022)

VAŽNO JE ZNATI

 • Priznaje se samo staž za koji su plaćeni doprinosi, zato na vreme proverite svoj M-4 obrazac (veb servisi). Listing sa podacima o stažu i zaradama možete dobiti i u filijali uz ličnu kartu, besplatno. 
 • Ukoliko ispunjavate minimum uslova za penziju, a nisu utvrđeni svi podaci od značaja za određivanje visine prava, dobićete privremeno rešenje o visini penzije, a po utvrđivanju nedostajućih podataka rešenje o konačnom iznosu penzije.
 • Ako ste radili u inostranstvu, uključujući i bivše jugoslovenske republike, o pravu na taj deo penzije odlučiće se po propisima te zemlje.
 • Zakonski rok za donošenje rešenja je dva meseca.
 • Penziju možete primati na tekući račun, na kućnu adresu (za isplatu na ruke primanja se umanjuju za iznos poštanskih troškova), na šalteru isporučne pošte (bez troškova u vezi sa isplatom), na račun ustanove u kojoj je korisnik  smešten, na devizni račun (korisnici koji imaju prebivalište van teritorije Republike Srbije) i preko ovlašćenih lica (ovlašćenje važi godinu dana i može se obnoviti).
 • Penzioner je dužan da prijavi Fondu promenu adrese i svaku drugu promenu koja je od uticaja na pravo.
 • Korisnik starosne, odnosno prevremene starosne penzije može  ponovo ući u osiguranje (da se zaposli ili da obavlja samostalnu delatnost)  i da prima penziju, s tim što osiguranik zaposleni mora da ima prekid između prethodnog i novog osiguranja, a osiguranik samostalne delatnosti ne mora.
 • Penzioner koji se ponovo zaposli ili obavlja samostalnu delatnost najmanje 12 meseci, ima pravo na novi obračun penzije, s tim što korisnicima prevremene starosne penzije ostaje umanjenje utvrđeno rešenjem.
 • Osiguraniku  koji sam plaća doprinose, ako nije izmirio sve dospele iznose penzija će se umanjivati za trećinu dok se ne namire neuplaćeni iznosi. Po namirenju dugovanja penzija će se isplaćivati u punom iznosu.
 • Poljoprivrednici mogu da zatraže mirovanje osiguranja zbog objektivnih razloga (bolesti, elementarne nepogode, porođaj), najduže 5 godina u toku osiguranja, s tim što to ne može biti uzastopnih 5 godina.
 • Pri obračunu penzije uzimaju se sve zarade od 1. januara 1970. godine.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava:

 1. Dokaz kojim se potvrđije identitet (lična karta na uvid ili uverenje o prebivalištu)
 2. Dokaze o penzijskom stažu u Republici Srbiji – radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu, druge javne isprave o stažu (rešenja, uverenja, potvrde i slično) u originalu ili overenoj fotokopiji
 3. Dokaz o prestanku zaposlenja – rešenje (fotokopija)
 4. Dokaz o regulisanom vojnom roku (overena fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka)
 5. Dokaz o korišćenju prava – evidenciji kod Nacionalne službe za zapošljavanje (ukoliko primate novčanu naknadu)
 6. Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti, koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje, savez (za period do 31. 12. 2005. godine), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (za period od 1. 1. 2006. godine)
 7. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja samostalne delatnosti ( ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. 12. 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. 8. 2004. godine )
 8. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja poljoprivredne delatnosti
 9. Dokazi o stažu u inostranstvu