Radno vreme šalter sala filijala Fonda PIO - od 8 do 15 časova, izuzev Beogradske i Kragujevačke filijale, koje ponedeljkom rade produženo do 18 časova.
Na 16. sednici Upravnog odbora RF PIO, održanoj 24. juna 2015, usvojen je Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o raspolaganju nepokretnostima Fonda. Članovi UO usvojili su i predloge odluka o zaključivanju Ugovora o poslovnoj saradnji sa Turističko-sportskim centrom „Zlatar”, Nova Varoš, i o pokretanju postupka za davanje u zakup Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Žubor” iz Kuršumlijske banje sa pripadajućim zemljištem.
Sporazum o međusobnoj razmeni elektronskih podataka penzijskih fondova Srbije i Slovenije potpisan je 25. maja u Beogradu. Sporazum su potpisali direktorka Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Dragana Kalinović, i direktor Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije, Marijan Papež. Potpisivanju je prisustvovao i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Aleksandar Vulin. Taj dokumenat će pojednostaviti život građana Srbije koji su pravo na penziju stekli u Sloveniji, kao i građana Slovenije koji su pravo na penziju stekli u našoj zemlji.
M-4 prijave za 2014. godinu, primaće se i tokom maja meseca. Ove godine prijave se predaju uz popunjen obrazac zahteva za predaju prijava M-4 koji se može odštampati sa sajta Fonda PIO ili preuzeti na šalterima matične evidencije u najbližoj filijali Fonda. Detaljnije... 
Potvrde i uverenja o podacima unetim u matičnu evidenciju osiguranika i matičnu evidenciju korisnika RF PIO mogu podići i druga lica, ukoliko za podnosioca zahteva dostave popunjenu i potpisanu Izjavu o saglasnosti osiguranika, odnosno Izjavu o saglasnosti korisnika i ličnu kartu.
Ispostava Filijale za grad Beograd u Obrenovcu počela sa radom na adresi Bulevar Vojvode Mišića 192, na II spratu.
Od isplate za novembar 2014. godine počela je primena Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija u Srbiji koji je donela Vlada Republike Srbije a usvojila Narodna skupština. Prema odredbama ovog zakona, penzije više od 25.000 dinara biće umanjene 22, odnosno 25 odsto.
Fond je omogućio novi način gotovinske isplate penzija i novčanih naknada na teritoriji Republike Srbije na šalteru isporučne pošte, u celosti i bez troškova za korisnike.
Fond je omogućio osiguranicima elektronski uvid u podatke matične evidencije preko sajta. Za ovu uslugu neophodno je obezbediti pin kod, koji se izdaje odmah po zahtevu u bilo kojoj filijali Fonda i trajno se koristi.
Poslodavci mogu preko sajta Fonda da provere ispravnost i izvrše preliminarnu kontrolu podataka upisanih u M-4 i M-4K prijave, koji se odnose na zarade zaposlenih i doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Isplatа penzija

 Kategorija penzionera  Penzija za  Datum isplate
 Zaposleni  II deo za maj   25. jun
 Samostalne delatnosti  jun  3. jul
 Poljoprivredni  jun  7. jul
 Vojni  jun  7. jul

Isplata penzija

Fond je omogućio novi način gotovinske isplate penzija i novčanih naknada na teritoriji Republike Srbije na šalteru isporučne pošte, u celosti i bez troškova za korisnike.

Kontakt Centar RFPIO

Pomozite Srbiji

Glas Osiguranika