Radno vreme šalter sala filijala Fonda PIO - od 8 do 15 časova, izuzev Beogradske i Kragujevačke filijale, koje ponedeljkom rade produženo do 18 časova.
Dani savetovanja predstavnika penzijskih fondova Srbije i Bosne i Hercegovine održaće se u utorak 20. i sredu 21. oktobra 2015. godine u Beogradu, od 9 do 17 časova (Bulevar umetnosti 10). Međunarodni savetodavni dani organizuju se radi pružanja besplatne pravne pomoći osiguranicima i korisnicima u vezi sa ostvarivanjem i korišćenjem prava po međunarodnom ugovoru o socijalnom osiguranju zaključenom između Srbije i Bosne i Hercegovine. Zakazivanje termina na broj telefona 011/2030-745, svakog radnog dana od 8 do 15.00 časova.
U ispostavi Fonda PIO u Negotinu 8. septembra otvorena je ordinacija za medicinsko veštačenje osiguranika i korisnika sa područja opština Negotin, Kladovo i Majdanpek. Detaljnije...
Sva lica koja su u periodu od 1. januara 2008. do 30. septembra 2013. godine naplatila novčane naknade za pogrebne troškove po osnovu smrti poljoprivrednih penzionera, imaju pravo na naplatu razlike novčane naknade. Detaljnije...
Sporazum o međusobnoj razmeni elektronskih podataka penzijskih fondova Srbije i Crne Gore potpisan je 23. jula u Podgorici. Sporazum su potpisali direktorka Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Dragana Kalinović i direktor Fonda PIO Crne Gore Dušan Perović. Potpisivanju su prisustvovali ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Aleksandar Vulin i ministarka rada i socijalnog staranja Crne Gore Zorica Kovačević. Sporazum o elektronskoj razmeni podataka između dva fonda ubrzaće razmenu podataka, smanjiti troškove i olakšati ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja korisnika i osiguranika koji imaju staž u dve države.
Fond PIO je omogućio građanima da elektronski podnesu zahtev za dobijanje potvrda ili uverenja koja izdaje RF PIO. Web-aplikacija e-Zahtevi služi za elektronsko podnošenje zahteva za izdavanje potvrda i uverenja, putem interneta. Zahtevi se podnose matičnoj filijali Fonda u mestu u kojem korisnik ili osiguranik boravi. Detaljnije uputstvo za upotrebu web aplikacije e-Zahtevi za potvrde/uverenja može se pogledati na sajtu RF PIO a za sva eventualna pitanja zainteresovani mogu da se obrate i Kontakt centru na brojeve telefona 0700/017-017 ili 011/3060-680, svakim radnim danom od 8 do 15 časova.
Na 16. sednici Upravnog odbora RF PIO, održanoj 24. juna 2015, usvojen je Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o raspolaganju nepokretnostima Fonda. Članovi UO usvojili su i predloge odluka o zaključivanju Ugovora o poslovnoj saradnji sa Turističko-sportskim centrom „Zlatar”, Nova Varoš, i o pokretanju postupka za davanje u zakup Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Žubor” iz Kuršumlijske banje sa pripadajućim zemljištem.
M-4 prijave za 2014. godinu, primaće se i tokom maja meseca. Ove godine prijave se predaju uz popunjen obrazac zahteva za predaju prijava M-4 koji se može odštampati sa sajta Fonda PIO ili preuzeti na šalterima matične evidencije u najbližoj filijali Fonda. Detaljnije... 
Potvrde i uverenja o podacima unetim u matičnu evidenciju osiguranika i matičnu evidenciju korisnika RF PIO mogu podići i druga lica, ukoliko za podnosioca zahteva dostave popunjenu i potpisanu Izjavu o saglasnosti osiguranika, odnosno Izjavu o saglasnosti korisnika i ličnu kartu.
Ispostava Filijale za grad Beograd u Obrenovcu počela sa radom na adresi Bulevar Vojvode Mišića 192, na II spratu.

Isplatа penzija

 Kategorija penzionera  Penzija za  Datum isplate
 Zaposleni  II deo za avgust 
 25. septembar - preko tekućih računa 
 24. septembar - na kućne adrese
 24. septembar - na šalterima pošta 
 Samostalne delatnosti  septembar  3. oktobar
 Poljoprivredni  septembar  6. oktobar
 Vojni  septembar  6. oktobar

Novčana naknada za tuđu pomoć i negu

Novčana naknada za pomoć i negu

Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ima osiguranik i korisnik penzije kome je zbog prirode i težine povrede ili bolesti neophodna pomoć i nega za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba.

Visina novčane naknade za tuđu pomoć i negu određuje se u visini iznosa usklađene novčane naknade za pomoć i negu drugog lica zatečenih korisnika u Fondu zaposlenih na dan 10.4.2003. godine i usklađuje se na isti način kao i penzije.

Zahtev za isplatu naknede, sa detaljima o potrebnoj dokumentaciji, možete naći u meniju Obrasci. Ukoliko ste penzioner ili osiguranik iz Srbije popunite obrazac sa naznakom "filijale", ako imate staž iz inostranstva "direkcija".

Kontakt Centar RFPIO

BanerDaniRazgovoraBiH2015 lat

Dani razgovora Dani razgovora 2015 Dani razgovora 2015

Glas Osiguranika