Linkovi

Citaj mi

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 
Nemanjina 22-26, Beograd 
tel. 011/362-1345
www.minrzs.gov.rs

Zavod za socijalno osiguranje
Bulevar umetnosti 10, Beograd
tel. 011/311-5470
www.zso.gov.rs

Republički fond za zdravstveno osiguranje
Jovana Marinovića 2, Beograd
tel. 011/2053-999 
www.rfzo.rs

Nacionalna služba za zapošljavanje
Kralja Milutina 8, Beograd 
tel. 011/330-7900 
www.nsz.gov.rs

Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja
Omladinskih brigada 1, Novi Beograd
tel. 011/311-0365
 
Portal eUprava Republike Srbije
Informacije i elektronske usluge u Republici Srbiji
 

Poreska uprava
Save Maškovića 3-5, Beograd
tel. 011/3950-585
www.poreskauprava.gov.rs

Računovodstvena komora Srbije
Sterijina 7, Beograd
tel. 011/3290-021
 
Narodna banka Srbije
Kralja Petra 12, Beograd
tel. 011/3027-100
 
Ministarstvo finansija i privrede
Kneza Miloša 20, Beograd
tel. 011/3613-245
 
Uprava za trezor
Pop Lukina 7-9, Beograd
tel. 011/3202-451
 
 
Fond solidarnosti
Omladinskih brigada 1, Beograd
tel. 011/2121-970
 
Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika  
Krunska 13, Beograd
tel. 011/3000-313
 

Agencija za privredne registre
Brankova 25, Beograd
tel. 011/2023-350 
www.apr.gov.rs

Agencija za privatizaciju
Terazije 23/VI, Beograd
tel. 011/3020-800
www.priv.rs

Republički zavod za statistiku
Milana Rakića 5, Beograd
tel. 011/2412-922 
www.stat.gov.rs

Poštanska štedionica - Banka a.d.
Kraljice Marije 3, Beograd
tel. 011/3024-555
www.posted.co.rs

Savez penzionera Srbije
Svetozara Markovića 32, Beograd 
tel. 011/3231-487 
 

Savez penzionera Vojvodine
Žitni trg 3, Novi Sad 
tel. 021/572-231

Sindikat penzionera Srbije "Nezavisnost"
Vladetina 5, Beograd 
tel. 011/3242-374

Udruženje penzionera samostalnih delatnosti
Bačvanska 21, Beograd
tel. 011/2851-704

Savez slepih Srbije
Knez Mihailova 42-II, Beograd 
tel. 011/3286-550 
www.savezslepih.org

Savez invalida rada Srbije
Dečanska 14, Beograd 
tel. 011/3242-479

Savez invalida rada Vojvodine
Bulevar oslobođenja 6-8, Novi Sad 
tel. 021/444-193

Savez samostalnih sindikata Srbije
Dečanska 14, Beograd
tel. 011/3232-931
www.sindikat.rs

Ujedinjeni granski sindikati "Nezavisnost"
Nušićeva 4/V, Beograd
tel. 011/3238-226
www.nezavisnost.org

Unija poslodavaca Srbije
Stevana Markovića 8, Zemun
tel. 011/3160-248
www.poslodavci.org.rs

Udruženje specijalizovanih zdravstvenih ustanova za prevenciju invalidnosti i rehabilitaciju
Dr Aleksandra Kostića 9, Beograd 
tel. 011/206-1008

Gradski centar za socijalni rad u Beogradu
Ruska 4, Beograd
tel. 011/2650-329
 
Portal javnih nabavki

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi