Delatnost

Citaj mi

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje osnovan je Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju radi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i obezbeđivanja sredstava za ostvarivanje ovih prava. Fond je pravno lice sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje, sa pravima i obavezama utvrđenim Zakonom i Statutom.

Fond osigurava na penzijsko i invalidsko osiguranje sva lica koja su po Zakonu obavezno osigurana i koja su se uključila u ovo osiguranje, bez obzira na to da li su u pitanju zaposleni, osiguranici samostalnih delatnosti ili poljoprivrednici; utvrđuje osnovice za plaćanje doprinosa u skladu sa Zakonom; obezbeđuje namensko i ekonomično korišćenje sredstava; obezbeđuje neposredno, efikasno, racionalno i zakonito ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i organizuje obavljanje poslova za sprovođenje osiguranja; kontroliše prijavljivanje na osiguranje, kao i sve podatke od značaja za sticanje, korišćenje i prestanak prava; organizuje i sprovodi penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa Zakonom; primenjuje međunarodne sporazume; isplaćuje penzije, naknade i druge prinadležnosti; obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Fonda.

Fond ima oko 2.640.534 osiguranika iz svih kategorija (zaposlenih oko 2.186.213, samostalnih delatnosti 340.222 i osiguranih poljoprivrednika 114.099) i preko 1.707.592 penzionera. Od ukupnog broja penzionera, oko 1.438.051 su bivši zaposleni, oko 95.507 penzioneri samostalnih delatnosti i oko 174.034 penzionisani poljoprivrednici. ( jun 2019. godine)

Radi racionalnog i uspešnog obavljanja delatnosti Fonda, kao i dostupnosti ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, u Fondu su, na funkcionalnom i teritorijalnom principu, obrazovane organizacione jedinice:

  • Direkcija Fonda
  • Pokrajinski fond u Novom Sadu
  • Služba Direkcije Fonda
  • 35 filijala
  • 13 službi filijala
  • 121 ispostava

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi