Radno vreme šalter sala filijala Fonda PIO - od 8 do 15 časova, izuzev Beogradske i Kragujevačke filijale, koje ponedeljkom rade produženo do 18 časova.
Dani savetovanja predstavnika penzijskih fondova Srbije i Bosne i Hercegovine održaće se u utorak 20. i sredu 21. oktobra 2015. godine u Beogradu, od 9 do 17 časova (Bulevar umetnosti 10). Međunarodni savetodavni dani organizuju se radi pružanja besplatne pravne pomoći osiguranicima i korisnicima u vezi sa ostvarivanjem i korišćenjem prava po međunarodnom ugovoru o socijalnom osiguranju zaključenom između Srbije i Bosne i Hercegovine. Zakazivanje termina na broj telefona 011/2030-745, svakog radnog dana od 8 do 15.00 časova.
U ispostavi Fonda PIO u Negotinu 8. septembra otvorena je ordinacija za medicinsko veštačenje osiguranika i korisnika sa područja opština Negotin, Kladovo i Majdanpek. Detaljnije...
Sva lica koja su u periodu od 1. januara 2008. do 30. septembra 2013. godine naplatila novčane naknade za pogrebne troškove po osnovu smrti poljoprivrednih penzionera, imaju pravo na naplatu razlike novčane naknade. Detaljnije...
Sporazum o međusobnoj razmeni elektronskih podataka penzijskih fondova Srbije i Crne Gore potpisan je 23. jula u Podgorici. Sporazum su potpisali direktorka Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Dragana Kalinović i direktor Fonda PIO Crne Gore Dušan Perović. Potpisivanju su prisustvovali ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Aleksandar Vulin i ministarka rada i socijalnog staranja Crne Gore Zorica Kovačević. Sporazum o elektronskoj razmeni podataka između dva fonda ubrzaće razmenu podataka, smanjiti troškove i olakšati ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja korisnika i osiguranika koji imaju staž u dve države.
Fond PIO je omogućio građanima da elektronski podnesu zahtev za dobijanje potvrda ili uverenja koja izdaje RF PIO. Web-aplikacija e-Zahtevi služi za elektronsko podnošenje zahteva za izdavanje potvrda i uverenja, putem interneta. Zahtevi se podnose matičnoj filijali Fonda u mestu u kojem korisnik ili osiguranik boravi. Detaljnije uputstvo za upotrebu web aplikacije e-Zahtevi za potvrde/uverenja može se pogledati na sajtu RF PIO a za sva eventualna pitanja zainteresovani mogu da se obrate i Kontakt centru na brojeve telefona 0700/017-017 ili 011/3060-680, svakim radnim danom od 8 do 15 časova.
Na 16. sednici Upravnog odbora RF PIO, održanoj 24. juna 2015, usvojen je Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o raspolaganju nepokretnostima Fonda. Članovi UO usvojili su i predloge odluka o zaključivanju Ugovora o poslovnoj saradnji sa Turističko-sportskim centrom „Zlatar”, Nova Varoš, i o pokretanju postupka za davanje u zakup Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Žubor” iz Kuršumlijske banje sa pripadajućim zemljištem.
M-4 prijave za 2014. godinu, primaće se i tokom maja meseca. Ove godine prijave se predaju uz popunjen obrazac zahteva za predaju prijava M-4 koji se može odštampati sa sajta Fonda PIO ili preuzeti na šalterima matične evidencije u najbližoj filijali Fonda. Detaljnije... 
Potvrde i uverenja o podacima unetim u matičnu evidenciju osiguranika i matičnu evidenciju korisnika RF PIO mogu podići i druga lica, ukoliko za podnosioca zahteva dostave popunjenu i potpisanu Izjavu o saglasnosti osiguranika, odnosno Izjavu o saglasnosti korisnika i ličnu kartu.
Ispostava Filijale za grad Beograd u Obrenovcu počela sa radom na adresi Bulevar Vojvode Mišića 192, na II spratu.

Isplatа penzija

 Kategorija penzionera  Penzija za  Datum isplate
 Zaposleni  I deo za septembar 
 10. oktobar - preko tekućih računa 
 12. oktobar - na kućne adrese
 12. oktobar - na šalterima pošta 
 Samostalne delatnosti  septembar  3. oktobar
 Poljoprivredni  septembar  6. oktobar
 Vojni  septembar  6. oktobar

2013

srbija

Kontakt Centar RFPIO

BanerDaniRazgovoraBiH2015 lat

Glas Osiguranika