Matična evidencija

Citaj mi

Vrste prijava podataka za matičnu evidenciju:

 

 • ZAHTEV ZA PREDAJU PRIJAVA M-4, M-4K, M-4/SP (obrazac.pdf)

za zaposlene

 • M (obrazac.pdf)
  prijava, odjava i promene u toku osiguranja;
 • M-4 (obrazac.pdf)
  prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa;
 • M-4K (obrazac.pdf)
  prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za više lica;
 • M-6 (obrazac.pdf)
  prijava podataka za utvrđivanje iznosa isplaćenih novčanih naknada po osnovu invalidskog osiguranja;
 • M-7/PS (obrazac.pdf)
  prijava podataka o utvrđenom penzijskom stažu;
 • M-8 (obrazac.pdf)
  prijava promene podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa;
 • M-10 (obrazac.pdf)
  prijava promene podataka za utvrđivanje iznosa isplaćenih novčanih naknada po osnovu invalidskog osiguranja;
 • M-UN (obrazac.pdf)
  prijava o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade, odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu i visini te naknade;
 • M-UNK
  prijava o uplati doprinosa za više lica po osnovu ugovorene naknade, odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu i visini te naknade;
 • M-4UN (obrazac.pdf)
  prijava o stažu osiguranja po osnovu ugovorene naknade, odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu i visini te naknade;
 • PSKP (obrazac.pdf)
  prijava o smrti korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;
 • M-8K
  prijava promene podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenih doprinosa za više zaposlenih osiguranika.
 • M-8UN (obrazac.pdf)
  prijava promene podataka o stažu osiguranja, na osnovu ugovorene naknade, odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu i visini te naknade.

za osiguranike samostalnih delatnosti i poljoprivrednike

 • M (obrazac.pdf)
  prijava, odjava i promene u toku osiguranja;
 • M-4/SP (obrazac.pdf)
  prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa;
 • M-4K/SP
  prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za više lica;
 • M-8/SP (obrazac.pdf)
  prijava promene podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa.

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi