Radno vreme šalter sala filijala Fonda PIO - od 8 do 15 časova, izuzev Beogradske i Kragujevačke filijale, koje ponedeljkom rade produženo do 18 časova.
M-4 prijave za 2014. godinu, primaće se i tokom maja meseca. Ove godine prijave se predaju uz popunjen obrazac zahteva za predaju prijava M-4 koji se može odštampati sa sajta Fonda PIO ili preuzeti na šalterima matične evidencije u najbližoj filijali Fonda. Detaljnije... 
Potvrde i uverenja o podacima unetim u matičnu evidenciju osiguranika i matičnu evidenciju korisnika RF PIO mogu podići i druga lica, ukoliko za podnosioca zahteva dostave popunjenu i potpisanu Izjavu o saglasnosti osiguranika, odnosno Izjavu o saglasnosti korisnika i ličnu kartu.
Na 13. sednici Upravnog odbora RF PIO, održanoj 29. aprila 2015. godine usvojen je Izveštaj o izvršenju Finansijskog plana RF PIO za 2014. godinu, kao i predlog odluke o usvajanju Završnog računa RF PIO za period od 1. januara do 31. decembra 2014. godine. Ukupni prihodi i primanja koji su ostvareni u prošloj godini iznose 598,096 milijardi dinara, dok su ukupni tekući rashodi i izdaci ostvareni u 2014. godini 593,512 milijardi.U poslovanju je ostvaren i budžetski suficit od 4,442 milijarde dinara.
Ispostava Filijale za grad Beograd u Obrenovcu počela sa radom na adresi Bulevar Vojvode Mišića 192, na II spratu.
Od isplate za novembar 2014. godine počela je primena Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija u Srbiji koji je donela Vlada Republike Srbije a usvojila Narodna skupština. Prema odredbama ovog zakona, penzije više od 25.000 dinara biće umanjene 22, odnosno 25 odsto.
Fond je omogućio novi način gotovinske isplate penzija i novčanih naknada na teritoriji Republike Srbije na šalteru isporučne pošte, u celosti i bez troškova za korisnike.
Fond je omogućio osiguranicima elektronski uvid u podatke matične evidencije preko sajta. Za ovu uslugu neophodno je obezbediti pin kod, koji se izdaje odmah po zahtevu u bilo kojoj filijali Fonda i trajno se koristi.
Poslodavci mogu preko sajta Fonda da provere ispravnost i izvrše preliminarnu kontrolu podataka upisanih u M-4 i M-4K prijave, koji se odnose na zarade zaposlenih i doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Isplatа penzija

 Kategorija penzionera  Penzija za  Datum isplate
 Zaposleni  II deo za april   26. maj
 Samostalne delatnosti  april  5. maj
 Poljoprivredni  april  7. maj
 Vojni  april  7. maj

2013

srbija

Kontakt Centar RFPIO

Pomozite Srbiji

Glas Osiguranika