PORODIČNA PENZIJA

Citaj mi

PITANJE: Suprug mi je preminuo pre dve godine. Ima ukupno 31 godinu staža. Nekoliko godina pre smrti registrovao je radnju koja nije radila i koju nije odjavio. Imam ćerku koja ide u redovnu školu. Interesuje me da li ona ima pravo na porodičnu penziju svoga oca i koja je procedura oko toga.

ODGOVOR: Vaša ćerka može da ostvari pravo na porodičnu penziju i koristi ovo pravo sve vreme dok je na školovanju, a najduže do navršene 26. godine života. Porodična penzija se obračunava na osnovu perioda za koje su plaćeni doprinosi, a Poreska uprava će svakako obračunati iznos zaduženja, nezavisno od prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. 

 

PITANJE: Da li posle smrti penzionera pravo na nasleđivanje penzije ima više lica, na primer nezaposleno lice, u ovom slučaju suprug i sin koji je student?

ODGOVOR: Posle smrti penzionera pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice koji ispunjavaju zakonske uslove za to. Suprug, odnosno udovac, može ostvariti pravo samo ako ima minimum propisane godine života u trenutku smrti supruge, a to je оd 2017. godine 58 godina života i više. Isplata porodične penzije za supruga uslovljena je činjenicom da se nalazi van osiguranja, što važi i za ostale članove porodice koji ispunjavaju ostale zakonske uslove. Što se tiče dece, u konkretnom slučaju sina studenta, on može da ostvari pravo na porodičnu penziju sve dok studira, ali najduže do svoje dvadeset šeste godine. Ukoliko je prekidao školovanje zbog odsluženja vojnog roka, pravo na porodičnu penziju se može produžiti i posle 26. godine, pod uslovom da se školuje, za onoliko koliko je trajalo odsluženje vojnog roka.

 

PITANJE: Suprug mi je preminuo i ja sam nasledila njegovu penziju. Imam tri godine radnog staža pa me interesuje da li može ovaj staž da se poveže, tj. da se doda na porodičnu penziju kako bi se ona uvećala neki procenat.

ODGOVOR: Nema zakonske mogućnosti da se radni staž supružnika sabira i na taj način ostvari pravo na povoljniji iznos porodične penzije. Svaki osiguranik je radio za sebe i po tom osnovu se može ili ne može ostvariti bilo koje pravo iz PIO, u ovom slučaju pravo na porodičnu penziju. Sabiranje staža supružnika nije poznat institut u našem zakonodavstvu.

 

PITANJE: Da li dete koje je korisnik porodične penzije i nalazi se na školovanju u inostranstvu, a nije navršilo 26 godina života, i dalje može ostvarivati pravo na porodičnu penziju u Srbiji?

ODGOVOR: Dete ima pravo da prima porodičnu penziju za sve vreme školovanja, pri čemu se uzima u obzir i školovanje u inostranstvu. Dete je u obavezi da dostavi potvrdu škole, odnosno fakulteta koji pohađa u inostranstvu, koja mora da bude prevedena i overena od strane sudskog tumača.

 

PITANJE: Planiram da upišem master studije nakon završetka fakulteta, pa me zanima da li imam pravo na porodičnu penziju i za vreme master studija?

ODGOVOR: Dete koje je korisnik porodične penzije ima pravo da prima penziju za sve vreme školovanja, a najkasnije do 26. godine života ukoliko pohađa visokoškolsku ustanovu, dakle i za vreme postdiplomskih studija (master, doktorskih, specijalističkih). Ukoliko upišete master Vi ćete i dalje primati porodičnu penziju, a potrebno je da, kao i do sada, nadležnoj filijali PIO dostavite školsku potvrdu koja predstavlja dokaz o statusu studenta na fakultetu koji pohađate.

 

PITANJE: Da li mogu ostvariti pravo na porodičnu penziju ukoliko upišem privatni fakultet?

ODGOVOR: Možete da ostvarite pravo na porodičnu penziju i kao student privatnog fakulteta, pod uslovom da je Ministarstvo prosvete akreditovalo fakultet i da Vi ispunjavate uslov po godinama života.

 

PITANЈE: Molim vas da mi razjasnite pravnu dilemu oko prava na penziju. Naime, zanima me kakva prava ima vanbračna supruga kad je reč o porodičnoj penziji. Konkretno, ako vanbračni drugovi imaju decu i ako su živeli na istoj adresi skoro ceo život, da li vanbračna supruga ima pravo na porodičnu penziju ili je to uslov za ostvarivanje tog prava?

ODGOVOR: Vanbračni supružnici ne mogu da ostvare pravo na porodičnu penziju u Republici Srbiji, nezavisno od toga koliko je trajala vanbračna zajednica. Osnov za ostvarivanje prava na porodičnu penziju je isključivo bračna zajednica, za koju je u određenim okolnostima propisano da je morala da traje najmanje dve godine, ili da su supružnici imali zajedničko dete. Ovo pravilo ne važi za decu rođenu u vanbračnoj zajednici, koja su u svojim pravima potpuno izjednačena sa decom rođenom u braku.

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi