Radno vreme šalter sala filijala Fonda PIO - od 8 do 15 časova, izuzev Beogradske i Kragujevačke filijale, koje ponedeljkom rade produženo do 18 časova. 
Na 24. sednici Upravnog odbora RF PIO, održanoj 19. marta 2014. godine, usvojen je predlog Pravilnika o raspolaganju nepokretnostima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima tokom 2014. godine, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija je penzija za januar, odnosno februar niža od iznosa prosečne penzije u Fondu, odnosno od 24.170,00 dinara. Detaljnije...
Isplata jednokratne pomoći penzionerima koji imaju prebivalište u Srbiji i kojima je penzija do 15.684,03 dinara, po Zaključku Vlade Republike Srbije, počela 28. decembra. Detaljnije …
Penzije i novčane naknade iz penzijskog i invalidskog osiguranja isplaćuju se na jedan od sledećih načina: na kućnu adresu korisnika /primaoca/ putem naloga za isplatu, pri čemu troškove dostave na kućnu adresu snosi korisnik; na tekući račun korisnika /primaoca/ otvoren kod poslovne banke, uz troškove koje snosi korisnik, a u skladu sa poslovnom politikom banke; na račun ustanove u kojoj je korisnik penzije ili novčane naknade smešten; na devizni račun korisnika /primaoca/ otvoren u državi u kojoj korisnik ima prebivalište, uz troškove koje snosi korisnik, a u skladu sa poslovnom politikom banke.
Fond je omogućio osiguranicima elektronski uvid u podatke matične evidencije preko sajta. Za ovu uslugu neophodno je obezbediti pin kod, koji se izdaje odmah po zahtevu u bilo kojoj filijali Fonda i trajno se koristi.
Poslodavci mogu preko sajta Fonda da provere ispravnost i izvrše preliminarnu kontrolu podataka upisanih u M-4 i M-4K prijave, koji se odnose na zarade zaposlenih i doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Pretražite bazu pokrenutih postupaka za preračun po Sporazumu o socijalnom osiguranju sa Slovenijom koristeći elektronski servis Fonda PIO, na naslovnoj strani sajta, uz identifikaciju preko JMBG. Ako se ne nalazite na spisku pokrenutih postupaka, a smatrate da ispunjavate uslove,  obratite se nadležnoj filijali Fonda.

Isplatа penzija

 Kategorija penzionera  Penzija za  Datum isplate
 Zaposleni  II deo zа mart   25. april
 Samostalne delatnosti  mart  3. april
 Poljoprivredni  mart  5. april
 Vojni  mart  5. april

2013

srbija

Besplatno u banje 2012

GovAut

Glas Osiguranika

brosurenLAT