OPŠTA PITANJA

Citaj mi

 

PITANJE: Dobio sam privremeno rešenje o penzionisanju pa me zanima šta treba da uradim u cilju dobijanja konačnog rešenja.

ODGOVOR: Privremeno rešenje o penzionisanju donosi se onda kada su ispunjeni uslovi za sticanje penzije, ali nisu poznati i kompletirani svi podaci koji su potrebni za donošenje konačnog rešenja. Razlog privremenosti rešenja naveden je u obrazloženju privremenog rešenja koje ste dobili. Fond PIO će po službenoj dužnosti potraživati nedostajuće podatke i doneti konačno rešenje, kada se otklone razlozi privremenosti rešenja, odnosno kada pribavi podatke koji su potrebni za donošenje konačnog rešenja. Ukoliko znate da su svi neophodni podaci prikupljeni i sva dokumentacija kompletirana, Vi možete da podnesete zahtev za donošenje konačnog rešenja nadležnoj filijali PIO i na taj način ubrzate postupak donošenja konačnog rešenja. Ukoliko nisu kompletirani svi podaci koji su neophodni za donošenje konačnog rešenja, možete se i sami uključiti u proces prikupljanja nedostajućih podataka ako smatrate da ćete na taj način ubrzati postupak.

 

PITANJE: Ostvario sam staž u inostranstvu, pa me zanima na koji način da dođem do podataka o inostranom stažu i gde da podnesem zahtev za penzionisanje?

ODGOVOR: Ako između Srbije i države u kojoj je osiguranik radio postoji sporazum o socijalnom osiguranju, to znači da osiguranik može da ostvari pravo na penziju sabiranjem staža koji je ostvario u obe države. Proces utvrđivanja staža po službenoj dužnosti obavlja se u toku postupka penzionisanja komunikacijom između srpskog i inostranog penzijskog organa. Zahtev se podnosi Fondu PIO Srbije.

 

PITANJE: Imam troje dece po osnovu čega sam ostvarila dodatni staž u trajanju od dve godine. Da li je tačno da se ovaj staž ne računa kao uslov za sticanje penzije?

ODGOVOR: Staž po osnovu rođenja trećeg deteta predstavlja poseban staž i nije isto što i staž osiguranja. To znači da ovaj posebni staž ne predstavlja uslov za ostvarivanje prava na penziju jer se kao uslov za penziju zahteva navršenje određenih godina staža osiguranja. Praktično, staž od dve godine po osnovu rođenja trećeg deteta se ne uzima u obzir prilikom procene ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na penziju, ali ulazi u ukupan penzijski staž prilikom obračuna iznosa penzije i na taj način neznatno utiče na povećanje iznosa penzije.

 

PITANJE: Da li postoji mogućnost da mi putem elektronske pošte dostavite podatke o stažu?

ODGOVOR: Fond PIO ne dostavlja podatke o stažu svojih osiguranika elektronskim putem. Zbog nemogućnosti odgovarajuće identifikacije lica koja nam se ovim putem obraćaju (bez obzira na dostavljene podatke), a uzimajući u obzir zakonsku obavezu zaštite ličnih podataka korisnika i osiguranika, ovakve podatke ne dostavljamo putem elektronske pošte.

 

PITANJE: Da li se vreme provedeno na služenju vojnog roka računa u radni staž?

ODGOVOR: Prema važećim zakonskim propisima, vreme služenja redovnog vojnog roka se ne može priznati u staž osiguranja niti se retroaktivnom uplatom doprinosa ovo vreme može regulisati kao staž osiguranja.

 

PITANJE: Kako da nateram poslodavca da mi uplati doprinose?

ODGOVOR: Uplata doprinosa za PIO je isključivo obaveza poslodavca. Ukoliko poslodavac ne izmiruje svoje obaveze, obratite se inspekciji rada, finansijskoj inspekciji i na kraju nadležnom sudu da biste ostvarili svoja prava iz radnog odnosa.

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi