Osnovice osiguranja


Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća građane koji sami plaćaju doprinos za penzije da od uplate za novembar 2014. važe nove osnovice osiguranja koje su u odnosu na prethodni period više za 0,01 odsto (zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnom kvartalu). 

Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju. Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja, što je 21.718 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 310.255 dinara.

Doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje je 26 odsto, što znači da će se mesečni izdatak kretati u rasponu od 5.646,68 do 80.666,30 dinara. Ovi iznosi primenjivaće se za uplate doprinosa za novembar i decembar 2014. godine i januar 2015. godine.

 

OSNOVICA OSIGURANJA

U PROCENTIMA

DOPRINOS (MESEČNO)
U DINARIMA
21.718 35 5.646,68
24.820 40 6.453,20
33.508 54 8.712,08
40.333 65 10.486,58
49.641 80 12.906,66
53.984 87 14.035,84
71.359 115 18.553,34
78.805 127 20.489,30
96.179 155 25.006,54
124.102 200 32.266,52
186.153 300 48.399,78
248.204 400 64.533,04
310.255 500 80.666,30


OSNOVICE ZA PRETHODNI KVARTAL

 • Za preduzetnike, osnivače privrednog društva, advokate...
  Najniža osnovica osiguranja, od 1. 11. 2014. do 31. 1. 2015. godine, iznosi 21.718 dinara, a najviša 309.815 (od 1. 12. 2014. do 31. 12. 2014. godine).
 • Za umetnike, sveštenike, verske službenike, poljoprivrednike...
  Najniža osnovica za celu 2014. godinu iznosi 22.282 dinar.
   
 • Zа nаše grаđаne zаposlene u inostrаnstvu
  Osnovicа zа celu 2014. godinu iznosi 63.664 dinаrа.
   
 • Osiguranici po ugovoru
  Procenjena najviša godišnja osnovica za 2014. iznosi 3.850.101 dinara.

  /STOPA DOPRINOSA za sve kategorije je 26 odsto/