Finansije

Citaj mi
 

 

Prihodi i rashodi Fonda definisani su Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Za obaveze Fonda u vezi sa ostvarivanjem prava po osnovu obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja garant je Republika Srbija. Finansijski plan Fonda, na predlog Upravnog odbora, usvaja Narodna skupština u okviru budžeta.

Finansijski plan RF PIO za 2020. godinu predviđa ukupne prihode i primanja u iznosu 696,9 milijardi dinara. Očekivani prihodi od doprinosa su 527,7 milijardi dinara. Stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iznosi ukupno 25,5 odsto. Od ukupnih rashoda i izdataka za 2020. godinu,  za isplatu penzija i drugih prava iz obaveznog socijalnog osiguranja planirano je 678,3 milijarde dinara.

Finansijski izveštaj RF PIO za 2018. godinu - ukupni prihodi i primanja ostvareni su u iznosu 615,99 milijardi dinara. Prihodi od doprinosa su 433,59 milijardi dinara. Stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iznosi ukupno 26 odsto. Ukupni rashodi i izdaci za 2018. godinu ostvareni su u iznosu 614,01 milijarda dinara, od čega je na isplatu penzija i drugih prava iz obaveznog socijalnog osiguranja utrošeno 605,99 milijardi dinara.

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi