Osnovice osiguranja


Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća građane koji sami plaćaju doprinos za penzije da od uplate za maj 2015. godine važe nove osnovice osiguranja koje su u odnosu na prethodni period niže za 10,06 odsto (zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnom kvartalu). 

Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju. Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja, što je 20.109 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 287.265 dinara.

Doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje je 26 odsto, što znači da će se mesečni izdatak kretati u rasponu od 5.228,34 do 74.688,90 dinara. Ovi iznosi primenjivaće se za uplate doprinosa za maj, jun i jul 2015. godine.

 

OSNOVICA OSIGURANJA

U PROCENTIMA

DOPRINOS (MESEČNO)
U DINARIMA
20.109 35 5.228,34
22.981 40 5.975,06
31.025 54 8.066,50
37.344 65 9.709,44
45.962 80 11.950,12
49.984 87 12.995,84
66.071 115 17.178,46
72.965 127 18.970,90
89.052 155 23.153,52
114.906 200 29.875,56
172.359 300 44.813,34
229.812 400 59.751,12
287.265 500 74.688,90


OSNOVICE ZA PRETHODNI KVARTAL

 • Za preduzetnike, osnivače privrednog društva, advokate...
  Najniža osnovica osiguranja, od 1. 5. 2015. do 31. 7. 2015. godine, iznosi 20.109 dinara, a najviša 302.435 (od 1. 7. 2015. do 31. 7. 2015. godine).
 • Za umetnike, sveštenike, verske službenike, poljoprivrednike...
  Najniža osnovica za celu 2015. godinu iznosi 22.357 dinar.
   
 • Zа nаše grаđаne zаposlene u inostrаnstvu
  Osnovicа zа celu 2015. godinu iznosi 63.878 dinаrа.
   
 • Osiguranici po ugovoru
  Procenjena najviša godišnja osnovica za 2015. iznosi 3.729.787 dinara.

  /STOPA DOPRINOSA za sve kategorije je 26 odsto/