Osnovice osiguranja


Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća građane koji sami plaćaju doprinos za penzije da od uplate za maj 2016. godine važe nove osnovice osiguranja koje su u odnosu na prethodni period niže za 6,4 odsto (zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnom kvartalu). 

Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju. Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja, što je 21.012 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 300.170 dinara.

Doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje je 26 odsto, što znači da će se mesečni izdatak kretati u rasponu od 5.463,12 do 78.044,20 dinara. Ovi iznosi primenjivaće se za uplate doprinosa za maj, jun i jull 2016. godine.

 

OSNOVICA OSIGURANJA

U PROCENTIMA

DOPRINOS (MESEČNO)
U DINARIMA
21.012 35 5.463.12
24.014 40 6.243.64
32.418 54 8.428.68
39.022 65 10.145.72
48.027 80 12.487.02
52.230 87 13.579.80
69.039 115 17.950.14
76.243 127 19.823.18
93.053 155 24.193.78
120.068 200 31.217.68
180.102 300 46.826.52
240.136 400 62.435.36
300.170 500 78.044,20


OSNOVICE ZA PRETHODNI KVARTAL

 • Za preduzetnike, osnivače privrednog društva, advokate...
  Najniža osnovica osiguranja, od 1. 5. 2016. do 31. 07. 2016. godine, iznosi 21.012 dinara, a najviša 302.600 (od 1. 7. 2016. do 31. 7. 2016. godine).
 • Za umetnike, sveštenike, verske službenike, poljoprivrednike...
  Najniža osnovica za celu 2016. godinu iznosi 22.449 dinar.
   
 • Zа nаše grаđаne zаposlene u inostrаnstvu
  Osnovicа zа celu 2016. godinu iznosi 64.139 dinаrа.
   
 • Osiguranici po ugovoru
  Procenjena najviša godišnja osnovica za 2016. iznosi 3.668.700 dinara.

  /STOPA DOPRINOSA za sve kategorije je 26 odsto/