Radno vreme šalter sala filijala Fonda PIO - od 8 do 15 časova, izuzev Beogradske i Kragujevačke filijale, koje ponedeljkom rade produženo do 18 časova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima tokom 2015. godine, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija je penzija za januar, odnosno februar niža od iznosa prosečne penzije u Fondu, odnosno od 23.159,00 dinara. Detaljnije...
Na 12. sednici Upravnog odbora RF PIO, održanoj 31. marta 2015. godine, usvojeni su: Predlog odluke o utvrđivanju naknade troškova veštačenja po zahtevu inostranog nosioca osiguranja i Izveštaj o redovnom popisu imovine i obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje sa stanjem na dan 31. 12. 2014. godine, kao i Izveštaj o izvršenju Plana nabavki RF PIO za 2014. godinu. Članovi Upravnog odbora usvojili su i odluku o zaključivanju ugovora o zakupu poslovnog prostora u Nišu i o produženju ugovora o korišćenju poslovnog prostora za potrebe Gerontološkog centra u Vršcu.  
Do kraja aprila je zakonski rok za podnošenje prijava M-4 za 2014. godinu. Ove godine prijave se predaju uz popunjen obrazac zahteva za predaju prijava M-4 koji se može odštampati sa sajta Fonda PIO ili preuzeti na šalterima matične evidencije u najbližoj filijali Fonda. Detaljnije... 
Ispostava Filijale za grad Beograd u Obrenovcu počela sa radom na adresi Bulevar Vojvode Mišića 192, na II spratu.
Od isplate za novembar 2014. godine počela je primena Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija u Srbiji koji je donela Vlada Republike Srbije a usvojila Narodna skupština. Prema odredbama ovog zakona, penzije više od 25.000 dinara biće umanjene 22, odnosno 25 odsto. Detaljnije...
Obaveštavamo sve korisnike prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica koji to pravo ostvaruju u skladu sa Zakonom o PIO, kao i korisnike prava na penziju koji žive sami i čiji mesečni iznos penzije nije viši od najnižeg iznosa penzije utvrđenog u osiguranju zaposlenih (13.288,01 dinar), da prema Uredbi Vlade RS o utvrđivanju mera podrške i bližih uslova u pogledu kriterijuma za određivanje ugroženih potrošača pri nabavci opreme za prijem signala digitalne televizije, mogu da podnesu prijavu za dodelu STB uređaja.
Fond je omogućio novi način gotovinske isplate penzija i novčanih naknada na teritoriji Republike Srbije na šalteru isporučne pošte, u celosti i bez troškova za korisnike.
Fond je omogućio osiguranicima elektronski uvid u podatke matične evidencije preko sajta. Za ovu uslugu neophodno je obezbediti pin kod, koji se izdaje odmah po zahtevu u bilo kojoj filijali Fonda i trajno se koristi.
Poslodavci mogu preko sajta Fonda da provere ispravnost i izvrše preliminarnu kontrolu podataka upisanih u M-4 i M-4K prijave, koji se odnose na zarade zaposlenih i doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Isplatа penzija

 Kategorija penzionera  Penzija za  Datum isplate
 Zaposleni  II deo zа februar   25. mart
 Samostalne delatnosti  mart  3. april
 Poljoprivredni  mart  7. april
 Vojni  mart  7. april

2013

srbija