Način isplate penzija i ostalih prava - Za korisnike penzija koji su ostvarili pravo do 31. 12. 2018. godine.

Citaj mi
  • KUĆNA ADRESA

Fond će nakon 1.1.2019. godine isplatu na kućnu adresu korisnika, odnosno primaoca vršiti samo korisnicima kojima je isplata vršena na ovaj način zaključno sa obradom penzije za decembar mesec 2018. godine (prvi deo penzije za decembar ѕa korisnike iz kategorije osiguranika zaposlenih).

Počev od 1.1.2019. godine korisnik više ne može izabrati ovaj način isplate.

Isplata na kućnu adresu korisnika / primaoca vrši se putem naloga za isplatu, pri čemu troškove dostave na kućnu adresu snosi korisnik (po poslovnoj politici Pošte). Za isplatu penzija na kućnu adresu neophodno je da korisnik / primalac dostavi fotokopiju lične karte (ispis sa čitača za čipovanu ličnu kartu), ili izbegličku legitimaciju, odnosno zeleni karton sa upisanim jedinstvenim brojem građana ili evidencionim brojem za strane državljane i adresom na teritoriji Republike Srbije.

  • ŠALTER ISPORUČNE POŠTE

Fond će nakon 1.1.2019. godine isplatu na šalteru isporučne pošte, putem naloga zaisplatukorisnika, odnosno primaoca vršiti samo korisnicima kojima je isplata vršena na ovaj način zaključno sa obradom penzije za decembar mesec 2018. godine (prvi deo penzije za decembar ѕa korisnike iz kategorije osiguranika zaposlenih).

Počev od 1.1.2019. godine korisnik više ne može izabrati ovaj način isplate.

Isplata se vrši na šalteru  isporučne pošte, putem naloga za isplatu, pri čemu korisnik nema troškove u vezi sa isplatom. Korisnicima / primaocima je omogućeno da izaberu poštu na čijem će šalteru moći da podignu svoju penziju, odnosno novčanu naknadu u celosti (iznos sa naloga za isplatu) i da za tu uslugu nemaju nikakvih troškova. Korisnik /primalac treba da sa „Spiska isporučnih pošta“ izabere poštu koja je najbliža njegovoj kućnoj adresi u mestu prebivališta.

Korisnik / primalac koji se opredeli za ovaj način isplate podiže penziju na šalteru pošte isključivo lično i u celosti, odnosno podiže odjednom ceo iznos koji je utvrđen na nalogu za isplatu. Za isplatu na šalteru isporučne pošte neophodno je da korisnik / primalac dostavi fotokopiju lične karte (ispis sa čitača za čipovanu ličnu kartu), ili izbegličku legitimaciju, odnosno zeleni karton sa upisanim jedinstvenim brojem građana, ili evidencionim brojem za strane državljane i adresom na teritoriji Republike Srbije.

Korisnik / primalac koji  želi isplatu na šalteru obavezno treba da u Zahtevu za isplatu na teritoriji Republike Srbije upiše poštanski broj isporučne pošte za koju se opredeljuje.

Ukoliko korisnik / primalac podnese Fondu Zahtev za isplatu na teritoriji Republike Srbije u kome se opredelio za isplatu na šalteru, a nije popunio poštanski broj isporučne pošte, Fond će izvršiti isplatu na kućnu adresu korisnika / primaoca i obavestiti ga o tome. Takođe Fond će korisniku / primaocu dostaviti obrazac zahteva radi popune poštanskog broja isporučne pošte sa obavezom da isti vrati Fondu, čime će biti ispunjeni uslovi da se naredna isplata penzija / novčanih naknada izvrši na šalteru isporučne pošte.

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi