Osnovice osiguranja


Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća građane koji sami plaćaju doprinos za penzije da od uplate za maj 2017. godine važe nove osnovice osiguranja koje su u odnosu na prethodni period niže za 5,7 odsto (zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnom kvartalu). 

Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju. Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja, što je 21.906 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 312.940 dinara.

Doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje je 26 odsto, što znači da će se mesečni izdatak kretati u rasponu od 5.695,56 do 81.364,40 dinara. Ovi iznosi primenjivaće se za uplate doprinosa za maj, jun i jul 2017. godine.

 

OSNOVICA OSIGURANJA

U PROCENTIMA

DOPRINOS (MESEČNO)
U DINARIMA
21.906 35 5.695,56
25.035 40 6.509,10
33.798 54 8.787,48
40.682 65 10.577,32
50.070 80 13.018,20
54.452 87 14.157,52
71.976 115 18.713,76
79.487 127 20.666,62
97.011 155 25.222,86
125.176 200 32.545,76
187.764 300 48.818,64
250.352 400 65.091,52
312.940 500 81.364,40


OSNOVICE ZA PRETHODNI KVARTAL

 • Za preduzetnike, osnivače privrednog društva, advokate...
  Najniža osnovica osiguranja, od 1. 5. do 31. 7. 2017. godine, iznosi 21.906 dinara, a najviša 341.230 (od 1. 6. do 30. 6. 2017. godine).
 • Za umetnike, sveštenike, verske službenike, poljoprivrednike...
  Najniža osnovica za celu 2017. godinu iznosi 23.229 dinar.
   
 • Zа nаše grаđаne zаposlene u inostrаnstvu
  Osnovicа zа celu 2017. godinu iznosi 66.372 dinаrа.
   
 • Osiguranici po ugovoru
  Procenjena najviša godišnja osnovica za 2017. iznosi 3.953.503 dinara.

  /STOPA DOPRINOSA za sve kategorije je 26 odsto/