Radno vreme šalter sala filijala Fonda PIO - od 8 do 15 časova, izuzev Beogradske i Kragujevačke filijale, koje ponedeljkom rade produženo do 18 časova.                                                                                                                       Ispostava Filijale za grad Beograd u Obrenovcu privremeno je zatvorena. Građani Obrenovca koji imaju potrebe za nekom uslugom Fonda PIO mogu se obratiti bilo kojoj organizacionoj jedinici Fonda, a u gradu Beogradu je otvorena posebna kancelarija za rad po predmetima primljenim u Obrenovcu.
Na  sednici Upravnog odbora RF PIO održanoj 28. oktobra 2014. godine za vršioca dužnosti direktora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje imenovana je dosadašnja direktorka Dragana Kalinović, do završetka konkursne procedure.
Na Sajmu knjiga (hala 1a) u okviru štanda Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nalazi se i štand Fonda PIO, gde svi zainteresovani posetioci mogu dobiti informacije i savete iz oblasti prava iz PIO, LISTING - uverenje o podacima upisanim u matičnu evidenciju i PIN kod - lični broj za elektronsku proveru podataka upisanih u matičnu evidenciju Fonda PIO. 
Dani savetovanja predstavnika Fonda PIO i Nacionalnog zavoda za penzijsko osiguranje Mađarske održaće se u Subotici (Trg slobode 3), 4. novembra 2014. godine (utorak) od 9 do 17 časova i 5. novembra 2014. godine (sreda) od 9 do 15 časova. Dani savetovanja organizuju se radi pružanja besplatne pravne pomoći osiguranicima i korisnicima u vezi sa ostvarivanjem i korišćenjem prava po međunarodnom ugovoru o socijalnom osiguranju zaključenom između Srbije i Mađarske. Zakazivanje termina na brojeve telefona: 024/645-317 i 024/580-200, svakog radnog dana od 8 do 15.00 časova.
Fond je omogućio novi način gotovinske isplate penzija i novčanih naknada na teritoriji Republike Srbije na šalteru isporučne pošte, u celosti i bez troškova za korisnike. Detaljnije...
Penzioneri koji žele da deo penzije doniraju u humanitarne svrhe za pomoć stradalima u poplavljenim područjima, mogu se obratiti filijalama, službama i ispostavama Fonda u celoj Srbiji. Na šalterima svih organizacionih jedinica nalazi se obrazac Izjave na kojoj bi penzioneri trebalo da unesu iznos koji žele da doniraju, potpišu je i na taj način ovlaste Fond da im sprovede jednokratnu administrativnu zabranu na deo penzije.
Zbog elementarnih nepogoda privremeno je bio obustavljen rad u pojedinim organizacionim jedinicama Fonda, filijalama i ispostavama, a trenutno su svi šalteri otvoreni za korisnike i osiguranike, izuzev ispostave Filijale za grad Beograd u Obrenovcu. Svi poslovi iz nadležnosti ispostave Obrenovac privremeno će se obavljati u poslovnoj zgradi Filijale za grad Beograd, Nemanjina 30, na šalterima 14 i 15. Radno vreme šaltera je uobičajeno. Detaljnije...
Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima tokom 2014. godine, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija je penzija za januar, odnosno februar niža od iznosa prosečne penzije u Fondu, odnosno od 24.170,00 dinara.
Fond je omogućio osiguranicima elektronski uvid u podatke matične evidencije preko sajta. Za ovu uslugu neophodno je obezbediti pin kod, koji se izdaje odmah po zahtevu u bilo kojoj filijali Fonda i trajno se koristi.
Poslodavci mogu preko sajta Fonda da provere ispravnost i izvrše preliminarnu kontrolu podataka upisanih u M-4 i M-4K prijave, koji se odnose na zarade zaposlenih i doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Isplatа penzija

 Kategorija penzionera  Penzija za  Datum isplate
 Zaposleni  I deo zа oktobar   8. novembar
 Samostalne delatnosti  oktobar  4. novembar
 Poljoprivredni  oktobar  6. novembar
 Vojni  oktobar  6. novembar

Isplata penzija

Fond je omogućio novi način gotovinske isplate penzija i novčanih naknada na teritoriji Republike Srbije na šalteru isporučne pošte, u celosti i bez troškova za korisnike. Detaljnije...

BanerDaniRazgovoraMadjarska SU 2014.-latinica

Pomozite Srbiji

GovAut

Glas Osiguranika

brosurenLAT