Osnovice osiguranja


Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća građane koji sami plaćaju doprinos za penzije da od uplate za novembar 2017. godine važe nove osnovice osiguranja koje su u odnosu na prethodni period niže za 1,6 odsto (zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnom kvartalu). 

Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju. Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja, što je 23.074 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 329.635 dinara.

Doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje je 26 odsto, što znači da će se mesečni izdatak kretati u rasponu od 5.999,24 do 85.705,10 dinara. Ovi iznosi primenjivaće se za uplate doprinosa za novembar i decembar 2017. godine i januar 2018. godine.

 

OSNOVICA OSIGURANJA

U PROCENTIMA

DOPRINOS (MESEČNO)
U DINARIMA
23.074 35 5.999,24
26.371 40 6.856,46
35.601 54 9.256,26
42.853 65 11.141,78
52.742 80 13.712,92
57.356 87 14.912,56
75.816 115 19.712,16
83.727 127 21.769,02
102.187 155 26.568,62
131.854 200 34.282,04
197.781 300 51.423,06
263.708 400 68.564,08
329.635 500 85.705,10

 

OSNOVICE ZA PRETHODNI KVARTAL

 • Za preduzetnike, osnivače privrednog društva, advokate...
  Najniža osnovica osiguranja, od 1. 11. 2017. do 31. 1. 2018. godine, iznosi 23.074 dinara, a najviša 332.010 (od 1. 12. do 31. 12. 2017. godine).
 • Za umetnike, sveštenike, verske službenike, poljoprivrednike...
  Najniža osnovica za celu 2017. godinu iznosi 23.229 dinar.
   
 • Zа nаše grаđаne zаposlene u inostrаnstvu
  Osnovicа zа celu 2017. godinu iznosi 66.372 dinаrа.
   
 • Osiguranici po ugovoru
  Procenjena najviša godišnja osnovica za 2017. iznosi 3.953.503 dinara.

  /STOPA DOPRINOSA za sve kategorije je 26 odsto/