Radno vreme šalter sala filijala Fonda PIO - od 8 do 15 časova, izuzev Beogradske i Kragujevačke filijale, koje ponedeljkom rade produženo do 18 časova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Do kraja aprila je zakonski rok za podnošenje M-4 prijava o stažu i zaradama za zaposlene. Ove godine prijave se predaju uz popunjen obrazac zahteva za predaju prijava M-4 koje se mogu odštampati sa sajta Fonda PIO ili preuzeti sa šaltera matične evidencije u najbližoj filijali Fonda. Detaljnije... 
Ispostava Filijale za grad Beograd u Obrenovcu počela sa radom na adresi Bulevar Vojvode Mišića 192, na II spratu. Detaljnije...
Na 11. sednici Upravnog odbora RF PIO, održanoj 20. marta usvojen je predlog odluke o izdvajanju sredstava za rehabilitaciju korisnika penzija u srpskim banjama. U te svrhe ove godine će biti utrošeno 348.980.000 dinara. U jednu od 24 banje otići će 11.227 penzionera čiji prihodi ne prelaze 23.159 dinara a koji prethodnih pet godina nisu besplatno bili u banji. Konkurs će biti objavljen  na sajtu RF PIO www.pio.rs , u „Glasu osiguranika” i dnevnim novinama 1. aprila 2015. godine a biće otvoren 15 dana.
Od isplate za novembar 2014. godine počela je primena Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija u Srbiji koji je donela Vlada Republike Srbije a usvojila Narodna skupština. Prema odredbama ovog zakona, penzije više od 25.000 dinara biće umanjene 22, odnosno 25 odsto. Detaljnije...
Obaveštavamo sve korisnike prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica koji to pravo ostvaruju u skladu sa Zakonom o PIO, kao i korisnike prava na penziju koji žive sami i čiji mesečni iznos penzije nije viši od najnižeg iznosa penzije utvrđenog u osiguranju zaposlenih (13.288,01 dinar), da prema Uredbi Vlade RS o utvrđivanju mera podrške i bližih uslova u pogledu kriterijuma za određivanje ugroženih potrošača pri nabavci opreme za prijem signala digitalne televizije, mogu da podnesu prijavu za dodelu STB uređaja.
Fond je omogućio novi način gotovinske isplate penzija i novčanih naknada na teritoriji Republike Srbije na šalteru isporučne pošte, u celosti i bez troškova za korisnike.
Fond je omogućio osiguranicima elektronski uvid u podatke matične evidencije preko sajta. Za ovu uslugu neophodno je obezbediti pin kod, koji se izdaje odmah po zahtevu u bilo kojoj filijali Fonda i trajno se koristi.
Poslodavci mogu preko sajta Fonda da provere ispravnost i izvrše preliminarnu kontrolu podataka upisanih u M-4 i M-4K prijave, koji se odnose na zarade zaposlenih i doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Pretražite bazu pokrenutih postupaka za preračun po Sporazumu o socijalnom osiguranju sa Slovenijom koristeći elektronski servis Fonda PIO, na naslovnoj strani sajta, uz identifikaciju preko JMBG. Ako se ne nalazite na spisku pokrenutih postupaka, a smatrate da ispunjavate uslove,  obratite se nadležnoj filijali Fonda.

Isplatа penzija

 Kategorija penzionera  Penzija za  Datum isplate
 Zaposleni  II deo zа februar   25. mart
 Samostalne delatnosti  februar  4. mart
 Poljoprivredni  februar  6. mart
 Vojni  februar  6. mart

Novčana naknada za tuđu pomoć i negu

Novčana naknada za pomoć i negu

Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ima osiguranik i korisnik penzije kome je zbog prirode i težine povrede ili bolesti neophodna pomoć i nega za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba.

Visina novčane naknade za tuđu pomoć i negu određuje se u visini iznosa usklađene novčane naknade za pomoć i negu drugog lica zatečenih korisnika u Fondu zaposlenih na dan 10.4.2003. godine i usklađuje se na isti način kao i penzije.

Zahtev za isplatu naknede, sa detaljima o potrebnoj dokumentaciji, možete naći u meniju Obrasci. Ukoliko ste penzioner ili osiguranik iz Srbije popunite obrazac sa naznakom "filijale", ako imate staž iz inostranstva "direkcija".

Pomozite Srbiji

Kontakt Centar RFPIO

Glas Osiguranika