Potvrda o životu

Utvrđivanje svojstva osiguranika i osnovica uplaćenog doprinosa

Priznavanje prava na naknadu po Zakonu o rehabilitaciji