Istorijat

Citaj mi
1833. godina Knez serbski Miloš Obrenović potpisao je rešenje prvom srpskom penzioneru. Datum na rešenju je 10. oktobar 1833. godine, na ime Ilija Marković, iznos penzije 100 austrijskih talira.
1835. godina Doneto prvo rešenje o porodičnoj penziji, a prvi korisnik je Karađorđeva udovica Jelena Đ. Petrović, mesto boravka Kragujevac. Datum na rešenju je 23. februar 1835. godine, a iznos penzije 500 talira.
1841. godina Mihailo M. Obrenović donosi Uredbu o penzijama činovnika. Još dve uredbe o penzijama činovnika donete su 1861. i 1871. godine.
1847. godina Uredba o zanatima
1850. godina Nikola Dabar napisao prvi Penzijski zakon
1866. godina Rudarski zakon
1895. godina Pravilnik bolesničkog i potpornog fonda
1898. godina Prvi zanatski dobrovoljni fond
1921. godina Uredba o osiguranju radnika za slučaj bolesti i nesreće na poslu
1922. godina Zakon o osiguranju radnika (u kome se dalje razrađuju vidovi penzijsko-invalidske zaštite osiguranika i članova njihovih porodica). Svrstan u najnaprednije zakone iz ove oblasti u Evropi.
1937. godina Počela primena penzijske zaštite po Zakonu o osiguranju radnika
1945. godina Zakon o provođenju socijalnog osiguranja na području DFJ
1947. godina Zakon o socijalnom osiguranju radnika, nameštenika i službenika (uvedeno državno socijalno osiguranje)
1950. godina Zakon o socijalnom osiguranju radnika i službenika i njihovih porodica
1952. godina Uredbom Vlade FNRJ formirani su fondovi državnih činovnika, trgovaca, rudara... Ovom uredbom formiran je Republički zavod za socijalno osiguranje.
1955. godina Uredbom o organizovanju Zavoda za socijalno osiguranje formirani su savezni, republički i sreski zavodi za socijalno osiguranje.
1955. godina Zakon o socijalnom osiguranju radnika i službenika i njihovih porodica
1957. godina Zakon o penzijskom osiguranju
1958. godina Zakon o invalidskom osiguranju
1963. godina Formiran Komunalni zavod za socijalno osiguranje
1964. godina Osnovni zakon o penzijskom osiguranju
1964. godina Osnovni zakon o invalidskom osiguranju
1965. godina Zakon o invalidskom i penzijskom osiguranju samostalnih zanatlija i samostalnih ugostitelja
1968. godina Prvo zasedanje Skupštine Republičke zajednice penzijskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija i ugostitelja
1972. godina Zakon o osnovnim pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja
1972. godina Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
1977. godina Formirane  republičke samoupravne interesne zajednice penzijskog i invalidskog osiguranja
1978. godina Dobrovoljno osiguranje poljoprivrednika
1982. godina Zakon o osnovnim pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja
1983. godina Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju radnika
1983. godina Obavezno osiguranje udruženih poljoprivrednika
1986. godina Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika
1992. godina Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
1993. godina Formirani republički fondovi za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika
1996. godina Zakon o osnovama penzijskog i invalidskog osiguranja
1996. godina Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
2003. godina Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Srbije
2008. godina Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
(od 1. 1. 2008. funkcioniše jedinstveni Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje koji je objedinio prethodna tri fonda - zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika)
2012. godina Od 1. januara 2012. godine Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje preuzima poslove ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i poslove isplate prava od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi